Het Satellietje nummer 12

  • Gemaakt op: 27-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Verkeersveiligheid en overleg stadsdeel  

Afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest met de directie van de school en het stadsdeel onderwerp; de verkeersonveiligheid rondom de school. 

Omdat de werkzaamheden aan de Kometensingel nog niet helemaal zijn afgerond ontstonden er nog meer onveilige situaties. 

Onze leerlingen hebben aangegeven niet veilig naar school te kunnen. 

In de nieuwsbrief heb ik een oproep aan de ouders gedaan om zoveel mogelijk op de fiets te komen, anders de auto wat verder in de wijk te parkeren en zeker niet dubbel te parkeren. U zoveel mogelijk aan de verkeersregels te houden, zodat iedereen veilig naar school kan komen. We moeten samen optrekken om de veiligheid te waarborgen. 

Tijdens het overleg met het stadsdeel is deze situatie ook besproken en gisteren heb ik overleg gehad met Saskia Groenewoud, portefeuillehouder onderwijs. 

Genomen maatregelen: Er komen sierpalen op de stoep rondom onze school, zodat er niet meer op de stoep geparkeerd kan worden en er komt een zebrapad. 

Wanneer de oplevering van de voorzieningen heeft plaatsgevonden komt er nog een schouw vanuit de gemeente en kijkt men o.a. oonaar het halen en brengen.  

Mogelijk wordt ook handhaving ingeschakeld. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen veilig naar school kan. 

 

We hebben winnaars!  

Op woensdag 22 november is er binnen de school een Sinterklaas knutselmiddag georganiseerd.

Met deze eigen gemaakte kunstwerken werden de gangen  in nog meer Sinterklaas sferen gebracht. De kinderraad had de eer om de gangen te beoordelen en van elke bouw een winnaar te kiezen. Op donderdag 23 november was er voor de kinderraad een korte bijeenkomst om deze serieuze taak door te spreken. 

Vrijdag 24 november was het zover. Dkinderraad mocht in de school een kijkje nemen en de gangen beoordelen. Zij hebben gekeken naar al het gemaakte werk van de kinderen en zijn daarna in beraad gegaan om tot winnaars te komen.  

De winnaars zijn vandaag bekend gemaaktgroep 1-2B, groepen 3A - 3B en groep 8B   

De kinderraad heeft de winnaars een bezoekje gebracht met wat lekkers en limonade.   

Winnaars, gefeliciteerd! 

 

5 december!  

Sinterklaas bezoekt ook dit jaar onze school op 5 december. De leerlingen worden op de gewone tijd in de klas verwacht. Als de groepen compleet zijn komen de leerlingen rond 8.45 uur naar buiten om te gaan zingen voor Sinterklaas en zijn Pieten. Mocht u met de auto naar school komen, probeer deze dan wat verder van ons gebouw af te parkeren. 

 

Kerst vooraankondiging donderdag 21 december 

Op donderdag 21 december is op onze school een Christmas-run. Alle leerlingen doen hier volgens een rooster aan mee. Verdere details volgen in de komende nieuwsbrief. Zet u de datum vast in de agenda?  

 

Kalender: activiteiten maand december  

04-12-12 

School open voor ouders 

14.15-15.00 uur  

Ouders groepen 1 t/m 8  

 

05-12-17 

Sinterklaasfeest 

Groep 1 t/m 8  

 

06-12-17 

De school gaat een uur later open 9.30 uur. 

Groep 1 t/m 8 

 

08-12-1 

 

School versieren voor Kerst door ouders en leerkrachten 

Ouders vanaf 14.15 uur 

20-12-17 

Kerstdiner vanaf 17.30 uur 

Groep 1 t/m 8 

 

21-12-17  

Kerstviering 

Groep 1 t/m 8 

 

22-12-17 t/m 07-01-18 

Kerstvakantie 

Groep 1 t/m 8 

08-01-18  

Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij 

Groep 1 t/m 8  

 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Rashiloh Bruinhard, Leah Clark, Lamar McKenzie, Mason Moray, Selina el Mourabitseyin Cakir en Adam Zahir 

 

Namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

Astrid ter Meulen 

 

 


​Verkeersveiligheid en overleg stadsdeel, we hebben winnaars!, 5 december, kerst vooraankodiging 21 december,   kalender activiteiten maand december, jarigen

Foto's

Video's

Meer informatie