Het Satellietje nummer 10

  • Gemaakt op: 13-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Schoolbreed Project op De Satelliet 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het Schoolbreed project amfibieën en reptielen. 

Gedurende 3 weken leren onze leerlingen van alles over amfibieën en reptielen. 

Dit onderwerp is een onderdeel uit de methode Da Vinci. Onze school is een Pilot gestart om aan den lijve te ondervinden of deze vorm van onderwijs past bij onze school. Het is een andere vorm van onderwijs, alle vakken zijn geïntegreerd en de leerlingen worden uitgedaagd om nog meer zelf na te denken en te onderzoeken. 

In de onderbouw zijn de leerlingen vrij om met eigen ideeën en materialen rondom dit thema aan de slag te gaan. Er zijn gastsprekers uitgenodigd in de middenbouw, de leerlingen maken lampionnen rondom dit thema, elke leerling stelt zijn eigen onderzoeksvraag op en gaat op zoek naar antwoorden. In de onderbouw waren echte slangen en in de bovenbouw waren er zelfs levende krokodillen in de klas! 

Dit is het soort onderwijs dat wij nog meer zouden willen geven, want dit vergeet een leerling zijn/haar leven lang niet. 

 

Presentatie Project: 

De afgelopen 3 weken is er in alle groepen gewerkt aan ons schoolbreed project. Dit jaar stond dit in het teken van het onderzoeken hoe onze school in de toekomst wil werken met het Wereldoriëntatie onderwijs. De leerlingen van de groepen 1-2 hebben van alles onderzocht over de wijze waarop slangen leven. De groepen 3 t/m 5 over reptielen en amfibieën en de groepen 6 t/m 8 over de krokodil. 
 

Vrijdag 17 november bent u vanaf 13.30 uur van harte welkom in de groep van uw kind. Onze leerlingen zullen u dan van alles laten zien/horen over wat zij te weten zijn gekomen over hun onderwerp.  

 

PO in Actie. 

Zoals u weet en heeft gemerkt, voeren de leerkrachten in het basisonderwijs dit jaar regelmatig actie. De volgende actiedag staat gepland op dinsdag 12 december.  Of er ook werkelijk actie gevoerd wordt hangt af van de onderhandelingen die 29 november zijn. Wij willen u in ieder geval op tijd op de hoogte stellen, vandaar nu alvast een bericht in onze nieuwsbrief. Zodra wij meer weten, wordt u op de hoogte gesteld. Blijft u het nieuws volgen! 

Met vriendelijke groet, 

Doritha de Koning 

 

Hoi, 

Wij zijn Alae Et-Tehamy en Lieke van der Poel uit groep 7b van basisschool de Satelliet. 

Pas geleden kwam er een meneer bij ons op school die ons heel veel vertelde over de krokodil in de prehistorie. De man was van een reptielenopvang met de naam PretMetRep. 

De meneer gaf niet alleen uitleg over reptielen, maar ook had hij een echte krokodil meegenomen die hij over onze tafels liet lopen. Ook mochten we aan zijn huid voelen. 

Het was een kleine krokodil, maar evengoed was het heel spannend! We vonden de les super leuk! 

 

Nationale schoolontbijt Rijksmuseum 06-11-2017 

Het was heel erg leuk om bij de Nachtwacht te ontbijten.  

Toen we in het Rijksmuseum waren aangekomen, mochten we aan tafel zitten en gingen we aftellen om officieel aan het nationaal school ontbijt te beginnen.  

Er stonden natuurlijk gezonde dingen op tafel zoals bruinbrood, krentenbollen en fruit.  

Toen we al wat hadden gegeten ging Kinderen voor Kinderen voor ons optreden.  

Miss Montreal kwam ook om met ons te ontbijten. Het eten was lekker en gezond en er was erg veel pers. Aan het einde kregen we een rondleiding bij het Rijksmuseum en dat was ook heel erg leuk. Het was echt een leuke ervaring. 

