Het Satellietje nr. 20

  • Gemaakt op: 1-2-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders en kinderen,​

​​​Carnaval
Het valt vroeg dit jaar en dat betekent nu al feest! Deze week staat in het teken van Carnaval. Er zullen lessen gegeven worden over het ontstaan en het hoe en waarom van Carnaval. Op vrijdag 5 februari mogen alle kinderen verkleed op school komen. We zullen met alle groepen een polonaise door de school lopen. Daarna hebben de groepen 1 t/m 4 een groepsdoorbroken circuit met onder andere een disco en verschillende leuke activiteiten. 'S middags doen de groepen 5 t/m 8 dat ook! 

Wij hopen op een leuke en gezellige dag. 
Alaaf!                        
De Carnavalscommissie

 
Beste ouders/ verzorgers 
Het telefoonnummer voor de TSO is veranderd! Het nieuwe nummer is 06-29145741. 
Op dit nummer ben ik dagelijks te bereiken voor vragen of afmeldingen voor de TSO van 9:30-13:30
U kunt mij ook altijd mailen gerardmaijenburg@smallsteps.info.
Daarnaast voor de ouders die het nog niet wisten kunt u mij ook altijd benaderen voor voorschoolse opvang(7:30-8:45) en buitenschoolse opvang(14:00-18:30).
Mocht u vragen hebben of informatie willen, dan ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Gerard Maijenburg
waarnemend locatiemanager

Voorstellen Kind & Motoriek
De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze kruipen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Of aan tafel met hun handen door te knutselen, tekenen en schrijven. Spelenderwijs oefenen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren kinderen zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. 
Er zijn kinderen die het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden nog lastig vinden. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met leeftijdsgenootjes, en kan het gebeuren dat ze deze motorische vaardigheden niet verder ontwikkelen en/of minder leuk gaan vinden. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer met plezier hun vaardigheden ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen. 

Bij de kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, die een kind op dat moment nog onvoldoende beheerst. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden dan getraind totdat ze weer  mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Dit is individueel, zodat het kind zich altijd naar eigen leervermogen kan ontwikkelen. 
​​
Binnenkort zal vanuit de praktijk Kind & Motoriek, Anouk van der Zwan aanwezig zijn op KBS de Satelliet. Zij zal in de speelzaal kinderoefentherapie geven aan kinderen die dit nodig hebben. Zowel de school als de ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden. Uitsluitend na toestemming van ouders, zal de motoriek van het kind kort gescreend worden. Wanneer uit deze screening blijkt dat het kind gebaat is bij kinderoefentherapie, zullen ouders uitgenodigd worden door Anouk voor een oriënterend gesprek waarbij de verdere therapie wordt toegelicht. 
Kinderoefentherapie wordt onbeperkt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn dus voor de ouders geen extra kosten aan verbonden. Wanneer u vragen heeft kunt u een kijkje komen nemen
in de speelzaal wanneer Anouk aan het werk is, of mailen naar Anouk@kindenmotoriek.nl
Voor meer informatie over kinderoefentherapie of onze praktijk, kunt u ook een kijkje nemen op 
Vriendelijke groet,
Van het Kind & Motoriek team

 
Jarigen:
De jarigen van deze week zijn:  Tineke de Roo, Lea Webeling, Ercüment Uyar, Dana van der Zeep, Collin van der Pol, Damian Woudman, Daniël de Vries, Hüseyin Deveci, Tyron Sealey, Ivy Roggeveen, Esmaralda van Tilburg. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!   

 

Namens het team,                           
Astrid ter Meulen 

​Carnaval, nieuw telefoonummer TSO en jarigen.​

Foto's

Video's

Meer informatie