Het Satellietje nr 3

  • Gemaakt op: 10-9-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Woensdag 18 september  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur  

Dinsdag 24 september  

   

Informatieavond  

Voor de ouders van groep 1 t/m 8  

Woensdag 2 oktober  

Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij  

Dinsdag 6 t/m donderdag 10 oktober  

Startgesprekken u ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro 

Voor ouders groep 1 t/m 7 

Dinsdag 15 oktober  

Schoolfotograaf 

Voor alle leerlingen  

Vrijdag 1 november  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.  

Maandag 11 november  

Sint Maarten  

Groep 1 en 2  

Dinsdag 12 november  

Informatieavond  

Workshops voor ouders 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Sam 1/2A, Sjaakie 6A en Jay Milayno 1/2C. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  

 

Brief ASKO bestuur over lerarentekort 

In de bijlage vindt u een brief over het lerarentekort, geschreven door de voorzitter van het college van bestuur: Dorien Nelisse. 

 

Betalingen schooljaar 2019-2020 

Ook dit schooljaar zijn de bedragen voor de schoolactiviteiten/ouderbijdragen bekeken aan de hand van de begrotingen. In onze volgende nieuwsbrief zetten wij alle bedragen per leerling per groep voor u op een rij.  

De ouders die een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. De betaling van de schoolactiviteiten/ouderbijdrage zal in de 1e week van oktober en in de 1e week van januari automatisch bij u geïncasseerd worden.   

Heeft u geen machtiging afgegeven dan vragen wij u de betaling over te maken op rekeningnummer: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet onder vermelding van de naam en groep van uw kind. In verband met de administratieve handelingen en veiligheid nemen wij GEEN contante betalingen meer in ontvangst. Meer informatie volgt volgende week in onze nieuwsbrief. 

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. 

Scannen van de Stadspas 

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Anja Vredevoort van de administratie. Elke ma t/m wo scant zij de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het 1-daags schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een aparte ruimte indien u dit aangeeft.  

Een uitzondering hierop is het meerdaags kamp. Hiervoor kunt u bij de gemeente de scholierenvergoeding aanvragen. En u heeft altijd de mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te betalen. U kunt hiervoor een regeling treffen bij onze administratie.  

Aanvragen Stadspas 

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020. 

 

Satelliet start met IPC. 

Afgelopen maandag is het team van de Satelliet aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor ons eerste, schoolbrede, IPC-thema. 

Maandag 23 september zullen wij met de hele school starten. 

De onderbouw werkt aan het thema auto. 

De middenbouw werkt aan het thema vervoer. 

De bovenbouw werkt aan het thema luchthaven. 

Dit zult u in de klassen en school gaan merken. Langzaam ontstaan er in onze school; garages, incheckbalies en werkplaatsen, waar aan fietsen wordt geknutseld. 

Dit alles vanuit de belevingswereld van de kinderen. 

Voor dit project hebben wij uw hulp hard nodig. 

Bent of kent u iemand die: 

· In het OV werkt. 

· In een garage werkt. 

· Op Schiphol werkt. 

· Fietsenmaker is. 

· Of ons van materiaal kunt voorzien 

Kunt u ons helpen laat het dan weten aan de leerkracht van uw kind. 

In de volgende nieuwsbrieven en via Parro zullen wij u op de hoogte houden hoe wij ons thema vormgeven samen met de leerlingen. 

 

Paard van Noord Cup 

Het jaarlijkse voetbaltoernooi Paard van Noord Cup zal dit jaar zijn derde editie beleven, en we hopen weer op talrijke voetballertjes uit de buurt en omstreken.  

Dit jaar worden op zondag 29 september wederom twee toernooien gespeeld op het veldje bij de kraan (Sterappel/Kaneelappelstraat): 

Groep 5-6 Toernooi 10:00-12:30 voor 8-10 jaar 

Groep 3-4 Toernooi 13:00-15:30 voor 6-8 jaar 

De teams bestaan uit 1 keeper en 5 veldspelers. Het is aan te bevelen dat er ook genoeg wisselspelers zijn (ca. 2 of 3). 

Tijdens het toernooi zullen er verschillende attracties zijn zoals een rodeopaard, schminken en een pannenkoekenkraam. 

Wij nodigen je uit één team in te schrijven per groep. Geef je team(s) op via 

paardvannoordcup@gmail.com en vermeld voor welk(e) toernooi(en). 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Hopelijk tot zondag 29 september! 

Met vriendelijke groet, 

Organisatie Paard Van Noord Cup 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  


​Agenda 2019-2020, jarigen, brief ASKO bestuur over lerarentekort, betalingen schooljaar 2019-2020, Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage, Satelliet start met IPC, Paard van Noord Cup 

Foto's

Video's

Meer informatie