Het Satellietje nr 5

 • Gemaakt op: 23-9-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Dinsdag 24 september  

   

Informatieavond  

Voor de ouders van groep 1 t/m 8  

In de week van 30 september 

Start naschoolse cursus Stichting Wijsneus 

Voor leerlingen die geplaatst zijn  

Woensdag 2 oktober  

Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij  

Dinsdag 6 t/m donderdag 10 oktober  

Startgesprekken u ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro 

Voor ouders groep 1 t/m 7 

Dinsdag 15 oktober  

Schoolfotograaf 

Voor alle leerlingen  

Vrijdag 1 november  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.  

Maandag 11 november  

Sint Maarten  

Groep 1 en 2  

Dinsdag 12 november  

Informatieavond  

Workshops voor ouders 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Ziad 5A, Seán 6B, Amira 3B, Imro 6B, Cas 3A, Mayson 3B, Jadeley 3B en Cody 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  

 

Jeugd en sportfonds 

De ouders die de jeugd en sportfonds voor hun kind willen aanvragen kunnen dit vanaf heden doen via de website van stichting SinaDe aanvraag kan door ouders op de volgende website gedaan worden: https://www.stichtingsina.nl/ 

Ter herinnering: morgenavond de informatieavond  

Morgenavond dinsdag 24 september geven alle leerkrachten informatie over de groepen waarin uw kind of kinderen zitten. Deze informatie gaat voor een groot deel over het dagelijkse reilen en zeilen in de groep en zaken die specifiek voor dat jaar zijn. Om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om naar 2 informatiebijeenkomsten te gaan, wordt deze avond in 2 rondes georganiseerd. 

Naast informatie over de groepen is er ook een stand bij onze hoofdingang van Eigen&Wijzer. Zij verzorgen vanaf januari de Voorschool, de VVE en de BSO. Samen met hen geven wij vorm aan ons IKC (kindcentrum) en bieden wij, onderwijs en opvang, vanuit één pedagogische visie en aanpak van kinderen van 0-13 jaar oud, een doorgaande leer- en ontwikkellijn. 

School open:  

 • 18.00 uur: voor ouders van BSO, Voorschool en VVE, Eigen&Wijzer staat voor u klaar met antwoorden, koffie en thee. 

 • 18.45 uur: voor ouders van de Satelliet, er staat koffie en thee klaar en mocht u vragen hebben over de BSO, Voorschool en VVE ook voor u staat Eigen&Wijzer in de hal van de hoofdingang 

 • 19.00 uur: start informatieavond voor de ouders van de groepen 1-2, 5 en 7 

 • 19.45 uur: eerste ronde stopt, tijd om te wisselen, u kunt nog altijd vragen stellen aan Eigen&Wijzer 

 • 20.00 uur: informatieavond voor de ouders van de groepen 3, 4, 6 en 8  

 • 20.45 uur: de avond is afgelopen 

 

De Satelliet werkt met IPC 

Vandaag zijn we begonnen aan het eerste IPC thema; vervoer. 

In de onderbouw werken de leerlingen hard in de garage en leren zij van alles over de auto. 

De middenbouw zal komende week kennismaken met verschillende vormen van het OV door er mee te gaan reizen door Amsterdam. 

De bovenbouw heeft het over de luchthaven. Vandaag kwamen de leerlingen dan ook niet het schoolplein op maar kwamen binnen via een heuse luchthaven, met stewardessen en bagagecheck. De leerlingen keken hun ogen uit. 

Een geslaagde start van ons eerste thema. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning.  


​Agenda, jarigen, jeugd en sportfonds, ter herinnering de informatieavond, de Satelliet werkt met IPC

Foto's

Video's

Meer informatie