Het Satellietje nr.6

  • Gemaakt op: 3-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Opsteker van de week

De opsteker van deze week gaat natuurlijk naar alle leerlingen die zo hard hun best hebben gedaan tijdens de sponsorloop op 28 september en ook naar de ouders die hebben geholpen deze sponsorloop tot een groot succes te maken; ontzettend bedankt voor uw inzet!

Sponsorloop en Kinderboekenweek

De sponsorloop van woensdag j.l. was een daverend succes. Wij willen graag alle kinderen bedanken voor hun inzet. Verder bedanken wij graag alle ouders die hebben geholpen, de OR en de mensen rond de school die wellicht wat overlast hebben gehad. Vergeet u niet uw kind te helpen het geld op te halen? Wij verwachten alle enveloppen en formulieren, ook de niet ingevulde, met het geld uiterlijk 5 oktober op school.

Aanstaande woensdag 5 oktober is de officiële start van de Kinderboekenweek. Alle griffel- en penselenwinnaars zijn weer in huis met de bijbehorende lespakketten. De dag van de opening doen de kinderen in de pauze oud- Hollandse spelletjes op het schoolplein, omdat het thema van de Kinderboekenweek "jong en oud" is met veel verwijzingen naar "grootmoeders tijd".

Vrijdag 7 oktober hebben we een echte schrijver in huis: Marc ter Horst. Hij zal met zijn geprezen boek "de oma van de oma van mijn oma" langs de groepen 6, 7 en 8 gaan om een les te verzorgen. Verder hopen wij dat veel opa's en oma's hun kleinkinderen willen komen voorlezen. Dit kunt u aangeven op de lijst die bij de klassen hangt.

We sluiten de kinderboekweek af op vrijdag 14 oktober met de jaarlijkse boekenmarkt. Kinderen mogen daar zelf hun (uitgelezen) boeken ruilen of verkopen. De maximum prijs is €0.50.

Open Dag ASKO scholen

Vrijdag 7 oktober is er een open dag op alle ASKO scholen en dus ook op onze school de Satelliet. De deuren staan deze dag wagenwijd open voor een gastvrije ontvangst. Kent u ouders die voor hun kind op zoek zijn naar een goede basisschool, informeer hen dan over deze open dag. Wij zouden het fijn vinden hen te ontvangen, rond te leiden door onze school en hen te wijzen op onze kwaliteiten en specialiteiten. Wij zijn trots op onze opbrengsten en gedegen onderwijs, de groene omgeving van onze dorpse school in de stad en de vele feesten die wij samen vieren.

Open dag van de ASKO op de Satelliet: vrijdag 7 oktober 2016 van 9.00 tot 12.00 uur!

Verlengde Schooldag/Leerlab groepen 6, 7 en 8

Onze school heeft voor dit schooljaar van de gemeente Amsterdam subsidie ontvangen om de verlengde schooldag vorm te geven. De naam die wij daar aan geven is: Het Leerlab.

Leerlab is een vorm van onderwijs verlenging na de "normale" lestijd, vindt plaats op school onder leiding van een daarvoor aangestelde leerkracht en is een aanvulling op het onderwijs in de groep op de Satelliet. De leerlingen die voor het Leerlab in aanmerking komen, bieden wij extra ondersteuning, krijgen meer zelfvertrouwen en doen succeservaring op.

Het Leerlab verdeelt zich over 3 periodes van 9 weken. De 1e periode start na de herfstvakantie, is op maandag en donderdag van 14.30 tot 16.00 uur en betreft rekenen. De leerlingen die voor dit eerste Leerlab in aanmerking komen worden door de leerkracht i.s.w. met onze IB, Hanneke Plaizier geselecteerd. Er wordt contact opgenomen met de desbetreffende ouders en hun kind, waarna afspraken worden gemaakt. Voor de ouders en leerlingen die aan dit rekenLeerlab gaan deelnemen volgt nog een voorlichtingsbijeenkomst.

Verlengde schooldag sport 

Deze week begint de verlengde schooldag voor de kinderen die zich hier voor op hebben gegeven. Donderdag is er dans van 14.30 tot 15.30 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 5. Op vrijdag is er basketbal voor de groepen 6 t/m 8. Ook dit vindt plaats om 14.30 tot 15.30 uur. De leerlingen hebben om 14.15 een kwartier de tijd om wat te eten en te drinken en zich om te kleden. Denk er dus aan om extra eten en drinken mee te geven aan uw kind als hij/zij zich heeft opgegeven voor de verlengde schooldag.

Artis groepen 4

A.s. donderdag 6 oktober gaan de groepen 4 een dagje naar Artis. Wij gaan hier met het openbaar vervoer naar toe. De school verzorgt de buskaartjes. Houdt u het weer goed in de gaten en pas daar ook de kleding op aan. Alle kinderen moeten deze dag een lunchpakket/ 10-uurtje en drinken meenemen. Op deze dag zijn wij rond 15.00 uur weer terug op school. Houdt u er rekening mee dat dit dus later is dan de normale eindtijd van 14.15 uur. Wij hopen op een leuke en gezellige dag. 

Ma​aike Wolters en Angelique Veerman

Jarigen

De jarigen van deze week zijn: Inge Steltman, Damiën Kling, Robbie van den Berg, Amira Fares, Liam Jehle, Jayna de Haan, Lorena Stienstra, Siraje Louazizi, George van der Stoel, Matthew Valies en Nathan Daniël. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Astrid ter Meulen​

​opsteker van de week, sponsorloop en Kinderboekenweek, open dag ASKO scholen, verlengde schooldag leerlab groepen 6, 7 en 8, verlengde schooldag sport, Artis groepen 4, jarigen.​

Foto's

Video's

Meer informatie