Het Satellietje nummer 17

  • Gemaakt op: 22-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Sponsorloop

Afgelopen week hebben wij al veel enveloppen retour gehad. Inmiddels zijn wij aan het tellen geslagen en het bedrag staat op dit moment al op: € 3196,- Dit is natuurlijk al een heel mooi bedrag maar nog niet alle leerlingen hebben de envelop ingeleverd. Heeft uw kind de envelop van de kerstmisrun nog niet ingeleverd dan graag vóór het eind van deze week zodat wij snel de definitieve stand kunnen doorgeven. Alvast bedankt!

Carnaval en Meesters- & Juffen dag 

Week 6 (5-2 t/m 9-2) zal in het teken van carnaval staan. Deze week besteden we in alle groepen aandacht aan de geschiedenis van carnaval en zullen er verschillende activiteiten rondom het thema plaatsvinden. Dit jaar is besloten om de carnavalsweek net als vorig jaar af te sluiten met meesters-en juffendag. Op deze dag, vrijdag 9 februari, vieren alle juffen en meesters van de Satelliet hun verjaardag. Deze dag mogen alle leerlingen verkleed naar school komen. In de klas zullen alle leerlingen er samen met hun eigen juf of meester een gezellig verjaardagsfeestje van maken. Om een extra feestelijk tintje aan het geheel te geven kan iedere groep op deze dag een halfuur naar de 'fancyfair'. Hier kunnen spelletjes gespeeld worden en uiteraard kan er ook gedanst worden.

OPROEP!

Voor deze fancyfair zijn wij nog op zoek naar ouders die een spel willen begeleiden gedurende de dag. De fancyfair draait de gehele schooldag en heeft een pauze tussen 12.00 en 13.00. Kunt u alleen de ochtend of juist de middag? Geen probleem, alle hulp is welkom. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Mocht u kunnen en willen helpen dan zien wij uw aanmelding graag deze week tegemoet. Namens de leerlingen en leerkrachten van de Satelliet, alvast bedankt! We gaan er een super gezellige dag van maken!

Ouderbijdrage/schoolactiviteiten

Zoals de meesten van u inmiddels weten is ook het 2e termijn van de automatische incasso afgeschreven op 2 januari. De ouders waarbij het niet gelukt is (of niet betalen via een automatische incasso) worden verzocht om het openstaande bedrag over te maken. Volgende week volgt een inventarisatie van alle openstaande betalingen (o.a. 1 en 2 termijn, schoolreisje, kamp en ouderbijdrage) die dan nog open staan. Mocht u nog een betaling hebben openstaan dan bij deze het verzoek om dit vóór 28 januari over te maken op rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inzake Satelliet o.v.v. de naam en groep van kind. Heeft u een betalingsregeling getroffen denkt u er dan aan ook op tijd te betalen? Alvast bedankt.

Bij deze nogmaals het overzicht van de juiste bedragen per leerling per groep. 

· Leerling groep 1 en 2: € 60,-

· Leerling groep 3 en 4: € 65,-

· Leerling groep 5: € 67,-

· Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,-

Jarigen

De jarigen van vorige en deze week zijn: Khaled Abbas, Kealan Mcguire, Jessy Visser, Safira Somai, Jonathan Herrera Morrieta, Kiama Woe, Shafi el Boulahfati, Jip Oudejans, Jurvenio Comvalius, Puck Koeton, Rania el Boulahfati, Inan Ibryamov, Sam Lohuizen, Nina Schouten, Kenji Baaij, Sasiree Kuruvitage, Chouaib Oulad Migo, Chelsey Kuijpens en Brian Ekkelboom. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Astrid ter Meulen


​Sponsorloop, Carnaval en Meesters & Juffen dag, oproep, ouderbijdrage/schoolactiviteiten, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie