Het Satellietje nr. 2

 • Gemaakt op: 24-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​Beste ouders en kinderen, 

Herinnering: Informatieavond
Elk jaar is er voor de ouders een informatieavond waar wij u informatie geven over de werkwijze in de groep en waar u de mogelijkheid gegeven wordt om vragen te stellen. 
Op deze avond kunt u verder kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind én krijgt u veel belangrijke informatie over het komende leerjaar. We gaan er van uit dat van elk gezin in ieder geval een ouder aanwezig is. De informatieavonden zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Inloop van 19.15 tot 19.30 uur.
U bent van harte welkom via de hoofdingang, daar staat koffie en thee voor u klaar.  

De informatieavonden zijn: 
 • Donderdagavond 27 augustus: informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
 • Donderdagavond 3 september: informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2.
 • Donderdagavond 10 september: informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 3, 4 en 5.

Leerlingen van de Satelliet zelfstandig naar de klas
Zoals wellicht bij u bekend willen wij de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren. Een van onze speerpunten daarbij is dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 als zij op school zijn, zelfstandig de klas in gaan. Dit bevordert de rust in de school en groep en de leerkracht kan al zijn aandacht richten op de leerlingen. Natuurlijk begrijpen wij het als u een afspraak wilt maken met de leerkracht of een mededeling heeft. Dit zien wij het liefst door middel van een briefje, een telefoontje, per mail of om 15.30 uur.  De leerkracht kan dan een afspraak met u maken en heeft ook echt tijd en aandacht voor u als ouder. Wij horen soms dat dit voor ouders ongastvrij over komt. Zo is dit absoluut niet bedoeld. Wij willen echter wel  de effectieve leertijd van uw kind bewaken en de zelfstandigheid bevorderen .
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Wilt u een kijkje nemen in de klas van uw kind, dan bent u om 15.30 uur van harte welkom.
Ook kunt u gebruik maken van de open ochtenden. De inschrijflijsten hangen op de gang bij iedere groep.  
Het MT.                                                                 

Entree en uitgangen bij de Satelliet
Het nieuwe schooljaar is alweer een week oud en iedereen is vol enthousiasme begonnen.
De meeste ouders en leerlingen maken al van de juiste entree en uitgang gebruik, maar voor de zekerheid zetten we ze voor iedereen nog even op een rijtje:
 • De groepen 1-2 gaan via de hoofdingang naar binnen en komen via de hoofdingang of het hek bij de hoofdingang weer naar buiten
 • De groepen 3 en 4 gaan via het grote speelplein en de ingang met de raket naar binnen en buiten en zullen bij het naar huis gaan door de leerkracht naar de uitgang bij het hek worden gebracht. 
 • De groepen 5 gaan via de ingang op het Juniorhofje naar binnen en buiten, de kinderen gaan vanaf groep 5 t/m 8 zelfstandig de groep binnen.
 • De groepen 6, 7 en 8 via de ingang van de bovenbouw op het Juniorhofje.
Ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben, of een broertje of zusje wegbrengen, mogen tot 8.45 en 13.15 uur binnendoor naar de andere lokalen lopen. Bent u of uw kind(eren) door omstandigheden later, dan kunt u alleen nog via de hoofdingang naar binnen. Daar hebben we nl een camera en beeldscherm, zodat wij i.v.m. de veiligheid, kunnen zien wie er later de school binnen komt. De deuren zullen op tijd dicht gaan en hierbij willen wij ook uw medewerking vragen door op tijd op school te zijn en wanneer u een van de laatste bent, de deur achter u te sluiten. De deur bij de groepen 4 heeft een speciale handeling. Bij het verlaten dient u de hendel omhoog te klikken waardoor de deur van buiten af gesloten is. Dit staat op de deur aangegeven.  
Kinderwagens zullen i.v.m. de loopruimte buiten moeten blijven staan en kunnen bij regen onder het afdakje staan op het grote speelplein.
Bedankt voor ieders medewerking.

