Het Satellietje 7

  • Gemaakt op: 15-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Donderdag 18 oktober  

Krakelingbezoek van 10.00-11.10 uur 

Groepen 7 en 8  

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 

Herfstvakantie 

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij  

Donderdag 8 november  

Informatieavond met diverse workshops   

Voor de ouders van groep 1 t/m 8 

Maandag 12 november  

Informatieavond voortgezet Onderwijs van 19.00 tot 20.30 uur 

Voor ouders en leerlingen groep 8 

Maandag 12 en 19, donderdag 15 en 22 november  

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen en ouders groep 8  

Dinsdag 13 november 

Krakelingbezoek van 10.00-11.00 uur 

Groepen 3 t/m 5  

Dinsdag 20 november  

Studiedag  

Groep 1 t/m 8 leerlingen zijn deze dag vrij 

 

Jarigen  

De jarigen van deze en volgende zijn: Adam 4A, Amin 5A, Amy-Jane 3B, Ayse 4A, Jidde 1/2C, Dailey 5A, Elisa 1/2C, Maaike 4B, Achraf 6B en Mies 8B.  

Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

WORKSHOPAVOND 8-11-2018 

Zoals u op de informatieavond of vanuit de nieuwsbrief heeft vernomen organiseert onze school op donderdag 8-11-2018 van 19.30 tot 20.30 diverse workshops. Leerkrachten en specialisten laten u kennis maken met verschillende werkwijze van onze school, u kunt vragen stellen en gaat natuurlijk vaak zelf aan de slag.  

De ontwikkeling van uw kind kunnen wij door een goede samenwerking tussen school en thuis optimaliseren! 

Thema's zijn: 1. Voorlezen met uw kind, 2.Hoe help ik mijn kind met technisch lezen, 3. Werken met een Chromebook, 4. Hoe help ik mijn kind met rekenen, 5. Hoe lees ik het rapport van mijn kind, 6. Wat wordt er in de plusgroep aangeboden, 7. Wat doet mijn kind tijdens leerlab? 

U kunt zich voor één workshop inschrijven. Dit kan via Parro, door een strookje in te vullen en in te leveren bij de leerkracht, of door uw naam in te vullen op de lijst die bij de ingang(en) hangt. 

De inschrijving verloopt tot nu toe voorspoedig. Mocht er één workshop zijn met minder dan 5 inschrijvingen, dan gaat hij niet door. Schrijf je snel in, want VOL IS VOL! 

 

Allemaal op tijd! 

Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer bijna op en graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Elke dag beginnen de lessen van onze school om 8.30 uur. Om dit goed te kunnen organiseren gaat de deur van onze school om 8.20 uur open. Al onze kinderen hebben zo 10 minuten de tijd om naar de klas te gaan, de spulletjes te pakken die nodig zijn en eventueel iets aan de leerkracht te vertellen. 

Toch valt het ons op dat steeds meer kinderen op het nippertje of te laat de school en dus ook hun klas binnen komen. Hierdoor start de groep onrustig op en wordt de leerkracht gestoord bij het opstarten van de dag met de groep. 

Ook de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar wijzen onze school erop dat het in het belang van leerlingen en hun ontwikkeling is, dat alle lestijd optimaal benut wordt. Dit betekent dat onze school heel blij is met alle leerlingen die altijd op tijd zijn. 

Daarnaast zullen leerlingen die te laat komen genoteerd worden, bij 3x te laat ontvangt de ouder via het kind een brief die getekend terugkomt naar school. Mocht het niet lukken om dit gedrag te veranderen dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de leerplicht ambtenaar. 

Samen met ouders werken aan optimale onderwijstijd voor al onze leerlingen is ons uitgangspunt! 

 

Herfstvakantie  

Van 20 t/m 28 oktober is de school gesloten i.v.m. de herfstvakantie. Dit betekent dat de leerlingen deze week vrij zijn. Wij hopen dat iedereen van deze week zal genieten. Maandag 29 oktober gaan wij weer van start.  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater 

 

 


​Agenda, jarigen, workshopavond 8-11-2018, allemaal op tijd!, herfstvakantie

Foto's

Video's

Meer informatie