Groetjes,  

Joëlle  

  

Het was een coole ervaring om eens bij de Nachtwacht te ontbijten. Toen we aankwamen zat de pers al klaar. Er was veel eten en het was natuurlijk gezond. Sanne Miss Montreal kwam ook. We gingen aftellen om het schoolontbijt officieel te laten beginnen. Toen we gingen eten kwam kinderen voor kinderen een liedje voor ons zingen. Het liedje heet Gruwelijk eng. Het was een eer om daar eens te mogen eten. 

Gr. Roxanne 

 

SINTERKLAASNIEUWS: bericht 1 

Het is niet te geloven maar echt waar: al heeft Sinterklaas het nog drukker dan vorig jaar en groeit de werkdruk hem bijna boven zijn mijter, toch hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat hij op zijn verjaardag onze school kan bezoeken! 

 

Voordat het zover is willen wij onze school samen met ouders eerst mooi versieren en in een feestsfeer brengen. Dit doen wij op vrijdag 17-11 van 14.15-15.15 uur. Wij hopen dat u zich aanmeldt bij de leerkracht van uw kind. Mocht u geen oppas hebben voor uw kind? Eén van onze leerkrachten vangt deze kinderen op. 

 

Woensdag 22-11 is er een knutselmiddag. Dan gaan alle leerlingen van onze school ook zelf aan de gang. Met de resultaten worden de gangen en/of klassen nog verder opgetuigd. De leerlingen van de kinderraad zullen dan als een echte jury in de school kijken en bij elke bouw een winnaar uitkiezen. Zo werken alle leerlingen van de Satelliet mee en zullen Sinterklaas en zijn Pieten zich extra welkom voelen. 

Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat alle leerlingen van onze school op donderdag 23 november hun gymschoen mogen zetten. 

Zodra wij nog meer nieuws over het bezoek van Sinterklaas aan onze school vernemen, kunt u dit lezen in onze nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet,  

de Sintwerkgroep 

 

Oproep ouders met busje! 

Wij zijn op zoek naar een ouder die in het bezit is van een transport busje en die daarmee voor ons een aantal "schermen" op wil halen. 

Mocht u ons daarmee willen helpen? Vraag even naar Tineke de Roo en zij geeft u meer informatie! 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

De Satelliet is vorig schooljaar definitief op een continurooster overgestapt. Wij zijn op zoek naar verbetermogelijkheden die het bestaande continurooster (nog) beter kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek naar uw suggesties voor verbetering. Wij horen graag uw ervaringen met het aanpassen van de schooltijden. U kunt een mail sturen naar: m.vanden.berg@askoscholen.nl 

Wij stellen het zeer op prijs! 

Met vriendelijke groet, 

De MR 

Inge Steltman (leerkracht groep1/2) 

Mindy van den Berg (leerkracht groep 6) 

Han Visser (vader Philip groep 5) 

Saskia Nijhof (Damian groep 8) 

 

Nieuws uit de ouderkamer 

Ouders kunnen zich nog aanmelden voor de cursus Simpel Fit op maandag van 9.00 tot 11.00 uur! 

Een cursus over gezonde voeding en beweging voor kinderen. Waarom deze cursus? 

“Gezond leven, gezond opgroeien” dat willen we toch allemaal? Als kinderen voldoende bewegen en gezond eten, verminder je het risico op overgewicht. Als ouder kun je jouw kind daarbij helpen. Aanmelden kan bij Helga Smit, oudercontactmedewerker; h.smit2@combiwel.nl 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Dounia SacrShirayna TilborgDeseo Valentin Tjon AloiDounia Ayoub, Ahmed Mohamed, Nourhan Mohamed, Shayne Baaij en Gianneala Hoffmans. Allemaal van harte gefeliciteerd!   

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen 


​Schoolbreed Project, presentatie project, PO in actie, hoi, Nationaal schoolontbijt in Rijksmuseum, Sinterklaasnieuws, oproep ouders met busje, beste ouders/verzorgers, nieuws ouderkamer, jarigen  

Foto's

Video's

Meer informatie