Het Satellietje nummer 34

  • Gemaakt op: 2-7-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 

 

 

Dinsdag 3 juli 

2e dag evaluatiegesprekken ouders en leerlingen 15.00-17.30 uur 

Groep 1 t/m 7  

 

Dinsdag 3 juli  

Tips en advies grenzen stellen  

8.30 - 9.30 uur Ouderkamer voor belangstellenden  

Woensdag 4 juli 

3e dag evaluatiegesprekken ouders en leerlingen 15.00-17.30 uur 

Groep 1 t/m 7 

Donderdag 5 juli  

Eindfeest droomdag 

Ouders zijn welkom 14.30 -16.30 uur.  

Vrijdag 6 juli 

Studiedag leerkrachten 

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

Donderdag 12 juli 

Artisbezoek 

Groepen 7 gaan naar Artis 

 

 

Eindfeest Droomdag  

Komende donderdag 5 juli van 14.30u tot 16.30u staat ons eindfeest gepland! Deze dag zal in het teken staan van de “Droomschool”. De kinderen zullen hun idee van een ideale school presenteren. Ook vragen wij jullie om mee te denken over de toekomst van de Satelliet. Natuurlijk zullen er ook activiteiten, spellen en een hapje en drankje zijn. 
Om deze dag tot een succes te maken hebben wij nog veel hulp nodig. 
Wij zoeken ouders die: 
-       willen helpen bij het opbouwen en versieren (‘s middags vanaf 12u) 
en/of 
-       een kraampje willen bemannen (een half uur tijdens het feest). 
Bent u in staat om mee te helpen, dan kunt u zich via Parro of bij de leerkracht van uw zoon/dochter opgeven. 
We zien uit naar deze dag! 

 

Musical groepen 8 

Om verwarring te voorkomen willen wij u informeren over de juiste datum van de musicals van de groepen 8.   

Groep 8B heeft de musical op maandag 16 juli en 

Groep 8A heeft de musical op dinsdag 17 juli.   

De deuren gaan open om 19.15 uur.  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Grenzen stellen aan je kind, dat gaat niet altijd vanzelf, maar is wel nodig! 

Hoe stel je grenzen?  

Hoe reageert je kind? 

Kan je je eraan houden? 

Waar loop je tegen aan? 

Onder het genot van een kopje thee of koffie, geven ouder- kind adviseur Laura en oudercontactmedewerker Inge, tips en advies! 

Wanneer: dinsdag 3 juli 

Tijd: 8.30 – 9.30 uur 

Waar: ouderkamer 

Ouder-kind-adviseur: Laura Mikhail 

Oudercontactmedewerker: Inge Koster 

 

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? 

Meld je dan aan als kandidaat voor de oudergeleding van de GMR 

De termijn van één van de ouders is verstreken. Daarom zoeken we een nieuw enthousiast lid. 

 

Wat is de GMR en wat doet de GMR 

De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO-niveau genomen.  

 

De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse boven schoolse onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO. 

 

De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het personeel en 4 ouders van de scholen. 

 

Wat ga je meemaken? 

De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur. 

In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als voorbereiding op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder. 

Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae van de GMR zijn zeer betrokken medewerkers  en ouders die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak vervullen. 

De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn korte lijnen. 

Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden te volgen. 

Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, - 

Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl  

 
Proces: 

De sluitingsdatum kandidaatstelling is 15 september 2018.  

De verkiezing vindt in de week daarna plaats.  

De MR'en van de scholen kiezen uit de kandidatenlijst één persoon 

We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe je ons team wilt versterken.  

 

Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25. 

 

Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken. 
Namens de GMR, 

Arnold Klamer voorzitter GMR 

 
Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Demi 1-2C, Shayvairo 1-2C, Cerlyne 8B, Zeynep 1-2B, Jouce 6A, Yeshua 3B, Roswitha 8A, Ouiam 7A en Oskar 5A.  

Allemaal van harte gefeliciteerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jessica Laagwater 

 

 

 


​Agenda, eindfeest Droomdag, musical groepen 8, beste ouders, wil jij meedenken over het beleid van de ASKO?, jarigen.

Foto's

Video's

Meer informatie