Het Satellietje nr. 21

 • Gemaakt op: 9-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders en kinderen,​

​​​De opsteker van deze week!
De groepen 3 willen alle ouders die in de ochtend helpen met lezen een opsteker geven! Dank namens onze leerlingen.

Chanien Louiszoon en Sarah Pais

Belangrijke informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 7!
Op 18, 23 en 24 februari zijn de oudergesprekken waarbij de vorderingen van uw kind worden besproken aan de hand van het rapport. Sinds vorig schooljaar ontvangen de ouders van de  leerlingen vanaf groep 4 het rapport vooraf. Daarvoor moet u het volgende doen; U ontvangt zoals altijd samen met de nieuwsbrief het rooster van de gesprekken en ziet  op welke dag en welk tijdstip u wordt verwacht. U bevestigt vervolgens naar de leerkracht via de mail of persoonlijk dat  dit tijdstip u schikt of maakt een andere afspraak als dit nodig is. Daarna ontvangt u het rapport van uw kind. Dit is voor de gesprekken die op: donderdag 18-02 gepland staan: maandag 15-02 en voor de gesprekken die op dinsdag 23 en woensdag 24 februari gepland staan:  vrijdag 19-02. Zo kunt u zich beter voorbereiden op het gesprek en gericht vragen stellen.  
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 ontvangen het rapport niet vooraf. De informatie die in het rapport staat is minder bekend bij  ouders. Ons team kiest ervoor om het rapport met de ouders  te bespreken tijdens het gesprek. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Kogel Is Bijna Door De Kerk
Zoals wij u in december hebben bericht zijn we bezig om allerlei zaken goed te regelen om over te gaan naar het 5 gelijke schooldagen model in schooljaar 2016-2017. Zaken die daarvoor geregeld moeten worden zijn:
 • Alle leerlingen gaan 5 dagen per week evenveel uren naar school en maken gedurende 8 jaar basisonderwijs allemaal evenveel uren per schooljaar.
 • Er veranderen zaken rondom Voorschoolse- en Naschoolse opvang.
 • De Tussen Schoolse Opvang verdwijnt, alle leerlingen eten op school onder leiding van de leerkracht.
 • Op welke wijze houden de leerkrachten pauze? 
 • De werktijd voor de leerkrachten verandert en er wordt uitgezocht of dit volgens de nieuwe cao voor iedereen juist ingevuld wordt.
Op dit moment informeren wij bij buurt- en andere ASKO scholen hoe zij dit hebben vormgegeven. Wij onderzoeken met een medewerker personeelszaken van ons bestuur waaraan alle werk- leer- en pauzetijden moeten voldoen. En last but not least, bespreken we natuurlijk alle mogelijkheden met ons team en de MR. Wij hopen binnenkort tot een definitief besluit te komen en zullen u dan zo snel mogelijk informeren. Tot zo ver het nieuws over de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe schooltijden volgend schooljaar. 
Vriendelijke groet, Doritha de Koning

Oproep voor hulpouders bij het Praktisch Verkeersexamen
Op donderdag 31 maart doen de leerlingen van groep 8A en 8B Praktisch Verkeersexamen. Zij laten dan zien dat ze bekwaam genoeg zijn om deel te nemen aan het verkeer. Erg belangrijk gezien het feit dat zij volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.
Iedere school die wil deelnemen aan het Verkeersexamen, is verplicht die dag voor hulpouders te zorgen. Langs de route die de leerlingen gaan fietsen, zijn namelijk mensen nodig die de leerlingen beoordelen op verschillende punten.
Het zal ongeveer van 08:30 tot 14:00 duren. Wanneer er meerdere ouders zijn, dan kunnen zij elkaar afwisselen. Kunt u ons helpen deze dag? Geeft u zich dan alstublieft op bij mij. Het zou de groepen 8 ontzettend helpen.
Met vriendelijke groet, Petra van Urk (leerkracht groep 8A)

NIEUWE RAGE!!!!!
Steeds meer leerlingen dragen wanneer zij naar school komen HEELYS: schoenen met wieltjes. Natuurlijk begrijpen wij dat het grappig, gemakkelijk en razend snel is om je met je Heeleys  te verplaatsen. Het is vooral belangrijk dat het voor iedereen veilig is. Wij willen daarom benadrukken dat voor Heeleys dezelfde regels gelden als voor het Skateboard, rolschaatsen en skeelers. 
Leerlingen van onze school mogen zich, tijdens de tijd dat zij onder de verantwoording van school vallen, niet voortbewegen met dit  ”speelgoed” in de klas, de gang, op het speelplein of in de rest van de school. 
Doen leerlingen dit en gebeurt er iets waardoor letsel of schade ontstaat bij zichzelf of bij een ander, dan is school in géén geval verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij vragen ouders daarom hun kind met “normale” schoenen naar school te sturen of deze mee te geven. Heeft u tips of vragen?  
U kunt altijd even bij ons binnenlopen! 
Doritha de Koning, TL bovenbouw

Betalingen ouderbijdrage en schoolactiviteiten (schoolreisje-kamp- zeilkamp) 
Op dit moment zijn de betalingen geïnventariseerd. Er staan momenteel nog 60 betalingen open.  Vanaf volgende week worden de ouders die nog een betaling hebben openstaan gebeld door de teamleiders van de school. 
Heeft u nog een betaling openstaan dan vragen wij u dit uiterlijk deze week over te maken op rekeningnummer NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind. 

Wij mogen er niet in                            
De laatste tijd merken wij dat veel ouders tijdens het naar school brengen en halen van hun kind(eren) ook hun hond meenemen. Op zich is dit natuurlijk erg gezellig maar bij deze willen wij aangeven dat honden verboden zijn in school én op het schoolplein. Bij deze dan ook het verzoek om de hond thuis te laten of ervoor te zorgen dat u met uw hond niet in de looproute van de school staat. Met de hond in school of op het schoolplein is niet toegestaan! 
                                                                       
Jarigen:
De jarigen van deze week zijn:  Fatima Elmokatari, Ferdaous El Yakoubi, Sibel Kayadibi, Donny de Vries, Alicia Feldmann, Sefanja Henshuys, Sandro Rademaker en Hailey Kling. Allemaal van harte gefeliciteerd!  
                                                                 
Namens het team,                           
Astrid ter Meulen 

​De opsteker van de week, belangrijke info groep 7, oproep hulpouders en nieuwe rage.

Foto's

Video's

Meer informatie