Het Satellietje nr. 12

  • Gemaakt op: 16-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​De opsteker van deze week!
De school en OR hebben budget vrijgemaakt om wat versiering te vervangen door mooie nieuwe versiering waar de leerlingen weer jaren van kunnen genieten. Een groepje ouders is op pad geweest om deze prachtige dingen te kopen. De school ziet er met de nieuwe versieringen weer prachtig uit! 

Bedankt ook ouders die de school weer helemaal in Sinterklaassfeer hebben gebracht. 
 

Sinterklaasnieuws
Ook dit jaar zal de komst van Sint en Piet niet aan onze school voorbij gaan. In het kader van de voortschrijdende discussie en de zienswijze van de stad Amsterdam zal het ook voor onze school een verrassing zijn met wat voor Pieten Sinterklaas onze school zal bezoeken. Wij verwachten er weer een geweldig kinderfeest van te maken. Nu maar hopen dat de Sint op 4 december onze school komt bezoeken. Misschien stuurt hij eerst weer zijn strooipieten en wie weet mogen alle kinderen weer hun schoentje zetten in de klas. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 volgen met de leerkracht juf het Sinterklaasjournaal op de televisie. Het is leuk om dit ook thuis samen met uw kind te doen. Het programma is te zien  op NPO Zapp om 18.00 uur. Hebt u er een gemist, dan kunt u de aflevering ook terugkijken op de computer via sinterklaasjournaal.nl. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken vandaag lootjes. Zij maken een leuke surprise voor een van hun klasgenootjes.
Het zou fijn zijn wanneer u uw kind begeleidt bij het maken hiervan, zodat iedereen verrast wordt met een leuke surprise.
We hopen op een paar spannende en gezellige weekjes.
De Sintcommissie 


Betalingen ouderbijdragen/schoolactiviteiten 
In eerdere nieuwsbrieven heeft een oproep gestaan over de betalingen van dit schooljaar. Een groot aantal ouders heeft het bedrag inmiddels betaald, bedankt hiervoor. Helaas staan er op dit moment  nog steeds betalingen open. Het is mogelijk dat de betaling aan uw aandacht ontsnapt is daarom bij deze alsnog het verzoek om het openstaande bedrag z.s.m. over te maken op rekening: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet.Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan ook aan op tijd te betalen?  
Hieronder nogmaals het overzicht van de juiste bedragen per leerling.
Leerling groep 1 en 2: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 25,- totaal € 60,-
Leerling groep 3: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 27,- totaal: € 62,-
Leerling groep 4: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,- totaal € 65,-
Leerling groep 5: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,- totaal € 67,-
Leerling groep 6 en 7: ouderbijdrage € 35,- en kamp € 100,- totaal € 135,-
Leerling groep 8: ouderbijdrage € 35,- en zeilkamp € 95,- totaal € 130,- 
Wij zien uw betaling dan ook spoedig tegemoet. 

Financieel nieuws van de Ouderraad
De financiële afronding van schooljaar 2014-2015 en de begroting van schooljaar 2015-2016 is rond. Wij nodigen iedereen die geïnteresseerd is hoe de uitgaven en verantwoording van de ouderbijdrage er uit ziet uit om langs te komen. Dit kan deze week op dinsdag en vrijdagochtend. De begroting ligt ter inzage bij de administratie. De begroting kunt u daarna ook terug vinden op onze website. 
Namens de Ouderraad
                                        
 
Jarigen:
De jarigen van deze week zijn: Petra van Urk, Barry van de Kuinder, Anja Vredevoort, Dryske Roosjen, Deseo Volentin Tjon Aloi, Dean Schuuring, Ahmed Mohamed, Nourhan Mohamed, Gianneala Hoffmans, Enes Gogdemir, Annebelle van Nieuwenhoven Helbach en Tuana Kaplan. Allemaal van harte gefeliciteerd.
   
                                                                                      
Namens het team,                           
Astrid ter Meulen

​Opsteker, sinterklaasnieuws, ouderbijdrage en financieel nieuws .​

Foto's

Video's

Meer informatie