Het Satellietje nummer 26

  • Gemaakt op: 9-4-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Het Satellietje nummer 26, 9 april 2018

 

Agenda 

 

 

Maandag 9 t/m woensdag 11 april 

Kamp groep 7 

Leerlingen groepen 7 naar Texel 

Dinsdag 10 en donderdag 12 april 

Leerlab les  

Lessen vervallen i.v.m. kamp groep 6/7 

Woensdag 11 t/m vrijdag 13 april 

Kamp groep 6 

Leerlingen groep 6 naar Texel 

Donderdag 12 april 

Artis 

Leerlingen groepen 5 naar Artis 

Vrijdag 20 april  

Koningsspelen  

Sportdag voor de hele school  


 

Jarigen 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Luna 6A, Demian 8B, Dayanara 8B, Nayelica 8A, Mitchell 4B, Levey 6B, Adam 6A, Siraj 1/2A, JayJay 5A, Anis 6B, Izaak 3B, Su 8A, Roxy 1/2C, Alae 7B en Daniël 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Ter Herinnering: Koningsspelen 

Vrijdag 20 april neemt de Satelliet weer deel aan de Koningsspelen. Voor de groepen 1 t/m 7 zijn er hulpouders nodig. Als hulpouder zorgt u ervoor dat de leerlingen van het groepje bij elkaar blijven en dat zij een leuke dag hebben. U krijgt van tevoren een draaiboek waar alles in staat betreffende de sportdag. De spellen staan erin uitgelegd en u vindt het tijdschema erin.  

Per groep zijn er 4 hulpouders nodig. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. 

De sportdag begint om 8.30 uur met een ontbijt in de klas. Om 9.00 uur verzamelen we op het schoolplein om de Koningsspelen met een dans te openen om vervolgens te gaan bewegen! De sportdag is afgelopen om 12.00 uur. De leerlingen gaan terug naar school en zijn op de gewone tijd uit: 14.15 uur.   

Ron van Beekhoven 

 

Hieronder volgt een bericht van de wijkagent 

Sinds tijden speelt er een parkeerprobleem op en rondom de school, zowel de school als de omwonenden ervaren overlast van het parkeergedrag van (onder andere) ouders van de schoolgaande kinderen. Nu is er sinds kort een verandering in de situatie gekomen. Zoals u vast wel heeft gezien is er op de Kometensingel het een en ander aangepast met als doel dit probleem tegen te gaan, er zijn de nodige palen geplaatst op het trottoir om het parkeren op de stoep tegen te gaan. Echter is gebleken dat dit het probleem enkel verlegd dan wel verergerd. 

Het gevolg hiervan is dat men hun auto nu gaat parkeren op de straat zelf waardoor er filevorming ontstaat, een ander probleem wat zich voordoet is dat men hun auto gaat parkeren op het grasveld bij het Kleine Zonneplein, omwonenden klagen hier al tijden over, met als gevolg dat het gras kapotgereden wordt en dat de weg geblokkeerd wordt. 

Bovengenoemd is natuurlijk niet de bedoeling, uit ons onderzoek is ook gebleken dat een groot deel van de probleemveroorzakers uit de wijk zelf komt. Doordat wij van meerdere kanten zijn benaderd met dit probleem hebben wij besloten hierop te gaan handelen. Zie deze brief als een waarschuwing want vanaf heden gaat er opgetreden worden tegen deze overtredingen. Wanneer u dus besluit uw auto op de straat zelf dan wel het grasveld (of andere plekken waar je niet mag parkeren) te zetten krijgt u als gevolg een bekeuring, deze lopen al snel op naar of over de 100(!) euro! 

 

Namens school willen wij alle ouders vragen, zoals ook gedaan in een eerdere nieuwsbrief, om indien mogelijk zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Wij hopen op ieders medewerking.  

De wijkagent  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater 


​Agenda, jarigen, ter herinnering: Koningsspelen, bericht van de wijkagent.

Foto's

Video's

Meer informatie