Het Satellietje 6

 • Gemaakt op: 8-10-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Donderdag 11 oktober 

Kennismakingsgesprekken van 15.00 tot 17.00 uur 

Voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 

Vanaf maandag 8 oktober 

Start naschoolse lessen Wijsneus en verlengde schooldag Sportactiviteiten 

Voor geplaatste leerlingen  

Dinsdag 9 oktober 

Uitgeslapen naar school: Tips en advies 

Voor belangstellende ouders  

Dinsdag 9 oktober  

Schoolfotograaf 

Leerlingen groep 1 t/m 8  

Woensdag 10 oktober 

Studiemiddag 

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

Vrijdag 12 oktober  

Kinderboekenmarkt 

Voor groep 1 t/m 8  

 

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 

Herfstvakantie 

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Donderdag 8 november  

Informatieavond met diverse workshops   

Voor de ouders van groep 1 t/m 8 

Maandag 12 november  

Informatieavond voortgezet Onderwijs van 19.00 tot 21.30 uur 

Voor ouders en leerlingen groep 8 

Maandag 12 en 19, donderdag 15 en 22 november  

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen en ouders groep 8  

 

Ter herinnering:  

 • Woensdag 10 oktober zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. 
 • Fotograaf morgen dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf onze leerlingen op de foto zetten. Alle leerlingen en ook alle broertjes/zusjes die hier op de basisschool zitten worden samen gefotografeerd.  

 

Betalingen ouderbijdragen/schoolactiviteiten 2018-2019 

In een eerdere nieuwsbrief heeft een oproep gestaan over de betalingen van dit schooljaar. Een groot aantal ouders heeft het bedrag inmiddels betaald, bedankt hiervoor.  

Het 1e termijn van de incasso’s is inmiddels geïncasseerd. Helaas is dat niet bij iedereen gelukt. Mocht het bij u niet gelukt zijn wilt u het bedrag dan zelf overboeken?  

Voor de ouders zonder incasso is de betaling mogelijk aan uw aandacht ontsnapt. Wij willen u hierbij nogmaals vragen het bedrag vóór 13 oktober over de maken op rekeningnummer:  

NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).  

Hieronder nogmaals de juiste gegevens per leerling per groep.  

 • Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,-  (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-)  


Beste ouders/verzorgers, 

Uitgeslapen naar school! 

Hoe doe je dat? 

Waar loop je tegen aan? 

Onder het genot van en kopje thee of koffie, geven 

ouder-kind-adviseur Laura en oudercontactmedewerker Inge, tips en advies! 

Wanneer: dinsdag 9 oktober 

Tijd: 8.30 – 9.30 uur 

Waar: ouderkamer 

Ouder-kind-adviseur: Laura Mikhail 

Oudercontactmedewerker: Inge Koster 

 

Kinderboekenweeknieuws 

Zoals u weet is de Kinderboekenweek in volle gang. Kinderen van de Satelliet kunnen met hun vriendje of vriendinnetje op de foto in onze bieb, kinderen krijgen lessen rond de genomineerde kinderboeken en er wordt natuurlijk veel gelezen en voorgelezen. 

Vrijdag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met de kinderboekenmarkt. Boeken worden geruild, gekocht en verkocht door kinderen van groep 3 t/m 8. Het is handig om de boeken thuis al te prijzen. Boeken mogen niet meer dan 50 cent kosten. De kinderen moeten dus kleingeld meenemen. Hoe meer muntjes, des te beter, want dan kunnen ze lekker rekenen met geld. Kinderen uit de groepen 8 zullen de jongere kinderen begeleiden. De markt zal plaatsvinden in de grote gymzaal. 

 

Verlengde schooldag sportactiviteiten 
De verlengde schooldag start deze week. Dit houdt in dat er op de donderdag dansen is voor de leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 die zich hiervoor op hebben gegeven. Op de vrijdag is er turnen voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 
De verlengde schooldag start om 14.30 uur en is afgelopen om 15.30 uur. De leerlingen hebben van 14.15 uur tot 14.30 uur een kwartier de tijd om te drinken en te eten. Zorg er dus voor dat ze extra drinken en eten meekrijgen die dag. 

 
Deelnemers dansen donderdag:  
Groep 3:  NadaDeshanoJessyDounia, Amy-Jane, Nadine, Puck. 

Groep 4: Louise, Ilyas,, Gabriel, AmarachiChouaib 
Groep 5: VienneYarah, Catherina, Leah. 

 

Deelnemers turnen vrijdag: 

Groep 6: Pavly, Sem DaelmanLanja. 

Groep 7: NiamhQuishanaYasser, Mina. 

Groep 8: EfraimTuanaMijs, Koen, Elif, Lotte. 

 
U kunt de 5 euro tijdens de eerste les aan de docent geven of aan mij. 
Als uw kind deelneemt aan de verlengde schooldag en hij/zij mag niet alleen naar huis, zorg er dan voor dat u op tijd bent om uw kind op te halen. 
Ik wens de leerlingen de komende periode veel plezier! 
Ron van Beekhoven 

 

Nieuws voor ouders van de leerlingen van groep 8! 

Nieuw meubilair en het opknappen van de lokalen: 

De komende weken zitten de groepen 8A en 8B op een andere plaats in de school. Groep 8A zit in de tussenruimte bij de groepen 3 en 4. Groep 8B in het lokaal beneden bij de groepen 1-2 helemaal achteraan. Dit omdat de lokalen van deze groepen de komende weken opgeknapt en geschilderd worden. Daarna wordt er in de herfstvakantie nieuw meubilair geplaatst. We kunnen dan al starten met een klein beetje "DROOM" school😉 

 

Het 2e voorlopig adviesgesprek/kennismakingsgesprek: 

Op 12, 15, 19 en 22 november tussen 15.00 en 17.00 uur vindt het 2e voorlopig advies gesprek plaats. Voor deze gesprekken kunt u zich via Parro inschrijven. De leerkracht heeft daarover contact met u. 

 

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Amsterdam Noord! 

Op maandagavond 12 november van 19.00 tot 20.30 uur vindt de informatieavond plaats over het Voortgezet onderwijs in Amsterdam Noord. deze avond wordt verzorgd door de scholen van het VO en is bij ons op de Satelliet. Verdere informatie volgt, zet de datum vast in uw agenda! 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: George 6B, Matthew 6A, Nathan 5A, Jason 3A, Nada 3A, Sem 5A, Linn 7A, Efraim 8A, Natischa 4A en Lamik 1/2C. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  


​Agenda, ter herinnering, betalingen ouderbijdragen/schoolactiviteiten 2018-2019, beste ouders/verzorgers, Kinderboekenweeknieuws, verlengde schooldag sportactiviteiten, nieuws voor de ouders van de leerlingen van groep 8, jarigen. 

Foto's

Video's

Meer informatie