Eten en drinken en traktaties op de Satelliet
Aan het begin van het jaar willen wij graag even wat afspraken opfrissen. 
Deze week willen we de afspraken  over eten en drinken en traktaties onder uw aandacht brengen.
 • Via school kunt u schoolmelk of optimel framboos regelen. Hiervoor kunt u een aanmeldformulier ophalen bij de administratie. Het drinken wordt 1 keer per week  geleverd en gekoeld bewaard. De eerste twee dagen na de zomervakantie is er geen schoolmelk. U geeft uw kind voor die dag zelf drinken mee.
 • Tijdens de ochtendpauze wordt er gezamenlijk in de klas iets kleins gegeten en gedronken. Wij denken hierbij b.v. aan fruit, een broodje, een liga en een pakje drinken. Woensdag is nog steeds fruitdag. Snoep,  koek met chocolade, chips, koolzuurhoudende drankjes e.d. zijn niet toegestaan. Van deze regel kunnen we wel eens afwijken, bijvoorbeeld tijdens feesten.     
             
Wanneer uw kind jarig is proberen wij er op school een echt feestje van te maken. Natuurlijk mag uw kind dan trakteren. Wij zien de laatste tijd wel de traktaties steeds groter en/of uitgebreider worden. 
Eén kleine traktatie, bij voorkeur iets gezonds, heeft onze voorkeur en is meer dan voldoende. Ook willen wij voorkomen dat het uitdelen van de traktaties een competitie wordt. Het moet betaalbaar en leuk blijven voor iedereen. Natuurlijk mogen de kinderen ook de klassen rond en daarbij heeft een kleine, gezonde traktatie ook de voorkeur van de leerkrachten. 
In de directiekamer staat voor alle jarigen een gezellige grabbelemmer, waar zij een klein cadeautje mogen grabbelen.

Ouderraad van de Satelliet
De Ouderraad van de Satelliet is op zoek naar nieuwe Ouderraadleden. U zult deze week via de mail een oproep ontvangen waarop u kunt reageren als u deel wilt uitmaken van de ouderraad.
 
Ouderpeiling
Op dit moment is het MT bezig met het inventariseren van de ouderpeiling veranderende schooltijden. Zodra er nieuws is zal dit in het Satellietje te lezen zijn. 

Nieuws vanuit de Ouderkamer
Op woensdag 2 september om 9.00 uur is de informatiebijeenkomst ‘Mediawijsheid’ in de Ouderkamer. Tijdens deze bijeenkomst mediaopvoeding gaan we in op de volgende vragen:   
 
 • Hoe lang mogen kinderen op internet?  
 • Hoe kan ik het internet filteren?  
 • Welke spelletjes zijn geschikt voor mijn kinderen? 
 • Wat doen kinderen allemaal op internet?  
 • Wat is cyberpesten?  
 • Wat zetten kinderen op Facebook? 
 • Wat is chatroulette? 
 • Wanneer zijn kinderen verslaafd aan internet? 
 • Wanneer geef je je kind een mobiele telefoon 
 • Maar er is natuurlijk ook voldoende ruimte om vragen te stellen.

Op dinsdag 1 september om 9.00 uur is de themabijeenkomst voor de ouders van de peuters van het nieuwe thema ‘Welkom Puk’ in de Ouderkamer.

Op vrijdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de ouders van peuters en van de kleuters in de Ouderkamer het nieuwe VVE thuis thema ophalen.
Er zal nog even geen bijeenkomst gehouden worden totdat een nieuwe oudercontactmedewerker is aangesteld. Ook de ouders die nog niet meedoen maar dat wel graag willen of informatie willen zijn dan van harte welkom.
Sandra van Merode

Jarigen:
De jarigen van deze week zijn: Jason Kari Kari, Younes Elaaddouyi, Ryan Sutrisno, Elize Tennekes, Finn Brands, Sjonnie Clements en Mijs Coolegem. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
                        
                                 
Namens het team,                            
Astrid ter Meulen


​Informatieavond, zelfstandig naar de klas en ouderpeiling.​

Foto's

Video's

Meer informatie