Het Satellietje nr 9

  • Gemaakt op: 29-10-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Donderdag 31 oktober  

Bezoek aan de Krakeling 

Voor groepen 7 en 8 

Donderdag 31 oktober  

Voorlichtingsavond VO van 19.00 -20.30 uur  

Voor leerlingen en ouders van groep 8 

Vrijdag 1 november  

Studiemiddag vanaf 12.00 uur  

Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.  

Woensdag 6 november 

Staking  

Alle leerlingen zijn vrij  

Maandag 11 november  

Sint-Maarten  

Groep 1 en 2  

Dinsdag 12 november  

Informatieavond  

Workshops voor ouders 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Luca 3B, Sofia 1/2B, Fay 7B, Kerem 1/2D en Alexia 3B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.  


Boekendonatie 

Voor de herfstvakantie kreeg de Satelliet een telefoontje van de schrijfster Francine Oomen. Bekend van de boekenseries 'Hoe overleef ik' en 'Lena Lijstje'.   

Zij had haar zolder opgeruimd en had heel wat boeken over en wilde deze graag aan scholen doneren, waaronder aan de Satelliet! 

Wij zijn hartstikke blij met de nieuwe boeken! De boeken staan binnenkort in onze schoolbibliotheek. 

 

Studiemiddag  

Ter herinnering: a.s. vrijdag hebben wij een studiemiddag. Dit betekent dat de leerlingen school hebben tot 12.00 uur.  

 

Grote Onderwijs Staking: woensdag 6 november! 

Op 6 november is er een landelijke onderwijsstaking waaraan alle scholen van ons bestuur en dus ook DSatelliet aan mee doet. Wij zijn gesloten en de kinderen zijn deze dag vrij.  

Wederom wordt aandacht gevraagd voor het lerarentekort en extra investering in het onderwijs. Meer informatie ontvangt u in een brief van ons bestuur. 

 

Onze meester/opa Henk 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, ligt meester Henk op de intensive care in het VU medisch centrum. Zijn situatie is helaas nog steeds niet rooskleurig. Zijn herseninfarct, de complicaties en zijn algehele conditie zorgen ervoor dat zijn herstel moeizaam gaat en wij erg bezorgd om hem zijn. Als u hem wilt steunen, kunt u nog steeds een kaartje of tekening van uw kind, bij de administratie afgeven. Wij zorgen ervoor dat dit bij hem terecht komt. 

 

Tijdelijke veranderingen bezetting team 

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn er op dit moment een paar veranderingen in de bezetting van ons team. Het betreft de maand november. Ik zet ze voor u op een rijtje: 

Groep 4A: meester Bas en meester Ron. 

Groep 5B: op maandag Lisette Hulsbergen (invalleerkracht) 

Groep 8B: op woensdag meester Barry en/of meester Ron 

Jelle Troelstra zal de gymlessen van Ron van Beekhoven overnemen. 

Vanaf 1 december hebben wij een nieuwe collega in groep 4A. Ik ga er van uit dat dan alles weer als vanouds is. Mocht dit niet zo zijn, dan leest u dit in onze nieuwsbrief. 

Ik ben trots op ons team dat in deze tijd van lerarentekort zich flexibel op stelt. Zo zijn collega's bereidt om voor andere groepen te staan dan aanvankelijk gepland was en extra dagen te werken.  

Zo zijn alle groepen op onze school bezet! 

 

Re-integratie collega's 

Na een afwezigheid van een paar maanden gaat Hanneke Plaizier weer langzaam haar werkzaamheden opbouwen. U zult haar weer regelmatig tegenkomen bij ons op school. Zij zet zich in voor de kinderen en ondersteunt de leerkrachten. Voor ouders is zij (nog) niet beschikbaar. 

Ook ziet u Dryske Roosjen regelmatig aan de slag met kinderen van onze school. Zij is een tijd afwezig geweest en pakt nu de draad weer op. Zij werkt in eerste instantie met kleine groepen leerlingen. 

Ik wens beide collega's veel succes en ben blij ze weer op school met onze kinderen aan de slag te zien. 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs: 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8, 

Ieder jaar organiseren de VO-scholen in Noord een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Twee VO-scholen (een vmbo-school en een havo/vwo-school) bezoeken dan onze school. Zij zullen een algemene voorlichting geven over de kernprocedure en over alle scholen in Amsterdam-Noord. 

De avond zal beginnen met een algemene voorlichting over de voortgezet onderwijsscholen die in Noord aanwezig zijn. Daarna is er een mogelijkheid tot vragen stellen door leerlingen en ouders. 

De leerlingen zullen hun vragen vooraf met de leerkrachten voorbereiden. U kunt thuis ook alvast nadenken over de vragen die u heeft. Mogelijk worden deze in de algemene voorlichting al beantwoord en zo niet, dan kunt u in het tweede gedeelte uw vragen stellen. 

Deze informatieavond vindt bij ons op school plaats a.s. donderdag 31 oktober. Het duurt van 19:00 uur tot 20:30 uur. De deur van de hoofdingang gaat open om 18:50 uur. 

Wij hopen zoveel mogelijk ouders en leerlingen die avond te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van groep 8 

 

Betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage 2019-2020 

In een eerdere nieuwsbrief heeft een oproep gestaan i.v.m. de betalingen van dit schooljaar. Een aantal ouders heeft het bedrag inmiddels betaald, bedankt hiervoor. 

Het 1E termijn van de incasso’s is inmiddels geïncasseerd. Helaas is dit niet bij iedereen gelukt. Mocht het bij u niet gelukt zijn wilt u het bedrag dan zelf overboeken? 

Voor de ouders zonder incasso is de betaling mogelijk aan uw aandacht ontsnapt. Wij willen u hierbij nogmaals vragen het bedrag z.s.m. over te maken op rekeningnummer:  

NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).  

Hieronder nogmaals de juiste gegevens per leerling per groep. 

Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-) 

 

Stadspasregeling: 

Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf dit schooljaar uw vrijwillige ouderbijdrage inclusief het 1-daags schoolreisje mee voldoen. U kunt de stadspas van uw kind op ma t/m wo laten scannen bij Anja Vredevoort van de administratie. 

Een uitzondering hierop is het meerdaags kamp. Hiervoor kunt u bij de gemeente de scholierenvergoeding aanvragen. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft kijk dan op  

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning 

 


​Agenda, jarigen, boekendonatie, studiemiddag, grote onderwijs staking 6 november, onze meester/opa Henk, tijdelijke veranderingen bezetting team, re-integratie collega's, informatieavond voorgezet onderwijs, betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage 2019-2020.

Foto's

Video's

Meer informatie