Het Satellietje nr. 6

  • Gemaakt op: 21-9-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​Beste ouders en kinderen,

De opsteker van deze week!
De opsteker gaat deze week naar alle leerlingen, ouders en leerkrachten die meegedaan hebben aan de Dam tot Dam wandelloop, fietstocht, Dam by Night en Dam tot Dam loop. 

Update schooltijden
In de laatste weken van vorig schooljaar is er door onze school een vragenlijst over nieuwe schooltijden uitgezet. Hier is de volgende informatie uitgekomen.

70% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld.
Hiervan kiest:
63% voor optie 2:   een continurooster van 5 dagen 8.30 tot 14.00/14.15 uur
31% voor optie 1:   ochtend:      8.30 uur – 12.00 uur 
                               middag:   13.00 uur – 15.00 uur                                                                                    
                              woensdag:              8.30 uur – 12.15 uur 
                              vrijdagmiddag vrij voor de groepen 1 t/m 4 
6% geen van beide

Zoals u ziet wijzen deze cijfers richting optie 2.
Zeker als we alle reacties splitsen en kijken naar wat ouders van de midden- en onderbouw hebben ingevuld. Dan is het percentage zelfs hoger.

Verandering heeft voor velen  consequenties. 
Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en hoe nu verder?  Het gaat hierbij onder andere om leer/werk- en rusttijden voor de leerlingen en het team.
Op dit moment liggen onze vragen bij de ASKO, ons bestuur. Zij zullen de veranderingen en berekeningen bij ons kenbaar maken. Ook winnen wij advies in bij collega scholen die met deze optie werken.

De ouders van MR en OR nemen wij in dit proces mee en wij zullen regelmatig met hen overleggen. Voor een wijziging van de schooltijden is instemming van de MR vereist. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief. Ons streven is om in februari  een definitief besluit te nemen over hoe onze schooltijden er uit zien vanaf schooljaar 2016-2017.
Mocht u een vraag hebben of praktische tip? U bent van harte welkom.

Startgesprekken 
Deze week beginnen de startgesprekken. U heeft hierover een mail ontvangen van de leerkracht(en) van uw kind(eren). U bent welkom via de hoofdingang op het afgesproken tijdstip.  

Artis
Groepen 1 t/m 3 gaan morgen naar Artis. De groepen zullen rond half vier weer op school zijn. 
Wij wensen de groepen een fijne dag! 


Een neushoorn zonder hoorn, is toch geen neushoorn?
Geachte kinderen en ouders van basisschool de Satelliet,
Wij, de kinderen van groep 8A, houden een actie voor de neushoorns in Afrika. Stropers schieten deze mooie dieren dood voor hun hoorns. Er wordt in onder 


Aanstaande woensdag: informatieochtend Beelddenkers in beeld.
Is jouw kind een echte dagdromer, of juist een drukke creatieveling? 
Slim, maar toch moeite met leren? Is planning lastig net als concentratie, spelling, rekenen of lezen? En heb je het gevoel dat je kind het wel kan, maar dat 'het' er niet uit komt?
Dan nodig ik, Bregje Coolegem, je van harte uit om woensdag naar de informatieochtend over beelddenken te komen. Uitleg over beelddenken en de (mogelijke) oorzaak van problemen met lezen, spelling, rekenen of concentreren, visuele stress en het nut van een functioneel oogonderzoek. Natuurlijk kijken we ook naar de oplossingen!
In de ouderkamer van de voorschool, start om negen uur.
In verband met beperkte zitplaatsen, graag even aanmelden via: info@speels-geleerd.nl
 
                                     
Jarigen:
De jarigen van deze week zijn: Nadia van Tilburg, Roxy van Waas, Nino Stena, Elif Cakir, Ziad Hussein, Seán Krijger, Duena Metz, Imro Ramcharan, Evita Hagens, Koen van Empel en Chayenne Manning. Allemaal van harte gefeliciteerd. 

Namens het team,                           
Astrid ter Meulen

​Update schooltijden, startgesprekken en actie Neushoorns.​

Foto's

Video's

Meer informatie