Nieuwsbrief nr 33

  • Gemaakt op: 29-6-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

 

Woensdag 1 juli 

Laatste schooldag 

Voor de leerlingen van  

groep 8. 

Voor de jongste kleuters (groep 0 en 1)    

Donderdag 2 juli  

Laatste schooldag 

Voor de leerlingen van groep 2 t/m 7  

Vrijdag 3 juli t/m vrijdag 14 augustus 

Zomervakantie  

Voor alle leerlingen  

 

Vast voor in de Agenda  

Agenda 2020-2021 

 

Vast voor in de agenda!  

 

Maandag 17 augustus  

Eerste schooldag  

Voor alle leerlingen  

Woensdag 16 september  

Studiedag  

Alle leerlingen zijn deze dag vrij  

 

Jarigen  

De jarigen van deze week en in de maand juli zijn: May-Linn 4A, Curtis 3A, Danni 1/2A, Selen 1/2D, Ines 7B, Jimairo 5B, Demi 4A, Zeynep 4A, Jouce 8A,Yeshua 5BOskar 7A, Lisanne 7B, Rafi 4B, Niek 4B, Jayson 8B, Raily 7B, Ajnur 3A, Nick 6B, Ruben 8A, Arbsimma 3A, D’angely 3B, Jenneley 5B, Mylena 4A, Youssef 6B, Ilyas 5A, Tommy 1/2C, Damian 1/2D en Pavly 7AAllemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag gewenst.  

 

2 SUPER SPORT DAGEN 

Afgelopen woensdag en donderdag hebben de leerlingen van IKC Tuindorp, 2 TOP dagen gehad! 

Ron & Jelle onze gymnastiekleerkrachten hadden met de hulp van de stagiaires, alles klaargezet. Na de warming-up op het grote speelplein ging iedereen aan de slag. Omdat op beide dagen de helft van alle leerlingen aanwezig was, kon de begeleiding door de leerkrachten en waren er geen ouders op de sportdagen aanwezig. Dit uiteraard omdat dit volgens de richtlijnen niet mag. 

Daarvoor willen wij u, ontzettend bedanken. Omdat alle ouders hun kind 1 dag hebben opgevangen en ook niet ergens rond school of rond de sportvelden zijn verschenen, kon alles gaan zoals wij hoopten. 

Het is voor de kinderen een superdag geworden: eerst lekker sporten, een ijsje en een slush-puppy en tot slot met waterpistolen elkaar lekker natspuiten! 


Lezen in de vakantie 

De vakantie staat weer voor de deur. Als leesspecialist wil ik het lezen in de vakantie graag onder uw aandacht brengen. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruitgaan, terwijl kinderen die veel lezen een hoger leesniveau hebben na de vakantie. Zorg dus dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen! 

Nu denkt u misschien: ‘Is dat nu nodig, mijn kind heeft toch vakantie en heeft ook ontspanning nodig?’. Dat is ook zo! Juist in de vakantie kan uw kind leeskilometers maken met andere teksten dan die hij/zij op school gewend is. En uiteindelijk helpt u uw kind ermee; als er in de vakantie wordt gelezen verloopt de overgang naar het lezen op school na de vakantie gemakkelijker. 

Lezen in de vakantie moet vooral leuk zijn. Hieronder een aantal “vakantie leestips”: 

· vakantieboeken (Donald Duck, Jan, Jans & de kinderen, Dora, Hoe overleef ik…?, etc.), 

· boeken over uw vakantiebestemming, uw eigen stad of over het land van familie, 

· puzzelboekjes met kruiswoordraadsels en rebussen, 

· brochures van pretparken, vakantiefolders, activiteitenprogramma van camping en stad, 

· menukaarten op een terrasje, de gebruiksaanwijzing van een spel of vlieger, opblaasboot. 

· Leesbingo; 10/15 minuten lezen op leuke, gekke plekken. Daarna mag je een bingovakje inkleuren. Wie heeft als eerste de bingokaart vol? 

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en veel leesplezier! 

