Het Satellietje nr. 23

 • Gemaakt op: 22-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​​Beste ouders en kinderen,​​

Belangrijk nieuws: Schooljaar 2016-2017!
Vorig schooljaar hebben wij een peiling onder de ouders van onze school gehouden, wat de beste schooltijden voor de Satelliet zouden zijn.
Het merendeel van de ouders koos voor een continurooster van 5 gelijke dagen. Zoals u weet hebben wij een stappenplan gevolgd om onze schooltijden te kunnen veranderen naar dit 5 gelijke schooldagen model. 
Ons team en MR zijn in dit proces zeer betrokken geweest. De MR  heeft afgelopen maandag 15 februari instemming gegeven.
Ons streven was om u in februari al te kunnen informeren over de nieuwe schooltijden en bij dezen, met ingang van komende schooljaar is het zover:
De Satelliet gaat over op 5 schooldagen van 8.30 tot 14.00 uur.

Dit betekent: 
 • De school gaat om 8.20 open en de lessen starten om 8.30 uur
 • Alle dagen zijn hetzelfde, de leerlingen zijn vrij om 14.00 uur 
 • Het buitenspelen, de pauzehap en de lunch gaan onder begeleiding van leerkrachten.

Hieronder wat voordelen nog even op een rij
 • De schooltijden zijn voor alle leerlingen  hetzelfde
 • Het ritme van de leerlingen is beter in balans en wordt minder onderbroken
 • Alle leerlingen eten in de klas met de leerkracht
 • Leerlingen spelen onder professionele begeleiding buiten, de structuur van school blijft aanwezig tijdens de pauzes
 • Ouders die de kinderen 4 keer per dag brengen-halen hun kind(eren) doen dit nu 2 keer per dag 
 • De tijden voor Sportclubs sluiten beter aan, meer mogelijkheden voor een leuk aanbod van naschoolse activiteiten
 • Het team heeft na schooltijd tijd voor o.a. het houden van pauze, voorbereiding van lessen, nakijken, verslaglegging, leerling administratie, organiseren van activiteiten, schooltaken, overleg met team en ouders, vergaderen  en professionalisering.

De naschoolse activiteiten van Wijsneus en de NSO van Smallsteps zijn op de hoogte van deze verandering en zullen hierop inspelen.
Wanneer er meer bijzonderheden bekend zijn leest/hoort u dit.
Mocht u vragen hebben, loop dan even langs bij het MT of stel ze aan de leerkracht.

    
Nieuws Smallsteps
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2016/ 2017) zal basisschool de Satelliet overgaan opeen 5 gelijke schooldagen model.
Dit houdt in dat de Satelliet in het nieuwe schooljaar om 14:00 uur vrij is. Smallsteps en de Satelliet gaan samen kijken, hoe de opvang in het nieuwe jaar gerealiseerd zal worden. Dit om voor ouders de overstap soepel te laten verlopen. Voor de ouders die al opvang afnemen blijft alles hetzelfde, alleen het contract zal worden aangepast. Mocht u na het lezen van dit stukje interesse hebben in opvang, er komt binnenkort een ouderavond over de opvangmogelijkheden in het nieuwe schooljaar. Wilt u niet wachten neem alvast contact op met Gerard!
Gerard Maijenburg 
06-29145741

Verdrietig nieuws 
Vorige week maandag bereikte ons het verdrietige bericht dat de vader van één van onze leerlingen Cecilia uit 1-2 A onwel was geworden en de dag erna is overleden. Het overlijden van de vader van Cecilia kwam geheel onverwacht en wij zijn geschokt. Wij realiseren ons dat dit een groot verlies is voor zijn vrouw en dochter en nabestaanden in de directe omgeving. Wij wensen hen heel veel warmte en sterkte toe. Een afvaardiging van ons team gaat naar het afscheid en de crematie. Namens de school, ouders, kinderen en team zijn er bloemen bezorgd. 
In de groep van Cecilia is aandacht besteed  aan het verlies van een ouder en wat dit voor Cecilia betekent. De kinderen hebben een boek voor Cecilia gemaakt. De ouders en kinderen hebben samen een kaart en bloemen verzorgd voor het afscheid. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u bij de leerkracht of iemand  van het managementteam terecht.
Wij wensen Cecilia,  haar moeder en naaste familie heel veel sterkte toe in deze verdrietige periode.

