Het Satellietje nr 11

 • Gemaakt op: 11-11-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Maandag 11 november  

Sint-Maarten  

Groep 1 en 2  

Vrijdag 15 november 

Debatbattle 

Groep 5 t/m 8 

Vrijdag 15 november 

School versieren voor Sinterklaas  

Hulpouders gevraagd. Vanaf 14.15 uur tot ongeveer 15.15 uur. 

Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 november  

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen en ouders groep 8A  

Maandag 18, dinsdag 19 en maandag 25 november  

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen en ouders groep 8B 

Woensdag 4 december 

Ouders welkom in de groep bekijken surprises  

Voor ouders van 14.15 tot 14.45 uur  

Donderdag 5 december  

Sinterklaasviering  

Voor alle leerlingen 

Vrijdag 6 december  

School start een uurtje later! 

School open om 9.20 uur. 

Voor alle leerlingen  

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Jennah 1/2B, Keano 8B, Zacarias 1/2A, Dounia 4B, Shirayna 4A en Deseo 7B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag.  

 

De workshopavond van 12 november gaat NIET door! 

Helaas zijn er te weinig inschrijvingen om onze workshopavond dit jaar door te laten gaan. 

Vrijdag hebben wij u dit al laten weten via een bericht in PARRO. Nu ook nog even in de nieuwsbrief. 

 

Nieuwbouw Twiske Zuid. 

Komende periode start de bouw van de laatste fase Twiske Zuid. Het bouwbedrijf heeft ons verzocht u de route te laten weten waarover het bouwverkeer rijdt. Dit zodat u hier rekening mee kunt houden en met uw kinderen kunt delen.  

Het bouwverkeer vindt niet plaats tussen 7.45 en 8.15 en 13.45 en 14.30 

Al het vrachtverkeer rijdt via de Verlengde Stellingweg, Molenaarsweg, Zuideinde en Adriaan Loosjesstraat naar het bouwterrein en vervolgens via de Stentorstraat, de Vorticellaweg en de IJdoornlaan weer weg.

 

   Een betoog van onze collega Mohammed heeft afgelopen week in het Parool gestaan. Nu ook in onze nieuwsbrief: 

 

‘Zorg voor gelijke beloning docenten primair en voortgezet onderwijs’ 

Volgens basisschooldocent Mohammed Guellaï kan het opheffen van het verschil in beloning tussen po en vo helpen het groeiende lerarentekort tegen te gaan. 

 

Er is ophef ontstaan over het akkoord tussen de onderwijsvakbond AOb en dit kabinet van vrijdag. Er wordt voornamelijk incidenteel geïnvesteerd, terwijl de beroepsgroep al tijden vraagt om een structurele oplossing. In het licht van een oplossing voor het groeiende lerarentekort zou ook naar de aantrekkelijkheid en waardering voor het beroep moeten worden gekeken. Het gewogen gemiddelde van het maximumsalaris is in het primair onderwijs (po) ruim 25 procent lager dan in het voortgezet onderwijs (vo). 

 

Uitholling 

Ik ben tegen dit verschil in salaris. Een eerlijke beloning zou de aantrekkelijkheid en waardering voor het beroep verhogen. Lerarenfuncties in het po zijn gelijkwaardig aan die in het vo en ook de opleidingsstructuur rechtvaardigt een verschil in beloning niet. Eerlijke salarissen in het po kunnen op lange termijn het tekort aan leraren oplossen. Een van de uitdagingen waar het onderwijs voor staat is om meer mannen voor de klas te krijgen. 

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat landen die leraren goed betalen, minder last hebben van tekorten en schoolprestaties zien verbeteren. Het is een uitholling van het beroep wanneer dit niet door beleidsmakers wordt gezien en er dan maar wordt voorgesteld toelatingseisen op de pabo te schrappen. 

