Het Satellietje nummer 21

 • Gemaakt op: 4-3-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Anja Vredevoort
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Dinsdag 5 maart 

Oudergesprekken n.a.v. van het rapport  

Groepen 1 t/m 7 

Donderdag 14 maart 

Informatiebijeenkomst kamp 

Voor ouders van groep 6 en eventueel groep 7 

Vrijdag 15 maart 

Landelijke Actie in het onderwijs 

De leerlingen zijn deze dag vrij   

Donderdag 28 maart  

ASKO Studiedag team 

Alle leerlingen zijn vrij  

Vrijdag 29 maart 

Kunstschooldag  

Groep 8A en 8B 

Maandag 1 t/m woensdag 3 april 

Kamp groep 7 

Informatie volgt later  

Groep 7A en 7B 

Woensdag 3 t/m vrijdag 5 april 

Kamp groep 6 

Informatie volgt later 

Groep 6A en 6B 

Vrijdag 12 april  

Palmpaasoptocht  

Groepen 1 en 2 

Woensdag 17 april 

Koningsdag, sportdag in teken van Koningsdag 

Groep 1 t/m 8   

Vrijdag 19 april  

Goede Vrijdag  

Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei  

Meivakantie  

Alle leerlingen zijn vrij  

 

Jarigen  

De jarigen van deze week zijn: Emirkerim 3A, Nick 7A, Jill 6A, Cameron 1/2B, Samantha 7B, Venice 4A en Furqaan 6A. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag.  

 

Opsteker 
Hierbij een enorme opsteker voor iedereen die zich heeft ingezet om van de meesters- en juffendag een topdag te maken! Het was een enorm geslaagd feest dat zonder deze hulp niet mogelijk was geweest. Ontzettend bedankt namens alle leerkrachten en leerlingen van de Satelliet!  
 

Staking 

Beste ouders/verzorgers. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u de officiële brief van ons bestuur m.b.t. de staking op 15 maart. 

Daarin kunt u lezen dat de directie van een school inventariseert hoeveel leerkrachten staken en of het mogelijk is dat er op 15 maart op de school wordt lesgegeven.  

Voor de Satelliet betekent dit het volgende: 

Op 15 maart zijn alle leerlingen vrij omdat een groot deel van de leerkrachten staakt en er geen les gegeven kan worden. 

Mocht u geen opvang hebben voor uw kind, dan kunnen wij voor opvang zorgen van 8.30 uur tot 14.15 uur, mits u dit vóór uiterlijk woensdag 6 maart, heeft doorgegeven aan de leerkracht van uw kind. 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Zoek!  

Samantha uit groep 7B is een groen/blauw/bruine col sjaal (horizontaal breed gestreepte) kwijt. Het is een one-of-a-kind die haar oma meer dan 30 jaar geleden zelf heeft gebreid. De sjaal is zoekgeraakt op 26 februari. Samantha zou deze sjaal dan ook heel graag terug willen hebben. Mocht iemand de sjaal per ongeluk hebben meegenomen of misschien in zijn/haar luizenzak hebben gestopt dan graag terugbezorgen bij Samantha uit groep 7B. 

Alvast heel erg bedankt.  

Marguérite Wolf, moeder van Samantha 

 

Ouderbijdrage en schoolactiviteiten 

Op dit moment heeft ongeveer 70% van de ouders de ouderbijdrage en schoolactiviteiten betaald en 30 % nog niet. Wij hopen dat deze laatste groep alsnog tot betaling overgaat, want voor de komende periode staan er weer diverse activiteiten op het programma (zie agenda hierboven). Heeft u een betaling openstaan? Dan graag het bedrag overmaken op: 

rekeningnummer NL86INGB0668344865 t.n.v. SKBA inzake Satelliet o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).  

Hieronder nogmaals het overzicht per leerling per groep:  

 • Leerling ingestroomd na 1 januari 2019: ouderbijdrage € 17,50  

 • Leerling groep 1 en 2: € 63,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 28,-) 

 • Leerling groep 3 en 4: € 65,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 30,-) 

 • Leerling groep 5: € 67,- (ouderbijdrage € 35,- en schoolreisje € 32,-) 

 • Leerling groep 6, 7 en 8: € 140,- (ouderbijdrage € 35,- en kamp € 105,-)  


Kamp  

Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 6 (en eventueel 7). 

Zoals u aan het begin van het jaar op de informatieavond heeft gehoord, komt het schoolkamp van de groepen 6 en 7 er binnenkort aan. De groepen 7 gaan maandag 1 t/m woensdag 3 april op kamp. De groepen 6 van woensdag 3 t/m vrijdag 5 april. Het kamp gaat dit jaar naar Putten. 

Allerlei informatie over dit kamp leest u in onze nieuwsbrief of via PARRO en u ontvangt verschillende brieven.  

Op donderdag 14 maart van 14.15 tot 15.00 uur organiseren wij ook een korte informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in het lokaal van groep 7B. Geeft u aan de leerkracht van uw kind even door of u hierbij aanwezig kunt zijn? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team 

Jessica Laagwater  


​Agenda, jarigen, opsteker, staking, zoek, ouderbijdrage en schoolactiviteiten, kamp. 

Foto's

Video's

Meer informatie