Het Satellietje nummer 14

  • Gemaakt op: 11-12-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Staking 

Zoals eerder is aangegeven is de school morgen, dinsdag 12 december, gesloten i.v.m. de staking van de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

Kerstnieuws 

Ondertussen is de school alweer helemaal in de kerstsfeer. Alle ouders die geholpen hebben met het versieren van de school, bedankt! Het ziet er sfeervol uit. 
 

Op woensdag 20 december is er in de onderbouw kerstdiner van 17.30 tot 18.30 uur. In de midden- en bovenbouw is het kerstdiner van 17.30 tot 18.45 uur.    

U kunt om 17.15 uur het eten naar binnen brengen, om 17.30 uur start het kerstdiner. Iedereen gaat bij zijn eigen ingang naar binnen en naar buiten. Tijdens het kerstdiner op woensdag 20 december is de gemeenschappelijke ruimte tussen de groepen 3 en 4 ingericht als gezellige ruimte voor ouders waar u eventueel kunt wachten  

 

Vanaf maandag 11 december hangen de kerstmenulijsten bij de deur van iedere klas. Hierop kunt u zich inschrijven voor een gerecht. De leerkrachten stellen van tevoren, samen met de leerlingenhet kerstmenu samen. De gerechten staan al ingevuld op de lijst aan de deur.  

Tip: maak niet teveel, iets voor een groepje van maximaal 6 leerlingen. Elk jaar blijft er veel over en dat is zonde. Van iedere leerling wordt een bijdrage aan het kerstdiner verwacht. Het is de bedoeling dat de gerechten voor het diner thuis worden klaargemaakt. Gerechten die warm gehouden moeten worden kunt u eventueel op een warmhoudplaat of boven een theelichtje zetten (wel graag zelf meenemen).   

 

Vanaf dinsdag 19 december mag u uw kind een plastic tas meegeven naar school, met daarin een bord, bestek, beker en een (soep)kom. Voorzien van naam a.u.b. Wij hopen woensdagavond alle leerlingen in hun mooiste outfit te ontvangen.    

 

Maandag 11 december krijgen de kinderen een envelop mee met daaraan de sponsorlijst geniet. Zij gaan die week op zoek naar zoveel mogelijk sponsoren. De leerlingen lopen voor het goede doel, het geld zal in overleg met de leerling raad, besteed worden aan speelmateriaal voor het speelplein.  

Tevens zal er vanuit onze kerstgedachte een bijdrage aan een ander goed doel gegeven worden nl de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Deze stichting heeft speciale speeltoestellen nodig zodat deze kinderen ook kunnen spelen. Zie ook de website www.nsgk.nl 

 
Donderdag 21 december rennen de leerlingen, verkleed en met een stempelkaart, zoveel mogelijk rondjes. Door het tonen van hun stempelkaart kunnen de kinderen met hun sponsoren afrekenen. Houdt dus 21 december vrij om uw kind aan te moedigen en gezellig met ons te genieten van de kerstliedjes op het podium.  

 

Het rooster voor donderdag 21 december: 

Groep  

Tijd Sponsorloop rennen  

Tijd zingen op het podium  

Tijd chocolademelk/  

kransje  

1/2a + b   

09:00 – 09:20 uur  

09:25 – 09:40 uur  

09:40 – 09:55 uur  

1/2c + d   

09:00 – 09:20 uur  

09:40 – 09:55 uur  

09:25 – 09:40 uur  

  

10 minuten om te wisselen  

  

  

3 a + b  

10:00 – 10:30 uur  

10:35 – 10:50 uur  

10.50 – 11:05 uur  

4 a + b  

10:00 – 10:30 uur  

10:50 – 11:05 uur  

10:35 – 10:50 uur  

  

10 minuten om te wisselen  

  

  

5 a + b  

11:15 – 11:45 uur  

11:50 – 12:05 uur  

12:05 – 12:20 uur  

6 a + b  

11:15 – 11:45 uur  

12:05 - 12:20 uur  

11:50 – 12:05 uur  

  

10 minuten om te wisselen  

  

  

7 a + b  

12:30 – 13:00 uur  

13:05 – 13:20 uur  

13:30 – 13:35 uur  

8 a + b  

12:30 – 13:00 uur  

13:20 – 13:35 uur  

13:05 – 13:20 uur  

 
Na het rennen, zingen op het podium en wat lekkers gaat de gehele groep samen met hun leerkracht weer terug naar binnen.  

 
Voor ouders en leerlingen van de beide groepen 7! 

Enige tijd geleden heeft u van ons een bericht ontvangen over de bezetting van de groepen 7 vanaf januari. Door afzeggen van één van de kandidaten is de invulling van de vacature veranderd. Na de kerstvakantie is de leerkracht van groep 7A op maandag Dryske Roosjen en op dinsdag t/m vrijdag Alexandra Trompen. In groep 7B blijft op maandag, donderdag en vrijdag Wendy Liffmann de leerkracht. Op dinsdag en woensdag wordt Dryske Roosjen de leerkracht. Dryske Roosjen is terug van haar zwangerschapsverlof en bij de leerlingen bekend. Alexandra Trompen is een nieuwe collega en zij komt vrijdag even met de leerlingen van 7A kennis maken. 

 

Voor de ouders van de leerlingen van het leerlab 

Morgen staakt de school en is er ook geen leerlab. 

Donderdag is alweer de laatste leerlab les van deze periode. 

Jullie zijn van harte welkom om van 15.15 - 15 30 uur aanwezig te zijn bij de afsluiting en de diplomering van dit leerlab. 

Het was een leerzame periode. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de leerkrachten van het leerlab 

 

Buitenspelen 

We spelen altijd buiten om een frisse neus te halen, lekker te spelen en te rennen, ook als het regent. Alleen onder zeer extreme weersomstandigheden blijven de leerlingen met de leerkracht binnen. Houdt u als ouder de weersvoorspelling in de gaten en zorg voor passende kleding/schoeisel (regenlaarsjes) voor uw kind 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Shanell BennQuishana HiffensJ.D.ThurnimOmid Janbaz, Bobbi-lee Scholte, Gennara BabbinoMariam Habib en Mike Bos.  

Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Astrid ter Meulen 


​Staking, kerstnieuws, voor ouders en leerlingen van beide groepen 7, voor ouders en leerlingen van leerlab, buitenspelen, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie