Het Satellietje nr 18

 • Gemaakt op: 13-1-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

Maandag 13 januari  

Start nieuwe IPC project 

Groepen 1-2 speuren en verzamelen 

Groepen 3-4 tijd detectives 

Groepen 5 t/m 8 ontdekkingsreizigers en avonturiers  

Maandag 13 t/m vrijdag 31 januari  

Toets weken Cito  

Voor groep 1 t/m 8  

Maandag 20 januari  

Krakeling bezoeken  

Voor de leerlingen van groep 3 en 4  

Woensdag 22 t/m vrijdag 31 januari  

Voorleesdagen  

Voor alle leerlingen  

Maandag 27 t/m woensdag 29 januari  

Voortgezet onderwijs gesprekken  

Ouders en leerlingen groep 8A  

Maandag 27 januari, dinsdag 28 januari en maandag 3 februari  

Voortgezet onderwijs gesprekken  

Ouders en leerlingen groep 8B  

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 

Stakingsdagen  

Alle leerlingen zijn vrij  

Vrijdag 14 februari  

Juffen en meesterdag  

Voor leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Wael 1/2B, Dannylyn 7B, Cindy 3A, Basmala 1/2C, Salsabil 1/2A en Jessy 4A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  

 

IPC thema 

Vandaag zijn wij op school gestart met het tweede IPC-thema. 

De groepen 1 en 2 gaan speuren en verzamelen. Zij gaan op sporenjacht en gaan onderzoeken wat er allemaal rond de school leeft en te onderzoeken is. 

De groepen 3 en 4 worden heuse tijd detectives en gaan, onder andere, op onderzoek naar fossielen en opgravingen. 

En de groepen 5 t/m 8 gaan op ontdekkingsreis en zij gaan, onder andere, speuren met behulp van een kompas en hun zintuigen. 

Mocht u kunnen bijdragen aan dit project door het aanleveren van attributen of het vertellen van een mooi verhaal dan horen wij dit graag. 

Zo maken we er gezamenlijk een leerzaam project van! 

 

De Nationale Voorleesdagen 
Vanaf woensdag 22 januari t/m vrijdag 31 januari vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. Wij openen de voorleesdagen op woensdagmiddag met een "Voorleeslunch" in de klassen. De leerlingen hoeven op woensdag 22 januari geen lunch mee te nemen. De school zorgt voor de lunch! 

Tijdens de voorleesdagen zal er in alle klassen extra aandacht besteed worden aan het voorlezen. Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. 

Lijkt het u ook leuk (opa/oma/ broer/ zus mag uiteraard ook) om voor te komen lezen? U bent van harte welkom tijdens De Nationale Voorleesdagen, 's ochtends van 8.30 - 8.45 uur of 's middags van 14.00- 14.15 uur.  Bij de groepen zal een inschrijfformulier komen te hangen. Kom gezellig langs met uw lievelingsboek. Wij hebben er zin in! 
 

IKC Tuindorp 

In de kerstvakantie is er keihard gewerkt om de opvang en de voorschool opnieuw in te richten om er zo voor te zorgen dat vanaf 2 januari ons onderwijs, de opvang en de voorschool als één organisatie, kunnen samenwerken. 

Dit willen wij uiteraard ook met alle kinderen en onze ouders officieel doen. Op maandagochtend 27 januari om 8.30 uur bent u daarom uitgenodigd om het doorknippen van het lint bij te wonen. Voor aanwezige ouders staat een kopje koffie of thee klaar en onze leerlingen krijgen een traktatie.  

Daarnaast wordt door ons bestuur, Eigen & Wijzer en de directeur de intentieovereenkomst ondertekend.  

 

Toezicht pauzes van 11.30 tot 13.30 uur 

Het toezicht tijdens de 30 minuten buitenspelen die voor alle kinderen zijn georganiseerd tussen 11.30 en 13.30 is voortaan door medewerkers van ons IKC, afdeling BSO, in combinatie met één medewerker vanuit onderwijs. Hierdoor is het toezicht geprofessionaliseerd, zijn alle regels bekend bij alle medewerkers en zijn de medewerkers bekend bij de kinderen. Veel kinderen kennen deze medewerkers ook van of de voorschool of de BSO. 

 
Staking 30 en 31 januari 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de afdeling onderwijs van ons IKC gesloten. Er is door de bonden een staking georganiseerd en ons bestuur en onze leerkrachten willen gehoor geven aan deze oproep. Wellicht vraagt u zich af waarom er nog steeds gestaakt wordt, nadat u in de media ook heeft kunnen lezen dat er akkoorden (voor slechts één jaar) getekend zijn. 

 1. Het gaat vooral en nog steeds om de volgende punten: De leerkrachten in het basisonderwijs eisen dat de loonkloof gedicht wordt tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De stichting onderwijs heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de salarisverschillen tussen PO en VO. Voor hbo geschoolde leerkrachten in het PO en VO geldt dat de lerarenfuncties gelijkwaardig zijn. Het verschil in beloning kan niet worden verklaard. 
 2. Er moeten structureel investeringen gedaan worden in het basisonderwijs. Heel veel investeringen die nu gedaan zijn (en nog worden) zijn incidenteel. Dit zijn dus investeringen waarop je, als school niet kunt rekenen. Het onderwijs niet op kunt inrichten en geen personeel voor aan kunt nemen of structureel extra belonen. 
 3. Het lerarentekort. Er zijn in Amsterdam te weinig leerkrachten en er komen te weinig leerkrachten van de opleiding. Er worden allerlei noodmaatregelen genomen waardoor onbevoegden voor de klas staan. Dit verslechtert de kwaliteit van onderwijs. Ook vergroot het de verantwoording van bevoegde leerkrachten. Zij ondersteunen en leiden collega's op enerzijds. Anderzijds zijn zij eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat uw kind krijgt. 

 Wij hopen dat u begrip heeft voor onze acties. U kunt om dit te tonen een petitie tekenen via de volgende link: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/ 


Er is op donderdag 30 januari om 10.30 uur een manifestatie op de Dam met daarna een tocht door Amsterdam die nogmaals op de Dam wordt afgesloten. U kunt daar ook als ouder eventueel met uw kind aan deelnemen. 

Naast deze acties buigt ons team zich ook over het Noodplan Lerarentekort, opgesteld door de PO-raad 

Mocht u vragen hebben, u kunt altijd langslopen en bent van harte welkom! 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  

 

 

 


​Agenda 2019-2020, jarigen, IPC thema, De Nationale Voorleesdagen, IKC Tuindorp, toezicht pauzes, staking 30 en 31 januari.

Foto's

Video's

Meer informatie