Het Satellietje nr.2

  • Gemaakt op: 5-9-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​Verandering management team en bereikbaarheid 

Gefeliciteerd! 

Doritha de Koning is per 1 augustus naast teamleider bovenbouw ook adjunct directeur geworden. 

 

Bereikbaarheid MT leden:  

Astrid ter Meulen (directeur): maandag, woensdag en donderdag 

Doritha de Koning (adjunct-directeur/TL BB): dinsdag en vrijdag 

Tineke de Roo (TL MB): maandag en vrijdag 

Ineke van der Wal (TL OB): maandag en donderdag  

Anja Vredevoort (management assistente): maandag, dinsdag en donderdag. 

 

Goed nieuws! 
In het begin van het schooljaar al meteen goed nieuws in groep 3A.  
Chanien Louiszoon, leerkracht van groep 3A is in verwachtingDe week na de kerstvakantie is zij nog aanwezig en daarna (vanaf 16 januari 2017) gaat zij 4 maanden met verlof. Voor het verlof gaan wij op zoek gaan naar geschikte vervanging. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 

Start schoolbreedproject  

Zoals u reeds voor de vakantie heeft vernomen is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar ‘jong en oud’. Voor jong en oud is het belangrijk om te bewegen en daarom organiseren wij deze keer een sponsorloop voor onze leerlingen als start van het schoolbreedproject 

Woensdag 28 september zal deze sponsorloop plaatsvinden. De groepen 1 t/m 4 lopen de rondjes op het schoolplein. De groepen 5 t/m 8 doen rondjes om de school. 

 

Groepen 1/2:  9.00 – 9.30 uur 

Groepen 3/4:  9.45 – 10.15 uur 

Groepen 5/6: 10.30 - 11.00 uur 

Groepen 7/8: 11.15 – 11.45 uur 

 

Voor deze sponsorloop hebben wij natuurlijk sponsors nodig. U zult daarom binnenkort uw kind thuis zien komen met een sponsorlijst. We hopen dat u samen met uw kind zoveel mogelijk sponsors verzamelt. Met de helft van de opbrengst gaan we rond de kerstperiode een aantal ouderen in de wijk verwennen met een kerstpakket. De andere helft zal ten goede komen aan leuke boeken voor onze leerlingen die geleend worden in de schoolbibliotheek. 

Wij hopen natuurlijk dat vele ouders én opa’s en oma’s komen aanmoedigen. 

Verdere informatie volgt. 

 

Naschoolse Activiteiten 

Na schooltijd worden er op school cursussen georganiseerd door Stichting Wijsneus. Vind je het leuk om nog iets extra’s te leren? Doe dan mee! 

Kinderen kunnen zich opgeven om mee te doen aan cursussen op het gebied van beeldende kunst, theater, muziek, dans, gezondheid, techniek, media of natuur.  

Naast bijvoorbeeld schilderen of timmeren, leren kinderen ook samenwerken, experimenteren, omgaan met elkaar en breiden ze hun woordenschat uit. Wijsneus werkt in kleine groepen die begeleid worden door een vakdocent.  

Alle cursussen zijn te vinden op de nieuwe website: www.sterrenmakers.nl, een website voor kinderactiviteiten in Amsterdam-Noord. Voor sommige scholen en alle wijkclubs is het ook mogelijk om via de website je in te schrijven voor een cursus. Anders gaat inschrijven op school via een inschrijfformulier die je van de leerkracht krijgt. 

De bijdrage voor een cursus is €5,- en is gratis met de stadspas. 

Cursusblok 1 gaat begin oktober van start! Deze week vinden er introductielessen plaats. Vanaf volgende week kunnen de leerlingen zich weer inschrijven middels het inschrijfformulier wat gemaild wordt.  Kijk op www.facebook.com/stichtingwijsneus voor leuke foto’s en filmpjes van de cursussen. 

 

Parkeren en veiligheid  

De Satelliet streeft naar een veilig klimaat, in en om de school. Hierbij denken wij ook aan de verkeersveiligheid van de kinderen. De afgelopen jaren zijn er maatregelen getroffen om deze veiligheid te vergroten. Zo is er een zebrapad aangelegd en is de stoep voorzien van een gele streep (niet stilstaan/parkeren!). Ook zijn er verkeersdrempels aangelegd op de Kometensingel. 

Helaas merken wij dat er nog steeds auto’s op onjuiste plekken geparkeerd staan waardoor andere weggebruikers gehinderd worden en de verkeerssituatie onveilig wordt voor onze leerlingen. 

Daarom aan alle weggebruikers de vraag: houdt u aan de verkeersregels, dit om de veiligheid van de overige weggebruikers te waarborgen! 

Hierbij een verzoek van de bewoners van de Oostzanerdijk: 

of ouders die hun kind naar school brengen of komen halen hun auto niet op of voor het garage pad (boven aan de dijk) willen parkeren. 

De bewoners kunnen er vaak niet uit omdat deze geblokkeerd wordt. 

Bedankt namens ons en onze buren. 

 

Entree en uitgangen bij de Satelliet 

Het nieuwe schooljaar is alweer een week oud en iedereen is vol enthousiasme begonnen. 

