Het Satellietje nr. 5

 • Gemaakt op: 14-9-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​Beste ouders en kinderen, 

De opsteker van deze week!
De opsteker gaat deze week naar alle ouders die aanwezig zijn geweest bij de informatieavond van één van de (of misschien wel meerdere) bouwen. 

Oudergesprek/startgesprek over uw kind
Afgelopen jaar heeft u door middel van een enquête aangegeven behoefte te hebben aan meerdere gespreksmomenten in het schooljaar. Na overleg in het team hebben wij daarom gekozen voor drie geplande gespreksmomenten.
 • Begin schooljaar een startgesprek
 • Rond februari een rapportgesprek
 • Einde schooljaar een evaluatiegesprek

Het startgesprek gaat binnenkort plaatsvinden en het gaat hierbij om een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en de leerkracht waarbij de ouders aan het woord zijn.
Het gesprek gaat om de persoonlijkheid van uw kind en niet over de prestaties.
Wat wij als school met dit gesprek willen bereiken is dat u als ouder de leerkracht informatie geeft over uw kind. En dat we wederzijdse verwachtingen met elkaar kunnen afstemmen.

Onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen kunt u voorbereiden via het formulier ”startgesprekken” dat u een week voor de gesprekken van ons ontvangt.
Wij vragen u dit formulier bij de groepsleerkracht in te leveren.
Aan het einde van het gesprek horen wij graag hoe u het gesprek ervaren heeft zodat wij dit mee kunnen nemen in de evaluatie.

U ontvangt per mail de uitnodiging voor het gesprek met de datum en het tijdstip.
Het formulier voorafgaand aan het gesprek ontvangt u via uw kind.
Mocht u op de dag en tijdstip waarop u bent ingedeeld niet kunnen, neemt u dan even contact op met de leerkracht voor een andere afspraak.

Betalingen schooljaar 2015-2016
Zoals elk jaar zal er ook dit schooljaar betaald worden voor de schoolactiviteiten/ouderbijdrage. In deze nieuwsbrief zetten wij alle bedragen per groep voor u op een rij.  
Alle ouders die een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. De betaling van de schoolactiviteiten/ouderbijdrage zal in de 1E week van oktober en in de 1E week van januari automatisch bij u geïncasseerd worden.  
Hieronder een compleet overzicht van de juiste bedragen per groep er leerling: 
Leerling groep 1 en 2: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 25,- totaal € 60,-
Leerling groep 3: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 27,- totaal: € 62,-
Leerling groep 4: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,- totaal € 65,-
Leerling groep 5: ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,- totaal € 67,-
Leerling groep 6 en 7: ouderbijdrage € 35,- en kamp € 100,- totaal € 135,-
Leerling groep 8: ouderbijdrage € 35,- en zeilkamp € 95,- totaal € 130,- 

Zoals u kunt zien zijn de schoolreisjes van de groepen 1 t/m 5 iets duurder geworden. Dit heeft te maken met de stijgende kosten van de desbetreffende parken en het busvervoer. 
Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat het verschil in leeftijd/park tussen groep 1-2 en groep 3 leerlingen te groot werd.  Groep 3 gaat daarom niet meer gelijk op schoolreis met groep 1 en 2 maar bezoeken een andere locatie.  

Voor de ouders die geen machtiging hebben afgegeven geldt het volgende. 
Alle betalingen dienen vóór eind oktober overgemaakt te worden op ons rekeningnummer: 
NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind. 
Voor ouders die nu al weten dat zij de betaling liever in termijnen (b.v. 4, 6 of 8) doen kunnen dit aangeven bij Anja Vredevoort, administratie. Loopt u even binnen dan bespreken wij samen welke termijnen het best bij u passen. 

Nogmaals ter Herinnering:

Schoolfotograaf
Morgen dinsdag 15 september schoolfotograaf.  

Leerlingen van de Satelliet zelfstandig naar de klas
Zoals wellicht bij u bekend proberen wij de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren. Een van onze speerpunten daarbij is dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 als zij op school zijn, zelfstandig de klas in gaan. Dit bevordert de rust in de groep en de leerkracht kan al zijn aandacht richten op de leerlingen. Natuurlijk begrijpen wij het als u een afspraak wilt maken met de leerkracht of een mededeling heeft. Dit zien wij het liefst door middel van een briefje, een telefoontje of per mail.     
De leerkracht kan dan een afspraak met u maken en heeft ook echt even tijd en aandacht voor u als ouder. Wilt u een kijkje nemen in de klas van uw kind, dan bent u om 15.30 uur van harte welkom.
Ook kunt u gebruik maken van de open ochtenden. De inschrijflijsten hangen op de gang bij iedere groep.  Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Entree en uitgangen bij de Satelliet
Het nieuwe schooljaar is alweer een week oud en iedereen is vol enthousiasme begonnen.
De meeste ouders en leerlingen maken al van de juiste entree en uitgang gebruik, maar voor de zekerheid zetten we ze voor iedereen nog even op een rijtje:
 • De groepen 1-2 gaan via de hoofdingang naar binnen en komen via de hoofdingang of het hek bij de hoofdingang weer naar buiten
 • De groepen 3 en 4 gaan via het grote speelplein en de ingang met de raket naar binnen en buiten en zullen bij het naar huis gaan door de leerkracht naar de uitgang bij het hek worden gebracht. 
 • De groepen 5 gaan via de ingang op het Juniorhofje naar binnen en buiten, de kinderen gaan vanaf groep 5 t/m 8 zelfstandig de groep binnen.
 • De groepen 6, 7 en 8 via de ingang van de bovenbouw op het Juniorhofje.
Ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben, of een broertje of zusje wegbrengen, mogen tot 8.45 en 13.15 uur binnendoor naar de andere lokalen lopen. Bent u of uw kind(eren) door omstandigheden later, dan kunt u alleen nog via de hoofdingang naar binnen. Daar hebben we nl een camera en beeldscherm, zodat wij i.v.m. de veiligheid, kunnen zien wie er later de school binnen komt. De deuren zullen op tijd dicht gaan en hierbij willen wij ook uw medewerking vragen door op tijd op school te zijn en wanneer u een van de laatste bent, de deur achter u te sluiten. De deur bij de groepen 4 heeft een speciale handeling. Bij het verlaten de hendel omhoog te klikken waardoor de deur van buiten af gesloten is. Dit staat op de deur aangegeven.  

Verzoek m.b.t. kinderwagens 
Kinderwagens zullen i.v.m. de loopruimte buiten moeten blijven staan en kunnen bij regen onder het afdakje staan op het grote speelplein.

Jarigen:
De jarigen van deze week zijn: Henk Nedemeijer, Filippa Bayer, Jadey Fidanque en Jaymi Nijman. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
  
Namens het team,                           
Astrid ter Meulen

​Opsteker, oudergesprek, betalingen schooljaar 2015-2016 en uitgangen Satelliet.​

Foto's

Video's

Meer informatie