Tineke de Roo 


Midzomer Mokum 

Niet alle leerlingen komen in aanmerking voor de zomerschool. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen tot Midzomer Mokum: een zomerprogramma voor kinderen en jongeren tussen de 0-23 jaar. De hele zomerperiode zijn er verschillende activiteiten in de stad. Enkele voorbeelden zijn:  

Leren en ontdekken in de OBA: programma’s rond taal, literatuur, creatieve workshops etc. 

Sportactiviteiten: o.a. skaten, waterspelen, freerunning, bootcamps etc. 

Activiteiten cultuur: denk hierbij aan workshop film of theater, bezoek aan museum of dansen in het park. 

Activiteiten natuur en techniek: vijf locatie van de Amsterdamse schooltuinen gaan in de eerste drie weken van de vakantie, elke week meerdere middagen een programma aanbieden. Tijdens dit programma staat natuureducatie centraal.  

Aanmelding voor dit programma is grotendeels gratis, of u betaalt alleen een kleine bijdrage. U regelt dit via de website www.midzomermokum.nl (zie bijgevoegd pdf bestand van de gemeente).   

 

Vakantie 

De laatste week is van start gegaan. Donderdag is de laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7. Vanaf 14.15 uur start dan echt de zomervakantie. Bij deze willen wij iedereen een hele fijne vakantie toewensen.  

Maandag 17 augustus starten wij met het nieuwe schooljaar maar voor nu dan eerst nog 6 heerlijke weken vakantie!  

 

Schooljaar 2019-2020 bijna afgelopen......... 

Lieve ouders/verzorgers en kinderen van IKC Tuindorp. 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wil ik even stilstaan en terugkijken naar dit bijzondere schooljaar. 

Wij zijn met elkaar gestart met een verdrietige periode waarin onze collega Henk ziek is geworden en overleden. Wat heeft u met de familie en ons meegeleefd! Henk heeft ontelbaar veel kaarten, brieven en tekeningen gehad. Met elkaar hebben wij hem bij zijn afscheid door een prachtige erehaag laten rijden en er zijn 2 prachtige 'afscheids' boeken voor de familie gemaakt. 

In januari zijn wij officieel gestart als IKC Tuindorp. Er was een opening met alle kinderen op het plein, een stukje in de krant en iedereen kreeg taart met het nieuwe logo. Onderwijs, VVE en BSO zijn één organisatie en vanaf 17 augustus start ook het Kinderdagverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar. 

In maart kregen wij ook in Nederland te maken met de Corona crisis. Al snel moesten de scholen dicht en begon het thuisonderwijs. Met online contact en instructie via YouTube filmpjes probeerde ons team, u als ouder op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het onderwijs thuis! Wat heeft u als ouder er hard aan gewerkt om het onderwijs aan uw kind, gewoon bij u thuis, zo goed mogelijk door te laten gaan. 

Vanaf 12 mei mochten de kinderen (eerst 50% en vanaf 8 juni 100%) weer naar school, alleen onder totaal andere omstandigheden dan wij gewend zijn. 

Ouders mogen de school niet meer in, allerlei activiteiten vinden niet plaats, schoolreisjes en kamp gaan niet door en ook het afscheid van groep 8 vindt in een nieuwe vorm plaats. Keer op keer ontving u via nieuwsbrief, mail en Parro richtlijnen waaraan iedereen zich moest houden. Wat heeft u dat TOP gedaan.  

Wat dit betekent voor schooljaar 2020-2021 is op dit moment niet bekend. Vooralsnog gaan wij er van uit dat met de richtlijnen die er nu zijn en wij het schooljaar afsluiten, het nieuwe schooljaar ook zal starten. Mochten er wel veranderingen zijn, dan ontvangt u in de laatste schoolweek een bericht via Parro. Dit hele schooljaar heeft u als ouder ons team gesteund, om er zo met elkaar voor alle kinderen van IKC Tuindorp een goed jaar van te maken.  

Namens ons team wil ik u daar heel hartelijk voor bedanken!  

Dus lieve ouders: Bedankt, een goede vakantie en als ik u deze week niet meer persoonlijk spreek: tot 17 augustus! 


Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning  
   


​Agenda, vast voor in de agenda, jarigen, 2 super sportdagen, lezen in de vakantie, Midzomer Mokum, Vakantie, Schooljaar 2019-2020 bijna afgelopen.... 

Foto's

Video's

Meer informatie