Nieuwsbrief nr 28

  • Gemaakt op: 12-5-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei  

Hemelvaartsdag 

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij 

Maandag 1 juni  

2E Pinksterdag  

Alle leerlingen zijn deze dag vrij 

 

Jarigen 

De jarigen van deze week zijn: Mirthe 1/2CIlyad 1/2CJad 1/2B, Jeanny 1/2C, Pedro 1/2D, Destiney 7A, Jacely 5B, Daley 6A, Elise 1/2B, Yasmine 1/2C en Alyssa 5A.  

Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag.  

 

Gym 

Nu we weer gestart zijn is het ook wel fijn om te weten hoe de gymlessen er uit gaan zien.  

Vanaf volgende week heeft het de voorkeur om buiten te gymmen mits het weer het toe laat en er een geschikte buitenaccommodatie is. Als we binnen gymmen worden er alleen matig intensieve activiteiten verzorgd.  

De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren met elkaar. De leerkracht zorgt er wel voor dat er afstand blijft met de leerlingen. Dus turnonderdelen waarbij we hulp verlenen komen nu niet aan bod. Met leerlingen van groep 1 t/m 4 probeert de leerkracht zo veel als mogelijk afstand te bewaren.  

Ook zorgen we ervoor dat de leerlingen van andere groepen tijdens het wisselen van de gymles niet met elkaar in aanraking komen. Het gebruik van materiaal is toegestaan. De leerkracht zorgt ervoor dat hij hier niet mee in aanraking komt. De leerlingen nemen als ze gym hebben gehad hun kleding dezelfde dag mee naar huis zodat het gewassen kan worden.  

De leerlingen hebben nu 1x per week gym terwijl ze gewend zijn 2x per week gym te hebben. Voor de andere les maak ik elke week een video die ik op maandag op Parro  zet.  

Als u nog vragen heeft weet u mij te vinden op dinsdag of vrijdag.  

Met vriendelijke groet, 

Ron van Beekhoven 

 

Verdrietig nieuws 

In de meivakantie bereikte ons het verdrietige nieuws dat een vader van een leerling uit groep 6A zeer onverwachts is overleden. Namens ons IKC Tuindorp is contact gezocht met de familie om te laten weten hoezeer wij meeleven en om te vragen waarmee wij hen kunnen ondersteunen.  

Een aantal collega’s, waaronder de leerkracht van de groep is (op gepaste afstand i.v.m. de voorschriften omtrent corona) aanwezig geweest bij het prachtige en zeer verdrietige afscheid. Deze week zal in de groep aandacht worden besteed aan dit grote verlies. Er is een ‘brievenbus’, waarin kinderen en ouders tekeningen, teksten en kaartjes kunnen doen. Mocht u ook iets in deze brievenbus willen doen? Hij staat in groep 6A.  

Wij realiseren ons dat dit een groot verlies is voor het hele gezin en nabestaanden in de directe omgeving. Wij wensen de familie heel veel sterkte en warmte toe.  

 

De School weer open! 

Gisteren was het dan eindelijk zover: De school is weer open! 

Natuurlijk is het even wennen, vinden sommigen het toch nog wat onwennig en wordt er gezocht naar de ingang die voor de groep gebruikt wordt bij binnenkomst en weer naar huis gaan. 

Het voelde vertrouwd om langs alle groepen te lopen en weer overal kinderen te zien. 

De leerkrachten bekijken samen met de kinderen het werk wat in de afgelopen periode thuis is gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt er herhaald, instructie gegeven en vooruit gekeken naar de volgende stap. Er is door iedereen thuis flink gewerkt en wij zijn dan ook reuzetrots op iedereen die in deze moeilijke periode, dit thuisonderwijs samen met zijn kind zo goed voor elkaar heeft gekregen! 

 

Hoe ziet het onderwijs er de komende periode uit? 

Voor elke groep blijft de weekplanning klaarstaan op de Paddlet 

Op de dagen dat uw kind thuis is, werkt het aan de huiswerk opdrachten. Op de dagen dat uw kind op school is, werkt het zoals hierboven geschetst. Daarnaast zullen er binnenkort wellicht methode gebonden toetsen worden gemaakt. 

 

Waar wordt nog aan gewerkt? 

Op de eerste plaats houden wij de maatregelen van de regering, GGD en RIVM goed in de gaten. En mocht er binnenkort tijdens een persconferentie nieuwe ontwikkelingen worden aangekondigd die betrekking hebben op het basisonderwijs, dan hoort u van ons wat dit voor de kinderen en ouders voor IKC Tuindorp betekent en wanneer wij daarmee aan de slag gaan. 

Wij onderzoeken of we het schooljaar voor de kinderen nog op een feestelijke wijze kunnen afronden. 

Ook houden wij u op de hoogte over op welke wijze we u gaan informeren over de ontwikkeling van uw kind gedurende de laatste periode van het jaar. 

Voor de groepen 7 staan op het eind van hun schooljaar altijd de voorlopig adviesgesprekken gepland. Wanneer en hoe deze er dit jaar uitzien, hoort u binnenkort. 

 
Ik hoop dat er weer wat vragen voor u zijn beantwoord. Voor veel zaken geldt, dat wij met elkaar ook rustig kijken wat werkt en wat nodig is. Voor nu zijn wij dik tevreden op de manier waarop u allemaal met ons samenwerkt en rekening houdt met de beperkte mogelijkheden. Super bedankt daarvoor! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  

 

 


​Agenda, jarigen, gym, verdrietig nieuws, de school weer open.

Foto's

Video's

Meer informatie