Het Satellietje 35

 • Gemaakt op: 8-7-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf: Anja Vredevoort

Agenda  

 

 

 

Maandag 8 juli 

Musical 8A 

Voor ouders groep 8A 

Dinsdag 9 juli  

Musical 8B 

Voor ouders groep 8B 

Woensdag 10 juli 

Uitzwaaien groep 8 van 14.00 tot 14.15 uur  

Alle leerlingen nemen afscheid van groep 8 op het plein 

Donderdag 11 juli  

Laatste schooldag  

Voor alle leerlingen  

Vrijdag 11 juli t/m 25 augustus 

Zomervakantie  

Voor alle leerlingen  

 

 

Agenda 2019-2020 

 

Vast voor in de agenda! 

 

Maandag 26 augustus  

De eerste schooldag 

Voor alle leerlingen  

Maandag 9 september  

Studiedag  

Alle leerlingen zijn vrij  

Woensdag 18 september  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur  

Donderdag 26 september  

Informatieavond  

Voor de ouders van groep 1 t/m 8  

Dinsdag 12 november  

Informatieavond  

Workshops voor ouders 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week en in de vakantieperiode in de maand juli zijn: Lisanne 6B, Jayson 7B, Raily 6B, Samantha 8A, Nick 5B, Ruben 7A, Deacon 8B, Arbsima 1/2B, Gabriel 4B, Jenneley 4B, Lyanne 8B, Mylena 3A, Youssef 5B, Melissa 8A, Dylan 5B, Ilyas 4A, Tommy 1/2C, Damian 1/2D en Pavly 6A.  

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!  

 

Vakantie 

Wij zijn gestart met de laatste schoolweek van dit schooljaar. Donderdag is de laatste schooldag en vanaf 14.15 uur start dan echt de zomervakantie. Bij deze willen wij iedereen een hele fijne vakantie toewensen. Hopelijk geniet iedereen van deze heerlijke weken! Maandag 26 augustus starten wij weer met het nieuwe schooljaar.  

 

Kort bericht   

Op de valreep een positief bericht van juf Hanneke. Wij zijn blij om jullie te vertellen dat juf Hanneke zich veel beter voelt doordat zij nu de juiste medicatie krijgt. Na de vakantie start zij met een paar uurtjes per dag op de ma-di-do en hoopt dit snel uit te breiden. 

Marijke, Ellen en Hanneke zullen met elkaar de IB taken verdelen.  

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Satelliet

Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019. Het is een schooljaar geweest waarin ons team een prachtig schoolplan heeft geschreven voor de komende 4 jaar vol met plannen en ambities. Zo gaan wij o.a. starten met: 

 • Een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie: IPC  

 • Een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen: Flits 

 • Het aanscherpen van de kwaliteit van onze rekeninstructie   

 • Het maken van kwaliteitskaarten voor allerlei activiteiten  

Komend schooljaar zullen wij u, over allerlei van deze zaken, uitgebreid informeren en ook vindt u deze zaken terug in de workshops op 12 november.  

 

Terugkijkend op afgelopen schooljaar, wil ik al mijn collega's bedanken. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat, in deze tijd van "leraren tekort", al het mogelijke is gedaan om bij uitval van een leerkracht mee te werken en mee te denken, dit op te vangen. Veel van hen hebben b.v. extra gewerkt, er zijn collega's die zijn gewisseld van groep, er is gewisseld van werkdagen en nog veel meer! Bedankt! 

 

Wij hebben dit schooljaar een partner gevonden met wie wij in de toekomst gaan samenwerken en bouwen aan ons nieuw schoolgebouw en het IKC: Eigen & Wijzer. Over de ontwikkelingen op dit gebied wordt u komend schooljaar ook via onze nieuwsbrief geïnformeerd. 

 

Voor mijzelf is het een bijzonder jaar geweest omdat ik sinds 1 mei de directeur ben van onze prachtige school, waar ik (al jaren) trots op ben! 

Ik vind het dan ook bijzonder om u, namens ons hele team, een heel fijne vakantie toe te wensen! Tot maandag 26 augustus.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning 


​Agenda, agenda 2019-2020, vakantie, kort bericht, beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Satelliet.

Foto's

Video's

Meer informatie