 

Kampioen burn-out 

Meer loon, dát willen we natuurlijk allemaal wel, maar hoe belangrijk is het nu echt? Mijn werkdruk wordt er niet direct lager van en een goede gezondheid van mij en mijn naasten geeft mij een veel groter geluksgevoel. De hoge werkdruk maakt onze beroepsgroep wel kampioen burn-out, in de woorden van Lubach. Voor het verlagen van de werkdruk zijn ook andere maatregelen nodig. Werkdruk wordt nu echter ook veroorzaakt door het lerarentekort; meer werk drukt op steeds minder schouders. 

Het (op termijn) opheffen van het verschil in beloning tussen po en vo is niet de enige oplossing voor het groeiende lerarentekort. Het zal wel de waardering en aantrekkelijkheid van het beroep vergroten. Dat maakt het een van de doorslaggevende factoren om het lerarentekort op te lossen. Er is nu een kans voor dit kabinet om niet langer alleen te praten over hoezeer je onderwijspersoneel waardeert, maar om het daadwerkelijk te laten zien. 

Mohammed Guellaï, leerkracht basisonderwijs, Amsterdam 

 

Debatbattle 

Op vrijdag 15 november vindt de debatbattle plaats. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan met elkaar in debat over verschillende stellingen en laten zien wat zij geleerd hebben in de lessen. Bij een echt debat is natuurlijk publiek aanwezig en u bent dan ook van harte welkom. In verband met de beperkte ruimte kan iedere leerling één volwassene uitnodigen. Geeft u alstublieft in Parro aan of u aanwezig bent, dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 

Zorgt u er alstublieft voor dat u 5 minuten voorafgaand aan het debat in de gymzaal aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen starten. 

Ochtenddebat:  

10:00 – 11:30 

 

 

 

Groep 5A 

Groep 6A 

Groep 7A 

Groep 8A 

Debathelden: 

 • Natischa 

 • Abigail 

 • Giannealla 

Debathelden: 

 • Nadir 

 • Amine 

 • Nikkie 

Debathelden: 

 • Fae 

 • Jill 

 • Sara 

Debathelden: 

 • Sara 

 • Jouce  

 • Quishana 

In de pauze wordt een act verzorgd door: 

 • Babette, MayraJouce, Sara, Sienna & Quishana uit groep 8A. 

 • Linn en Luna uit groep 8A. 

Middagdebat: 

 12:30 – 14:00 

 

 

 

Groep 5B 

Groep 6B 

Groep 7B 

Groep 8B 

Debathelden: 

 • Britt 

 • Hailey 

 • Ferdaous 

Debathelden: 

 • Nadia 

 • Youssef 

 • Mitchel 

Debathelden: 

 • Rayan 

 • J.D. 

 • Ines 

Debathelden: 

 • Anis 

 • Samantha 

 • Brett 

In de pauze wordt een act verzorgd door: 

 • Selina, Ines, Lanja en Fay uit 7B. 

 • Jadey, Bobbie-Lee, Levey en Niamh uit 8B. 

 

Ajax Life Skills & Clinics 

Zoals u vorige week al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, komt de Ajax Foundation deze week twee dagen langs om voor de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 een onvergetelijke dag te organiseren. De dag bestaat uit 1 sportclinic en 3 clinics waarin de leerlingen iets leren over sparen, voeding en internetgebruik. 

 

Groepen: 5/6 

Groepen: 7/8 

Datum: woensdag 13 november 

Datum: donderdag 14 november 

Denk hieraan: 

 • Leerlingen komen in sportkleding naar school. Deze kleding dragen zij de hele dag, terwijl zij maar een deel van de dag aan het sporten zijn. Zorg er dus voor dat de kleding warm genoeg is; 

 • Zorg voor sportschoenen voor binnen en buiten; 

 • Mochten kinderen dit thuis hebben, is het tof om in Ajax-kleding te komen; 

 • De kinderen nemen net als altijd een eigen 10-uurtje en lunchpakket mee naar school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  


Agenda, jarigen, workshopavond 12 november gaat NIET door, nieuwbouw Twiske Zuid, betoog 'Zorg voor gelijke beloning docenten primair en voorgezet onderwijs',  debatbattle, Alax Life Skills & Clinics.

Foto's

Video's

Meer informatie