Het Satellietje nr 16

 • Gemaakt op: 16-12-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Dinsdag 17 december 

Informatieavond Eigen & Wijzer 

Voor ouders die gebruik maken van de BSO  

Donderdag 19 december  

Kerstdiner 

Voor de leerlingen  

Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 

Kerstvakantie  

Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 6 januari  

Studiedag  

Alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 10 januari  

Schoolfotograaf  

Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8  

 

Jarigen 

De jarigen van deze week en in de kerstvakantie zijn: Mike 8B, Jadie 5A, Lulya 5A, Felinne 7B, Vienne 5B, Ronisio 4A, Ilayna 1/2A, Salim 6B, Amy 5B, Tessa 3B, Demi 6A, Liv 3B en Chaimae 1/2C. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst.  

 

Ter herinnering: Kerstschema  

Hieronder vindt u nog een keer een overzichtelijk schema van de donderdagavond 19 december. 

Tijd                  Activiteit 

17.15 uur 

Warme gerechten worden naar binnen gebracht. 

17.25 uur 

De deuren gaan open en alle kinderen kunnen naar hun lokaal via de gebruikelijke ingang. 

17.30 uur 

Ouders zijn welkom op het plein. 

18.45 uur 

Groep 1/2 is klaar met het diner en kan opgehaald worden. 

19.00 uur  

Groep 3 t/m 8 is klaar met het diner en kan opgehaald worden. 

 

Betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage  

Om ervoor te zorgen dat wij alle activiteiten voor alle leerlingen van onze school kunnen organiseren is het belangrijk dat alle betalingen op tijd zijn betaald. 

Het is mogelijk dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt en daarom bij deze een herinnering. Heeft u een betaling openstaan dan graag z.s.m. overmaken op rekening: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Hieronder nogmaals de juiste gegevens per leerling per groep. 

Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-) 

Incasso: heeft u een incasso afgegeven dan hoeft u niets te doen. Wij incasseren het tweede termijn op 2 januari 2020.  

Betalingsregeling: Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan ook aan om op tijd te betalen?     

Stadspasregeling: 

Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar uw vrijwillige ouderbijdrage inclusief het 1-daags schoolreisje mee voldoen. U kunt de stadspas van uw kind op ma t/m wo laten scannen bij Anja Vredevoort van de administratie. 

Een uitzondering hierop is het meerdaags kamp. Hiervoor kunt u bij de gemeente de scholierenvergoeding aanvragen. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft kijk dan op  

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020 

 

Naschoolse sportactiviteiten: bootcamp & handbal 

De verlengde schooldag start na de kerstvakantie. Dit houdt in dat er op de donderdag bootcamp is voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die zich hiervoor op hebben gegeven. Op de vrijdag is er handbal voor de leerlingen uit groep 3, 4 en 5.  

De verlengde schooldag start om 14.30 uur en is afgelopen om 15.30 uur. De leerlingen hebben van 14.15 uur tot 14.30 uur een kwartier de tijd om te drinken en te eten. Zorg er dus voor dat ze extra drinken en eten meekrijgen die dag. 

De leerlingen van groep 3, 4 en 5 hebben deze week een folder meegekregen waarin staat hoe ze zich moeten inschrijven. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen na de kerstvakantie een folder mee maar kunnen zich natuurlijk ook al inschrijven op sterrenmakers.nl. 

Als uw kind deelneemt aan de verlengde schooldag en hij/zij mag niet alleen naar huis, zorg er dan voor dat u op tijd bent om uw kind op te halen. 
Ik wens de leerlingen veel plezier! 

Ron van Beekhoven 

  

Leerlab 2e periode 

Zoals veel ouders van leerlingen in de groepen 6,7 en 8 weten, verzorgen wij op school "verlengde schooldag" voor een aantal leerlingen in 2 periodes.  

Hiervoor worden leerlingen benaderd die hier volgens de richtlijnen voor in aanmerking komen en geselecteerd worden door de groepsleerkracht en de IB.  

In januari starten de volgende leerlabben

 • Groep 6 rekenen 
 • Groep 7 rekenen 
 • Groep 8 citotraining 

De leerlingen die uitgenodigd worden ontvangen vandaag of morgen een brief. Deze kunt u samen met uw kind lezen en als u akkoord gaat, ondertekent u de brief en gaat hij retour naar school. 

Als u vragen heeft over leerlab of de procedure, kunt u altijd even bij ons langslopen. 

Namens het leerlab 

Doritha de Koning 

 

Gezondheidsonderzoek kinderen groep 6 of 7 door Jeugdgezondheidszorg 

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten wordt tweemaal gekeken naar de gezondheid en ontwikkeling: op vijf- en tienjarige leeftijd. 

De kinderen die geboren zijn in 2009 hebben onlangs een brief ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de OKT locatie Aldebaranplein en bestaat uit: 

- Een digitale vragenlijst: Jij en je Gezondheid, die ouders thuis invullen 

- Het meten van lengte en gewicht 

- Een gesprek over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en de eventuele vragen die u hierover heeft 

In de brief en bijgevoegde folder die u heeft kregen, vindt u de inlogcode voor de vragenlijst en meer informatie over dit onderzoek. Als u vragen over het onderzoek heeft, of voorafgaand aan de afspraak de jeugdverpleegkundige wilt spreken, kunt u contact opnemen. Hieronder staan haar contactgegevens 

We nodigen u van harte uit om de digitale vragenlijst in te vullen. Bij voorkeur direct na het ontvangen van de uitnodiging. U vindt de vragenlijst op www.jijenjegezondheid.nl/po. Na het invullen krijgt u direct tips en informatie op maat. Ook bekijkt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst ter voorbereiding op het gesprek met u op school. 

Indien u de inlogcode niet meer hebt, kunt u bellen naar de JGZ: 020 – 5555 964. U krijgt dan een nieuwe code thuisgestuurd 

Natuurlijk kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, contact opnemen of een afspraak maken als u vragen heeft, bijvoorbeeld over de groei, het gewicht, opvoeding, motoriek of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan deze school: Kaveeta Soochitksoochit@ggd.amsterdam.nl 

Voor het maken of verzetten van afspraken is de jeugdgezondheidszorg te bereiken op telefoonnummer 020- 5555 961 

 

Kerstvakantie met aansluitend een studiedag 

Aan het einde van deze gezellige kerst week start onze kerstvakantie. Vrijdag is de laatste schooldag. Daarna zijn de leerlingen twee hele weken vrij. Aansluitend hebben wij op maandag 6 januari een studiedag. Ook deze dag zijn de leerlingen nog vrij.  

Dinsdag 7 januari gaan wij van start en hopen wij iedereen weer te zien. Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een goede start van 2020!    

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning 


​Agenda, jarigen, ter herinnering: kerstschema, betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage, naschoolse sportactiviteiten, Leerlab 2E periode, gezondheidsonderzoek groep 6 of 7 door Jeugdgezondheidszorg, kerstvakantie met aansluitend een studiedag. 

Foto's

Video's

Meer informatie