Het Satellietje nr. 19

  • Gemaakt op: 25-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​
Beste ouders en kinderen, 

Verlengde schooldag zelfverdediging 

Donderdag 28 januari begint de verlengde schooldag zelfverdediging meisjes in de gymzaal van de Satelliet. Deze verlengde schooldag is bedoeld voor de meisjes in de groepen 6, 7 en 8 en de leerlingen die hier aan mee doen hebben zich al bij mij opgegeven.
De verlengde schooldag start om 15.45 en eindigt om 16.45 uur.
Ron van Beekoven 
                                                                                   
Vooraankondiging Wijkplatvorm Vreedzaam Amsterdam Noord
Save the Date
Wanneer: 17 maart 2016 van 9.30 tot 12.30 uur
Waar: Burgerzaal Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL 
In Amsterdam Noord werkt een groot aantal basisscholen met de Vreedzame School, een programma voor democratisch burgerschap.
Inmiddels is in 3 wijken het programma verbreed tot De Vreedzame Wijk. Daar worden de principes en verworvenheden van het schoolprogramma ook toegepast in andere contexten waar kinderen opgroeien (familie, straat, vrijetijdsbesteding). Met als resultaat een samenhangend pedagogisch klimaat in de wijk. Op wijkniveau bespreken we regelmatig hoe de pijlers van Vreedzaam binnen de wijk en school inhoud worden gegeven, maar vaak ontbreekt de tijd om dit goed uit te werken. Vandaar een Wijkplatform ‘nieuwe stijl’ waar het onderwerp ‘Hoe betrekken we Ouder en Bewoners’ Noord breed centraal zal staan.
Het programma zal een mix zijn van informatie, inspiratie en het uitwerken van concrete voornemens op school-en organisatie niveau. We sluiten de bijeenkomst af met een kleine lunch. 

Genodigden:
Ouders en bewoners. Schoolbesturen, leerkrachten en schooldirecteuren. Medewerkers, vrijwilliger, bestuurders en managers van (welzijn)organisaties die zich gecommitteerd hebben met de Vreedzame Wijk.
 
De bijenkomst zal georganiseerd worden door het team Vreedzaam Noord:
Gerda van Dijk, Nicole de Munk, Rubia Oehlers, Maarten Okx, Marcel Hillebrand, Karin Voortman en Lia Kromhout van der Meer. 
 
Alaaf! Het is weer zover
Volgende week staat in het teken van Carnaval. Wij vieren Carnaval op vrijdag 5 februari. Op deze dag mogen alle leerlingen verkleed op school komen. Nadere informatie volgt in het volgende Satellietje. 
De Carnavalscommissie

 
Jarigen:
De jarigen van deze week zijn:  Sam Lohuizen, Miloud Sakli, Yentl Loswijk, Chouaib Oulad Migo, Casper van der Wagt, Brian Ekkelboom, Max de Jong, Seren Kilic, Puck Koeton, Kenji Baaij en Lukas Toonen. Allemaal van harte gefeliciteerd!   

Namens het team,                           
Astrid ter Meulen 
                                                  

​Verlengde schooldag zelfverdediging, Vreedzaam Amsterdam Noord en Alaaf.​

Foto's

Video's

Meer informatie