Nieuws plusklas
De afgelopen weken hebben de leerlingen in de plusklas hard gewerkt! De leerlingen uit de groepen 1-2 aan uitdagende en coöperatieve spellen. De leerlingen uit de groepen 3,4 en 5 aan hun fantasiedier, waarbij alles een functie heeft. De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 aan het project over de wereld. Als afsluiting hebben zij een PowerPointpresentatie gemaakt, die zij gaan presenteren in de klas. Wat hebben wij veel plezier gehad en mooie resultaten behaald!
Na de voorjaarsvakantie staat er het volgende op het programma voor de plusleerlingen:
 • Groepen 1-2 coöperatieve en uitdagende spellen.
 • Groepen 3,4 en 5 werken aan het project Minimonsters(insecten), afgewisseld met coöperatieve spellen
 • Groepen 6,7 en 8 gaan een game ontwerpen en uitvoeren.
 
Kijkt u af en toe op de website? Daar staan foto's die gemaakt zijn tijdens de lessen in de plusklas!

 VERVOLG NIEUWE RAGE!
Enkele weken geleden heeft er in onze nieuwsbrief een stukje gestaan over de rolschoenen,  schoenen met wieltjes. Daarin hebben wij u verzocht uw kind op gewone schoenen naar school te laten komen i.v.m. de veiligheid. Ook dat school niet aansprakelijk is mocht er iets met leerlingen gebeuren n.a.v. de rolschoenen. Nu blijkt echter dat m.b.t. de aansprakelijkheid wij u dit niet vrijblijvend kunnen verzoeken. De rolschoenen zijn daarom vanaf nu net als skateboards, rollerskates ed. bij ons op school verboden. Ook op het schoolplein is het voor deze speelmaterialen te druk om de veiligheid te waarborgen. 

Vanaf heden geldt de schoolregel: geen van deze materialen meer mee naar school nemen.
Wij hopen op uw begrip. 

De Ouderkamer
De ouderkamer is een plek waar ouders bij elkaar kunnen komen om vragen, ervaringen en informatie uit te wisselen. Ook worden er bijeenkomsten gepland waarbij spelen van een spel, knutselen en koken centraal staan. Informatieve thema’s gericht op ontwikkeling en opvoeding zijn uiteraard ook heel leuk en leerzaam. Heb je vragen/opmerkingen/tips  mbt school, sociale kaart, ontwikkeling van kinderen dan kun je ook de medewerker terecht. Kortom een plek waar gezelligheid, informatie en educatie gedeeld worden en samen komen. 

Om de ouderkamer optimaal te gebruiken kunnen we uiteraard niet zonder ouders. Hieronder staat wat er na de vakantie te doen is in de ouderkamer. “Laat dus je stem horen”.
Maandag 7 maart: 9.00 uur thema met Arda Koldewijn, ouder en kind adviseur
Vrijdag 11 maart: 9.00 uur ouder inloop, keuze activiteit tussen spel en knutselen
Corina Brugman 
Oudercontactmedewerker basisschool de Satelliet

Jarigen:
De jarigen van deze en volgende week zijn:  Fons Jonkman, Abigail Nikken, Ian van der Worp, Phariël Lewis, Brett Bodemeijer, Nina Scholten, Noortje Coolegem, Max Oldert, Nino Visser, Aya Amankur, Sem IJsendijk, Amber Mol, Bo Splinter, Amarah Carrilho, Gene Dijkstra, Lawien Ghafor, Iraïs Sedoc en Nick Wijnsma. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Continurooster
Vrijdag 26 februari hebben de groepen 5 t/m 8 continurooster. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze dag school tot 14.15 uur. Denkt u aan een lunchpakket?
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn net zoals op een gewone vrijdag om 12.00 uur vrij. 

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 27 februari tot en met zondag 6 maart zijn de leerlingen vrij i.v.m. de voorjaarsvakantie. Wij hopen dat iedereen geniet van een heerlijk weekje vrij. Op maandag 7 maart gaan wij weer van start!  

Namens het team,                           
Astrid ter Meulen 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         

​Belangrijk nieuws: Schooljaar 2016-2017, nieuws Smallsteps en verdrietig nieuws.​

Foto's

Video's

Meer informatie