Het Satellietje nr.21

 • Gemaakt op: 13-2-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

De Ouder enquête 

Vorig schooljaar hebben de 283 gezinnen van onze school via de mail kunnen reageren op een door ons uitgezette enquête voor Ouders. Daarin werden reacties gevraagd over tal van onderwerpen. Een aantal reacties die op vielen willen wij met u delen. 

 

Allereerst zaken die positief opvallen en waar u als ouder tevreden over bent: 

 • Het leefklimaat in de groepen, hieronder verstaan wij de wijze waarop de leerkrachten en de leerlingen in de groepen met elkaar omgaan en de afspraken en regels die er zijn binnen onze school om dit in duidelijke banen te leiden 

 • De tijd die wordt besteed aan de hoofdvakken: lezen, taal en rekenen 

 • Daarnaast vindt u dat de lestijd in het algemeen goed wordt benut 

 • U geeft aan dat uw kind zich bij ons op school veilig voelt 

 • U als ouder bent tevreden over onze leerkrachten en ervaart hen als deskundig 

 

Wij zijn trots dat u als ouder bovenstaande zaken binnen onze school positief ervaart en als goed benoemt in de enquête. Natuurlijk zijn er ook zaken die onze aandacht verdienen en hieronder vindt u zaken die u als ouder graag goed aangepakt ziet. Ik zet voor u een aantal aandachtspunten op een rijtje en benoem eronder op welke wijze er op geanticipeerd wordt. 

 

 • De hygiëne en netheid in de school (zoals u afgelopen jaar herhaaldelijk heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief, delen wij deze onvrede met u. Onze school heeft dit jaar doorlopend contact met het schoonmaakbedrijf en ons bestuur de ASKO over de wijze waarop onze school onvoldoende wordt schoongemaakt. Er zal binnen nu en 4 weken een verandering moeten plaatsvinden die er voor zorgt dat onze school naar tevredenheid van iedereen schoon en hygiënisch is) 

 • De inrichting van het schoolplein (hierover lopen gesprekken met de leerlingen van de kinderraad. Ook is de directie bezig budget vrij te maken voor gewenste aanpassingen. Wij hopen in schooljaar 2017-2018 een plan te hebben en te starten met de realisatie daarvan) 

 • Hoe leerlingen met elkaar omgaan op het schoolplein (sinds het 5 GSD model is ingegaan, is het toezicht op het plein nooit meer in handen van TSO medewerkers maar altijd zijn er tijdens buiten spelen leerkrachten van onze school aanwezig. Zij zijn goed op de hoogte van de afspraken binnen de school m.b.t."Hoe gaan wij met elkaar om?" Daarnaast maakt onze school ook gebruik van de leerling mediatoren) 

 • Meer handen in de klas (dit schooljaar hebben dInterne Begeleiders er hard aan gewerkt om d.m.v. het aanvragen van groeidocumenten budget te ontvangen om in diverse groepen een werkstudent aan te stellen die de leerkracht ondersteunt in de klas) 

 • De ontwikkeling van leerlingen op het gebied van ICT en sociale media (onze school neemt dit jaar deel aan een proeftuin van ons bestuur de ASKO. Dit betreft een pilot met het werken in de klas door de leerlingen met een Chromebook. Daarnaast zijn er dit schooljaar veel digitale toetsen aangeschaft en het programma Sprint) 

 

Wij hebben u zo over veel zaken waarmee onze school in ontwikkeling is, op de hoogte gebracht. Houd u onze nieuwsbrief goed in de gaten? Want veel van bovengenoemde zaken komen daar vast nog wel eens in terug. 

We willen de ouders bedanken die de vragenlijst ingevuld hebben.  

 

Nieuws groep 6A  

In oktober ben ik, Michelle Tas leerkracht van groep 6A bevallen van mijn dochter Lynn. Enkele dagen na de geboorte kreeg Lynn hersenvliesontsteking, waardoor wij lange tijd in het ziekenhuis hebben verbleven. Inmiddels gaat het goed met Lynn. Deze gebeurtenis heeft een grote impact gehad op ons en zeker op mijzelf. Ik hoop over een aantal weken mijn werkzaamheden weer te hervatten. Dit is jammer genoeg wel iets langer dan gepland. Zodra er nieuws is dan laat ik dit weten. 

Vriendelijke groet, Michelle Tas leerkracht groep 6A en de plus klas 

 

Ter herinnering: Carnaval meesters- & juffendag  

A.s. vrijdag 17 februari mogen alle leerlingen verkleed naar school komen. Wij vieren dan carnaval/meester& juffendag. Wij gaan er een gezellige dag van maken.  

 

LAAT JE ZIEN, LAAT JE HOREN 
Ben jij 8-12 jaar? De Muziekschool de DAT!school en Noordje komen naar je toe! 

Je kunt nu bij jou in de buurt een cursus muziek, film, theater of kunst volgen van één van deze aanbieders.  Je kunt nog instromen: de cursussen zijn begin februari begonnen en duren tot begin juli. Heb je een stadspas? Wanneer je nog geen gebruik maakt van het Jongerencultuurfonds en wij je stadspasnummer ontvangen hebben, betaal je zelf geen deelnamekosten. Dat doet het Jongerencultuurfonds. 

De cursus kost voor 20 lessen 95 €, stroom je in dan wordt dat verrekend. 

Meer informatie en aanmelden via het online inschrijfformulier op: www.laatjezienlaatjehoren.nl 

 

Jarigen 

De jarigen van deze en volgende week zijn: Ron van Beekhoven, Hailey Kling, Sandro Rademaker, Ramiro Boldewijn, Chloë van Eiemeren, Liz GrantsaanChaimae TajjiouDaley van den Berg, Sem Daelman, Ian de Groot, Fons Jonkman, Abigail Nikken, Brett Bodemeijer, Noortje Coolegem, Max Oldert en Nino Visser. Allemaal van harte gefelciteerd 

 

Voorjaarsvakantie 

Van 18 t/m 26 februari zijn de leerlingen vrij i.v.m. de voorjaarsvakantie. Wij hopen dat iedereen geniet van dit heerlijke weekje vrij. Maandag 27 februari gaan wij weer van start.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen 

​De ouder enquête, nieuws groep 6A, ter herinnering Carnaval meesters- & juffendag, laat je zien, laat je horen, jarigen, Voorjaarsvakantie 

Foto's

Video's

Meer informatie