Het Satellietje nr 4

  • Gemaakt op: 17-9-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Woensdag 18 september  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur  

Dinsdag 24 september  

   

Informatieavond  

Voor de ouders van groep 1 t/m 8  

In de week van 30 september 

Start naschoolse cursus Stichting Wijsneus 

Voor leerlingen die geplaatst zijn  

Woensdag 2 oktober  

Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij  

Dinsdag 6 t/m donderdag 10 oktober  

Startgesprekken u ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro 

Voor ouders groep 1 t/m 7 

Dinsdag 15 oktober  

Schoolfotograaf 

Voor alle leerlingen  

Vrijdag 1 november  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.  

Maandag 11 november  

Sint Maarten  

Groep 1 en 2  

Dinsdag 12 november  

Informatieavond  

Workshops voor ouders 

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Ela 1/2C, Amira 1/2C, Ayoub 1/2B, Jadey 8B, Sven 4B, Jessy 1/2A, Nadia 6B en Sara 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  

 

Betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage 2019-2020 

Hieronder zoals in onze vorige nieuwsbrief is gemeld een compleet overzicht van de juiste bedragen per groep per leerling. Elk jaar wordt a.d.h. van de begroting bekeken of de bedragen nog voldoen. Voor dit schooljaar kunnen wij de bedragen nog gelijk houden. 

Vanuit de schoolactiviteiten/ouderbijdrage betalen wij o.a. Artis, theaterbezoek in de Krakeling, verschillende musea bezoeken, het vervoer hiernaartoe en diverse feesten zoals Sinterklaas, Kerst, eindfeest, schoolreisjes en kamp.   

Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-) 

 

Voor de betalingen geldt het volgende. 

De ouders die een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. De betaling van de schoolactiviteiten/ouderbijdrage zal in 2 termijnen automatisch bij u geïncasseerd worden.  

De eerste termijn wordt op 2 oktober 2019 geïncasseerd en het tweede termijn op 2 januari 2020 

De ouders die geen machtiging hebben afgegeven dienen de betaling zelf voor 3 oktober over te maken op rekeningnummer: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).   

 

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. 

Scannen van de Stadspas 

U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Anja Vredevoort van de administratie. Elke ma t/m wo scant zij de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het 1-daags schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een aparte ruimte indien u dit aangeeft.  

Een uitzondering hierop is het meerdaags kamp. Hiervoor kunt u bij de gemeente de scholierenvergoeding aanvragen.  

Verder heeft u ook de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. U kunt hiervoor een regeling treffen bij onze administratie. In verband met de veiligheid en de vele administratieve handelingen nemen wij geen contante betalingen meer in ontvangst.   

 

Rokers opgelet! 

Namens de leerlingen van onze school, willen wij alle ouders die in de omgeving van onze school roken, vragen om dit niet dicht bij de ingang van onze school te doen. De rook trekt dan nl. de school in en ook ligt de grond direct voor de school vol peuken. 

Wij zullen contact opnemen met de gemeente en onderzoeken of het mogelijk is, niet al te ver van school een rookplek aan te wijzen. Wij hopen dat daar dan ook een "peukenput", geplaatst kan, zodat u uw peuk daarin kunt gooien. Zodra hierover iets bekend is, leest u dit in de nieuwsbrief. 

Alvast vriendelijk bedankt!  

 

Workshopavond 12 november! 

Net als vorig schooljaar, staat er ook dit jaar weer een workshopavond op het programma. En alhoewel u zich nog niet op kunt geven, wil ik u wel vast wijzen op een aantal interessante onderwerpen. Zo komt er iemand van Eigen&Wijzer met wie wij samen dieper ingaan op het waarom van ons IKC, een medewerker van Discussiëren kun je leren geeft een workshop over dit programma, Hana Broersen van IPC gaat u informeren over onze nieuwe wereldoriëntatie methode en Selma Huitema geeft een workshop over Taakspel, en nog veel meer. Zet de datum dus vast in uw agenda! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  


​Agenda, jarigen, betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage 2019-2020, rokers opgelet!, workshopavond 12 november 

Foto's

Video's

Meer informatie