Het Satellietje nummer 29

  • Gemaakt op: 22-5-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Woensdag 23 mei 

Schoolreisje  

Leerlingen groep 1 en 2 gaan op schoolreis 

Zaterdag 9 juni 

Zeilkamp opbouwen  

Leerkrachten met hulp van ouders van groep 8 

Maandag 11 t/m donderdag 14 juni  

Zeilkamp groep 8 

Leerlingen groep 8 gaan op zeilkamp 

Vrijdag 15 juni 

Leerlingen groep 8 vrij 

Leerlingen groep 8 vrij 

Maandag 18 juni t/m vrijdag 22 juni 

Junivakantie, leerlingen vrij, leerkrachten studieweek 

Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 26 juni 

Schoolreisje groep 3 en 4  

Groepen 3 en 4 gaan op schoolreisje 

Donderdag 28 juni 

1e dag evaluatiegesprekken ouders en leerlingen 15.00-17.30 uur 

Groep 1 t/m 7  

 

Jarigen 

De jarigen van vorige en deze week zijn: Aram 1/2D, Alyssa 3A, Kylana 6B, Mina 6A, Jaylee 8AChess 1/2B, Roxanne 8B, Jadey 4B, Iaru 7A en Boyd 8A. Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Schoolreisje groep 1 en 2 

Morgen 23 mei is het zover en gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje naar Attractiepark Oud Valkeveen (www.oudvalkeveen.nl).  
Wilt u er rekening mee houden dat de bussen voor de school gaan parkeren. 
Als iedereen om 8.20 uur aanwezig is dan kunnen we om 8.45 uur vertrekken met de bussen. We zijn rond 15.45 uur weer terug op school. 
In de laatste brief over het schoolreisje die u afgelopen week heeft ontvangen kunt u verder alles lezen wat belangrijk is voor het schoolreisje. 

We hebben er allemaal erg veel zin en hopen op mooi weer.   

 
De juffen van de onderbouw 
 

Algemene verordening persoonsgegevens   

In verband met de nieuwe wet op de persoonsgegevens, die vanaf 25 mei ingaat, zijn wij als school onze voorbereidingen aan het treffen 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 

U ontvangt morgen van ons het toestemmingsformulier op papier waarbij wij u als ouder/verzorger toestemming vragen dat beeldmateriaal van uw kind(eren) (foto's en video's) door de Satelliet gebruikt mag worden. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit formulier volledig ingevuld te retourneren bij de administratie. Graag voor 31 mei.   

Alvast vriendelijk bedankt.    

 

Gevonden voorwerpen 

Bij de hoofdingang staat een grote plastic bak waar wij weer veel gevonden voorwerpen in hebben liggen. Is uw kind iets kwijt, kijk dan even in deze bak of het daar toevallig tussen ligt. Eind volgende week wordt de bak weer opgeruimd.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater  

 


​Agenda, jarigen, schoolreisje groep 1 en 2, algemene verordening persoonsgegevens, gevonden voorwerpen.

Foto's

Video's

Meer informatie