Het Satellietje nummer 13

 • Gemaakt op: 4-12-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Aankomst Sint en zijn Pieten 

Morgen zal Sinterklaas onze school bezoeken. De leerlingen worden op de gewone tijd op school verwacht. De leerlingen houden hun jas aan en gaan zodra het tijd is met de leerkracht mee  naar buiten naar de afgesproken plek. Dit jaar staan wij met de leerlingen aan de rechterzijde van de kerk net voorbij de bocht. De ouders wordt verzocht om aan de overkant te gaan staan (de kant van de Puur Natuurtuin). 

  

Woensdag 6 december 

Vandaag start de school een uurtje later zodat de leerlingen nog even kunnen nagenietevan het Sinterklaasfeest. De school gaat open om 9.20 en wij starten met de les om 9.30 uur.  

 

Verzoek m.b.t. kinderwagens 

Kinderwagens/buggy's zullen i.v.m. de loopruimte van leerlingen en ouders buiten moeten blijven staan. U kunt de kinderwagens even parkeren onder het afdakje op ons grote speelplein.    

 

Ziekmelden  

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u voor 8.30 uur te bellen (niet via de mail of Parro)zodat we de leerkracht van uw kind meteen op de hoogte kunnen stellen en zo niet in de klas hoeven te storen.  
Wanneer uw kind om een andere reden niet op school kan zijn, bijvoorbeeld door een dokters - of tandartsbezoek en u weet dit van tevoren, meldt u dit dan bij de administratie van de school, zodat wij dit tijdig door kunnen geven bij de leerkracht.      

 

Zoek 

Het lichtblauwe sportbroekje van een "F.C.Barcelona voetbalpak" is verdwenen. Heeft iemand dit per ongeluk meegenomen? Vinnie heeft dit cadeau gekregen vanuit Barcelona en zou het heel graag terug willen hebben. Graag af geven bij Vinnie uit groep 6A. 

Alvast bedankt, Dimphy en Vinnie  

 

Betalingen schoolactiviteiten/ouderbijdrage  

Inmiddels zijn er weer een aantal betalingen voldaan. Bedankt hiervoor.  

Helaas staan er ook betalingen open. Om ervoor te zorgen dat wij alle activiteiten voor alle leerlingen van onze school kunnen organiseren is het belangrijk dat alle betalingen door elke ouder op tijd zijn betaald. Een aantal activiteiten die wij vanuit deze betalingen organiseren zijn: het SinterklaasfeestKerstactiviteiten, schoolsportdag, Krakelingbezoek, Artisbezoek schoolreisjes/kamp etc. Het is mogelijk dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt en daarom bij deze het verzoek: heeft u een betaling openstaan dan graag z.s.m. overmaken op rekening: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inz Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind.  

Hieronder nogmaals het overzicht van de juiste bedragen per leerling. 

 • Leerling groep 1 en 2: € 60,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 25,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-) 

Heeft u een incasso afgegeven dat hoeft u niets te doen. Wij incasseren het 2e termijn op 2 januari 2018. Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan aan om ook op tijd te betalen? De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/ 

Heeft vragen over betalingen/incasso's dan kunt op dinsdag en donderdag terecht bij Anja Vredevoort, administratie.    

 

Kerstviering 2017 

Hoewel we morgen alle aandacht aan het Sinterklaasfeest willen geven, sturen wij u toch alvast een bericht over de kerstviering van 2017. Zoals gebruikelijk is er op woensdag 20 december weer een kerstdiner in alle klassen. Met uw hulp wordt dit weer een feestelijk gebeuren. Voor ouders die tussendoor niet naar huis kunnen is er gelegenheid om iets te drinken in de gemeenschappelijkruimte bij de groepen 3 en 4.  

Op donderdag 21 december gaan we voor het eerst in de geschiedenis van de Satelliet een kerstmissponsorloop houden. De kinderen komen deze dag verkleed in de sfeer van kerst naar school. We denken aan kerstengelen, figuren uit de kerststal, kerstbomen enz. Op en rondom het schoolplein zullen zij gaan rennen om zoveel mogelijk geld op te halen. Op het podium zingen de kinderen kerstliedjes, terwijl hier kraampjes met koffie, warme chocolademelk en iets lekkers voor ouders en de kinderen klaar staat. De opbrengst van de sponsorloop komt dit jaar ten goede aan de leerlingen zelf. Wij zijn dit jaar zelf het goede doel. Het geld zal besteed worden aan speelmateriaal en het opknappen en verbeteren van hun speelplein.  

Maandag 11 december krijgen de kinderen een envelop mee met daaraan de sponsorlijst geniet. Zij gaan die week op zoek naar zoveel mogelijk sponsoren.  

Donderdag 21 december rennen de kinderen, verkleed en met een stempelkaart, zoveel mogelijk rondjes. Door het tonen van hun stempelkaart kunnen de kinderen met hun sponsoren afrekenen.  

De enveloppen kunnen de eerste weken na de kerstvakantie worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. Houdt dus 21 december vrij om uw kind aan te moedigen en gezellig met ons te genieten van de kerstliedjes op het podium. 

 

Leerlingen schooljaar 2018-2019 

De gemeente Amsterdam heeft de aanmeldformulieren voor de basisschool inmiddels verzonden aan alle ouders met een kind geboren tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015.Heeft u voor uw zoon/dochter een aanmeldformulier ontvangen, lever dit formulier dan spoedig bij de administratie in als wij de school van uw eerste keuze zijn.  

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Sinterklaas, Lotte KoetonDavey Jansen, Damario FecundaShirine NaamarCelin Toonen, Roots Verkerk, Naomi Arefaine en Yusra Hotak 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen  

 


​aankomst Sint en de Pieten, woensdag 6 december, verzoek m.b.t. kinderwagens, ziekmelden, zoek, betalingen, Kerstviering, leerlingen 2018-2019, jarigen 

Foto's

Video's

Meer informatie