De meeste ouders en leerlingen maken al van de juiste entree en uitgang gebruik, maar voor de zekerheid zetten we ze voor iedereen nog even op een rijtje: 

* De groepen 1-2 gaan via de hoofdingang naar binnen en komen via de hoofdingang of het hek bij de hoofdingang weer naar buiten 

* De groepen 3 en 4 gaan via het grote speelplein en de ingang met de raket naar binnen en buiten en zullen bij het naar huis gaan door de leerkracht naar de uitgang bij het hek worden gebracht. 

* De groepen 5 gaan via de ingang op het Juniorhofje naar binnen en buiten, de kinderen gaan vanaf groep 5 t/m 8 zelfstandig de groep binnen. 

* De groepen 6, 7 en 8 via de ingang van de bovenbouw op het Juniorhofje. 

Ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben, of een broertje of zusje wegbrengen, mogen tot 8.30 uur binnendoor naar de andere lokalen lopen. Bent u of uw kind(eren) door omstandigheden later, dan kunt u alleen nog via de hoofdingang naar binnen. Daar hebben we een camera en beeldscherm, zodat wij i.v.m. de veiligheid, zien wie er later de school binnen komt. De deuren zullen op tijd dicht gaan en hierbij willen wij ook uw medewerking vragen door op tijd op school te zijn en wanneer u een van de laatste bent, de deur achter u te sluiten. De deur bij de groepen 4 heeft een speciale handeling. Bij het verlaten dient u de hendel omhoog te klikken waardoor de deur van buiten af gesloten is. Dit staat op de deur aangegeven. 

Kinderwagens zullen i.v.m. de loopruimte en veiligheid van de leerlingen buiten moeten blijven staan en kunnen bij regen onder het afdakje staan op het grote speelplein. 

Bedankt voor ieders medewerking. 

 

Leerlingen van de Satelliet zelfstandig naar de klas 

Zoals wellicht bij u bekend willen wij de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren. Een van onze speerpunten daarbij is dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 als zij op school zijn, zelfstandig de klas in gaan. Dit bevordert de rust in de school en groep en de leerkracht kan al zijn aandacht richten op de leerlingen. Natuurlijk begrijpen wij het als u een afspraak wilt maken met de leerkracht of een mededeling heeft. Dit zien wij het liefst door middel van een briefje, een telefoontje, per mail of om 14.15 uur. De leerkracht kan dan een afspraak met u maken en heeft ook echt tijd en aandacht voor u als ouder. Zo bewaken we samen de effectieve leertijd van uw kind en bevorderen de zelfstandigheid. 

Wij hopen op uw begrip en medewerking. 

Wilt u een kijkje nemen in de klas van uw kind, dan bent u om 14.15 uur van harte welkom. 

 

Continurooster en pauze 

De eerste week is voorbij. Voor de ouders nog even kort hoe de pauze is ingedeeld:  

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze onder leiding van de eigen leerkracht. 

De middaglunch wordt als volgt ingedeeld. De groepen 3, 4 en 5 lunchen van 11.45 tot 12.00 uur onder leiding van de eigen leerkracht. Van 12.00 uur tot 12.30 spelen de leerlingen buiten onder begeleiding van leerkrachten/ambulante collega's. 

De groepen 6, 7 en 8 lunchen van 12.15 tot 12.30 onder leiding van de eigen leerkracht en spelen van 12.30 tot 13.00 uur buiten onder leiding van de leerkrachten/ambulante collega's.  

De groepen 1 en 2 lunchen met deigen leerkracht en spelen van 13.00 uur tot 13.45 uur buiten.   

Na de eerste week lijkt iedereen zich snel aan te passen aan het nieuwe rooster. In december vindt een evaluatie plaats.   

 

Val les 

Deze week krijgen alle leerlingen van de Satelliet les van Daniel Stokhof. Daniel is judoleraar en geeft ook les op basisschool De Zeppelin. 

De leerlingen krijgen een val les aangeboden. Ze krijgen uitgelegd hoe ze het beste kunnen neerkomen op het moment dat ze struikelen in de gymzaal of bijvoorbeeld van de fiets vallen. 

Door meerdere speelse oefeningen aan te bieden en dit te herhalen hopen we dat de leerlingen dit onthouden. Ook hebben ze een folder meegekregen met mogelijkheid om een keer te kijken op de judoschool van Daniel Stokhof. 

 

Ter herinnering: 

Morgenavond dinsdag 6 september informatie avond voor de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2. De avond start om 19.30 uur. U bent vanaf 19.15 uur welkom via de hoofdingang.    

 

Jarigen:  

De jarigen van deze week zijn: Djaimy HeijmKeyla WansinkZeyneb EchhimiAly Mohamed, Savio Sliwa, Elisa Dwarka-SingCyrelle van KrugtenDonny SwertzDayle Visser en Sjaakie Clements. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen 

 

​verandering management team en bereikbaarheid, goed nieuws, start schoolbreedproject, naschoolse activiteiten, parkeren en veiligheid, entree en uitgangen bij de Satelliet, leerlingen van de Satelliet zelfstandig naar de klas, continurooster en pauze, val les, ter herinnering, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie