Het Satellietje nr. 1

 • Gemaakt op: 17-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders en kinderen,

Start nieuw schooljaar 
De vakantie is voorbij en wij zijn weer van start gegaan. We hopen dat iedereen heeft genoten van de vrije tijd, de mooie zonnige dagen, het genieten van een boek, spelen, of gewoon even helemaal niets doen. Het team is in de laatste week van de vakantie bezig geweest met het inrichten van de lokalen en voorbereiden van de lessen voor de leerlingen. 
Iedereen is er klaar voor: de start van een nieuw schooljaar!
Wij willen iedereen deze eerste week alvast heel veel plezier wensen.
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Aankomende donderdag ga ik met de groepen 6 naar SAIL. Eerst gaan we naar het Rijksmuseum en krijgen daar een rondleiding. Vervolgens worden we met een rondvaartboot naar het Java eiland gebracht. Daar kunnen de kinderen op het ING zeeheldeneiland zich voor een dag zeeheld voelen. Belangrijk is dat de kinderen een extra lunchpakket mee krijgen. Wij gaan er van uit dat we om 15.30 uur terug zijn op school. 

Vrijdag gaan de groepen 8 naar het ING zeeheldeneiland. Ook voor deze groepen is het belangrijk dat ze een extra lunchpakket mee krijgen. 

Er zijn per groep 3 ouders als begeleider nodig. U kunt u opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Ron van Beekhoven

Informatieavond
Elk jaar is er voor de ouders een informatieavond waar wij u informatie geven over de werkwijze in de groep en waar u de mogelijkheid gegeven wordt om vragen te stellen. 
Op deze avond kunt u verder kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind én krijgt u veel belangrijke informatie over het komende leerjaar. We gaan er van uit dat van elk gezin in ieder geval een ouder aanwezig is. De informatieavonden zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Inloop van 19.15 tot 19.30 uur.
U bent van harte welkom via de hoofdingang, daar staat koffie en thee voor u klaar.  

Overige informatieavonden zijn: 
Donderdagavond 27 augustus: informatieavond voor de ouders van de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8.
Donderdagavond 3 september: informatieavond voor de ouders van de leerlingen 
van groep 1 en 2
Donderdagavond 10 september: informatieavond voor de ouders van de leerlingen 
van groep 3, 4 en 5.

Klassenouders op de Satelliet
Als het schooljaar start wordt op onze school ieder jaar gevraagd welke ouder klassenouder wil zijn. Dit schooljaar wil onze school dit iets anders organiseren. Natuurlijk zijn wij blij met alle hulp die wij tot nu toe altijd van onze klassenouders (en andere ouders) hebben gekregen. Deze hulp stellen wij zeer op prijs. Er zijn echter steeds meer ouders die enerzijds aangeven dat zij betrokken willen worden bij activiteiten in de groepen. Anderzijds werken zij ook een aantal dagen. Via de mail heeft de leerkracht tegenwoordig contact met ouders en wordt iedereen benaderd als er hulp nodig is of als er specifieke groepsinformatie wordt gestuurd. Wij hebben gemerkt dat onze ouders daar zéér positief op reageren. Alle ouders zijn zo in de gelegenheid te helpen op momenten dat zij kunnen. Ook worden ouders direct over zaken die betrekking hebben op een specifieke groep van informatie voorzien. Wij merken dat door deze werkwijze alle ouders eigenlijk klassenouder zijn en daarom zien wij af van één ouder die aangesteld is als klassenouder.
Wij zullen u dus vanaf nu vooral via de mail benaderen wanneer wij hulp nodig hebben bij de verschillende activiteiten.
Tot slot willen wij natuurlijk alle klassenouders van de afgelopen jaren nogmaals hartelijk bedanken. 

Vakanties 2015-2016 (om te bewaren)  
Hieronder de data van de vakanties voor komend schooljaar. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zullen wij kenbaar maken via het Satellietje. 

Herfst 17-10-15 t/m 25-10-15
Kerst 19-12-15 t/m 03-01-16
Voorjaars 27-02-16 t/m 06-03-16
Pasen 25-03-16 t/m 28-03-16
Mei         23-04-16 t/m 08-05-16 (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)
Pinkster 16-05-16
Juni 11-06-16 t/m 19-06-16 (leerlingen vrij, team op school) 
Zomer 14-07-16 t/m 28-08-16

Continurooster voor de groepen 5 t/m 8:
De school begint om 8.45 uur en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan om 14.15 uur naar huis. Het continurooster geldt op deze dag alleen voor de groepen 5 t/m 8, de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags al vrij en gaan gewoon om 12.00 uur naar huis! 
 • Vrijdag 16 oktober 2015
 • Vrijdag 18 december 2015
 • Vrijdag 26 februari 2016
 • Vrijdag 22 april (dag van de Koningsspelen) 2016
 • Vrijdag 10 juni 2016

Continurooster voor groep 1 t/m 8:
Het continurooster geldt op deze dagen voor alle groepen. Dit betekent dat alle groepen deze dag om 14.15 uur vrij zijn. 
Donderdag 24 maart 2016, voor Pasen. 

Laatste schooldag 2016
De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 is woensdag 13 juli 2016. 

Studiedag
Maandag 4 januari 2016: studiedag voor de leerkrachten. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.  

Nieuws vanuit de Ouderkamer
Beste ouders,
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de zomervakantie en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.
Zoals velen van jullie al weten heb ik een andere baan en zal ik niet meer werkzaam zijn in de Ouderkamer.
Er wordt op dit moment gezocht naar een vervang(ster) maar die zal niet meteen in de eerste weken na de vakantie starten. Omdat ik het belangrijk vind dat ouders gewoon mee kunnen blijven doen met VVE Thuis zal ik, totdat er een vervang(ster) is, op vrijdag in de Ouderkamer aanwezig zijn wanneer een nieuw thema gestart is. U kunt dan het nieuwe VVE Thuis thema ophalen.
De data en tijden dat ik er ben zal ik aankondigen middels een flyer bij de klas.

De twee geplande themabijeenkomsten van Mediawijsheid op woensdag 2 september en Beelddenken op 23 september zullen gewoon plaatsvinden om 9.00 uur in de Ouderkamer.
 
Met vriendelijke groeten,
Sandra van Merode

Jarigen:
De jarigen in de vakantie en van deze week zijn: Hetty Berendsen, Keara Patti, Ouiam El Mesaoudi, Roswitha Groeneveld, Lisanne Ogtrop, Michaël Podkalicki, Jayson Verdegaal, Raily Zwiebel, Ryan Sanders, Samantha Looijen, Nick Bronkhorst, Joost Barendsen, Deacon Terwey, Ruben Postma, Cenicio Bruinhard, Bilal Elmokatari, Gabriel Misehouy, Jesse Misehouy, Jennely de Bres, Jillian Esajas, Lyanne Eichelberg, Melissa Kuijpers, Milaya Sandel, Cecilia de Weerd, Ravi Reetraa, Tugba Luijendijk, Melissa Muller, Youssef El-baghdadi, Levi van der Zeep, Romy Boele, David Eskander, Pavly Youssef, Mauro Todaro, Mike Jibodh,  Rick Jibodh, Yasser El Azouzi, Britt Kabel, Joey Overeem, Martijn Kotterlink, Spike Schoens,  Ashley Sheikh Hosseini, Esmeralda van Gelder, Damyan van Huffel, Daynten van Huffel, Kendra Valies, Joyce Kuijpers, Behesta Janbaz, Tarik Hiffens, Djean Scott, Nathalie Tesfaldet, Donny Brands, Mei-Lin Brands, Soufian Boulaïz, Tijn de Jong, Djean Scott en Noa IJsendijk. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
                                                         
Namens het team,                            
Astrid ter Meulen

​Start nieuwe schooljaar, SAIL, informatieavond, klassenouders en continuerooster.​

Foto's

Video's

Meer informatie