Het Satellietje nr.23

 • Gemaakt op: 13-3-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​Tijdelijk afwezig

Zoals u wellicht al van uw kind gehoord heeft, is Josta Meijnaar, onze conciërge, vorige week dinsdag op school gevallen. Zij heeft i.v.m. de aard van haar verwondingen (waaronder een hoofdwond en gebroken neus) een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels is zij bij haar dochter thuis aan het herstellen.Vanuit school is al een bloemetje gestuurd en hebben collega's en leerlingen kaartjes en tekeningen verzonden. Mocht u haar ook beterschap willen wensen middels een kaartje, dan kunt u deze afgegeven bij de administratie. Wij zorgen ervoor dat de kaartjes bij haar terecht komen. Wij zullen u verder via de nieuwsbrief op de hoogte houden. Vanaf deze plek willen wij Josta Meijnaar natuurlijk van harte beterschap en een goed herstel toewensen.

Verkiezingen as. Woensdag 15 maart

Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen en ook onze school is hier bij betrokken. De kleutergymzaal is opengesteld als stemlocatie. U kunt wanneer u uw kind(eren) naar school komt brengen of halen direct doorlopen om uw stem uit te brengen. U bent welkom via de hoofdingang.


Levensbeschouwelijk onderwijs op de Satelliet- maart 2017

De werkgroep levensbeschouwing heeft dit jaar samen met Mark Bos van Arkade een rooster gemaakt voor verhalen voor alle klassen. Hierdoor zit er meer lijn zit in wat er aan levensbeschouwing gedaan wordt in de klassen. We zetten elke maand een thema centraal, dat in iedere klas behandeld wordt, maar met een ander boek en andere insteek. In maart behandelen we het paasverhaal van Jezus. Dit verhaal wordt in de klassen besproken en er wordt een bijpassende activiteit gedaan. De bovenbouw richt zich meer op de verschillende wereldreligies.

Betalingen ouderbijdrage en schoolactiviteiten

Voor de vakantie is er een herinneringsmail uit gegaan naar de ouders met een openstaande betaling. Een aantal ouders heeft het bedrag inmiddels voldaan. Bedankt hiervoor! 

Zoals u weet staan er de komende periode een tal van activiteiten gepland buiten school die betaald worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit zijn o.a. Artisbezoek, Kunstschooldag, Verzet museum en de Krakeling. Indien u als ouder ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen dan kan uw kind in principe niet meedoen met de activiteiten die buiten school plaatsvinden. U kunt namelijk niet verwachten dat andere ouders voor de kosten van uw kind(eren) betalen. In dit geval zal uw kind tijdens het uitstapje ondergebracht worden in een andere groep op school. Daarom aan alle ouders die nog een betaling hebben openstaan het verzoek om dit uiterlijk 26 maart aan ons over te maken.

Leerlingen ingestroomd na 1 januari 2017

Leerlingen die zijn ingestroomd na 1 januari 2017 betalen de helft aan ouderbijdrage € 17,50. Naast de ouderbijdrage zijn er voor de leerlingen extra kosten voor schoolreisje en kamp. Kosten voor de leerlingen uit de 0-groep die meegaan op schoolreisje zijn € 25,-. 

Hieronder nogmaals het overzicht met de juiste bedragen per activiteit per leerling.

 •  Ouderbijdrage heel jaar: € 35,-
 • Ouderbijdrage ingestroomd na 1 januari: € 17,50
 •  ​Schoolreisje groep 0, 1 en 2: € 25,-
 •  Schoolreisje groep 3: € 27,-
 •  Schoolreisje groep 4: € 30,-
 • Schoolreisje groep 5: € 32,-
 • Kamp groep 6, 7 en 8: € 105,-

U kunt de betalingen over maken op rekeningnummer: NL86INGB066.83.44.865 t.n.v. SKBA inzake Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind.

Studiedag 30 maart

Ter herinnering: op donderdag 30 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. Alle 900 medewerkers van de ASKO zullen elkaar in de Meervaart ontmoeten, in gesprek gaan, kennis delen, meedoen aan lezingen, workshops en presentaties bijwonen, allemaal gericht op het onderwijs. Voor het team staat een interessante dag in de planning, voor de leerlingen een extra vrije dag.

Parro

Als school zijn we op zoek naar een geschikt socialmedia platform om ouders nog meer te kunnen betrekken bij het onderwijs van de school. We hebben gekozen voor Parro omdat deze gekoppeld zit aan ons administratiesysteem en daarmee tegelijkertijd de hoogste eisen van privacy en veiligheid waarborgt bij gebruik. Aan dit laatste hecht de school veel waarde. Tijdens het kamp van groep 6,7 en 8 zullen wij ouders op de hoogte houden via Parro door foto's en korte berichtjes. De ouders van deze groepen zullen een e-mail met instructies krijgen en een inlog. Mocht het installeren niet lukken of heeft u andere vragen dan kunt u terecht bij een van de leerkrachten uit de bovenbouw.

Jarigen​

De jarigen van vorige en deze week zijn: Lotte Stegeman, Astrid ter Meulen, Iraïs Sedoc, Nick Wijnsma, Jill Grantsaan, Ilja van der Wagt, Samantha Wolf, Shahad Ayoub, Mandy Konijn, Venice Ratering, Furqaan Baksi, Kiki Bont, Collin Gieselaar, Djony Nijman, Lydia Safar, Burhaan Baksi, Joëlle Lewis, Brett de Busser, Mitchel Kuijsten, Philip Visser, Meek Klinxuen, Jeremiah Daniël, Heyab Seare, Just Nijland en Jawad Alkaff. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Astrid ter Meulen

​Tijdelijk afwezig, verkiezingen woensdag 15 maart, levensbeschouwelijk onderwijs op de Satelliet, betalingen ouderbijdrage en schoolactiviteiten, studiedag 30 maart, Parro, jarigen

Foto's

Video's

Meer informatie