Nieuwsbrief nummer 20

  • Gemaakt op: 28-1-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anja Vredevoort
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda 2019-2020 

 

 

Maandag 13 t/m vrijdag 31 januari  

Toets weken Cito  

Voor groep 1 t/m 8  

Woensdag 22 t/m vrijdag 31 januari  

Voorleesdagen  

Voor alle leerlingen  

Maandag 27 januari, dinsdag 28 januari en maandag 3 februari  

Voortgezet onderwijs gesprekken  

Ouders en leerlingen groep 8A en 8B  

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 

Stakingsdagen  

Alle leerlingen zijn vrij  

Vrijdag 14 februari  

Juffen en meesterdag  

Voor leerlingen van groep 1 t/m 8  

Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari  

Voorjaarsvakantie  

Leerlingen groep 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Jarigen 

Sasiree 4B, Chouaib 5A, Angelena 1/2D, Arman 1/2C, Brian 6A, Hampstead 6B, Wilhelmina 1/2C, Riley 3A, Manisha 7A, Angel 1/2B, Dana 7B, Lujan 1/2A, Collin 8B en Damian 7B. Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag.  

 

Basisschool De Satelliet krijgt de nieuwe naam IKC Tuindorp  

Onze school is maandag 27 januari feestelijk geopend met aandacht voor de samenwerking tussen schoolbestuur Asko en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer. Binnen het kindcentrum bieden wij op één locatie onderwijs en opvang aan kinderen van 2-13 jaar. Het logo van het Integraal Kind Centrum is onthuld en voor de leerlingen en medewerkers was er taart. Onze kleurrijke directeur heeft een toespraak gehouden, voordat de schooldeuren openden. De oudste (Bobby-Lee) en jongste (Angelenaleerling hebben een lint doorgeknipt en daarmee is onze nieuwe school officieel geopend.  

 

Het is overigens niet de eerste keer dat de school van naam verandert. Ons gebouw is altijd een school geweest en stamt nog uit de tijd dat er zomerspelen in Amsterdam werden gehouden;1928! Vroeger was het een jongens-en meisjesschool: De Jozefschool en Mariaschool. Later werd het gemengd en werd het: De Alan B. Shepardschool. De wet op basisonderwijs zorgde er in 1982 voor dat de kleuterschool en de lagere school samen gevoegd werden en toen werd de school officieel een basisschool: Basisschool de Satelliet. 

 

samen leven, samen leren, samen doen" Binnen IKC Tuindorp, gelegen in Tuindorp-Oostzaan, aan de rand van Amsterdam, omgeven door groen en ruimte, werken wij aan een vreedzaam IKC. Generatie na generatie weet onze school te vinden en daarnaast tal van “Nieuw Noorderlingen”, omdat wij waarde hechten aan regels en structuur.  

 

IKC Tuindorp is een Vreedzame School die onderdeel is van een Vreedzame Wijk. Binnen een gebouw werkt opvang en onderwijs nu samen. Onze medewerkers van Eigen&Wijzer die de voor-, tussen-en naschoolse opvang verzorgen behoren nu tot ons team. Dat heeft veel voordelen. Onze leerlingen blijven binnen een gebouw, iedereen houdt zich aan dezelfde regels en afspraken en we hanteren dezelfde pedagogische aanpak. Voor de leerlingen betekent dat herkenning, veiligheid en rust. Voor de ouders betekent het dat ze een stukje ontzorgd worden. 

 

OPROEP OUDERHULP FANCYFAIR 

Beste ouders,  

Vrijdag 14 februari vieren we carnaval en vieren de juffen en meesters van de Satelliet hun verjaardag. Tot nu toe hebben 7 ouders zich aangemeld om te helpen bij een spelletje waarvoor hartelijk dank. We hebben echter nog meer ouderhulp nodig om feest te kunnen vieren. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.   

Ook als u alleen de ochtend of de middag kan helpen bent u van harte welkom!  

De feestwerkgroep.  

Hulpouders   

Aangemeld   

Nog nodig    

gr 1-4 

7 

3 

gr 5-8 

0 

10 

 

Niet vergeten schoolfoto’s  

Vorige week heeft u de inlogkaart(en) met daarop een portretfoto van uw kind(eren) ontvangen. Vergeet niet de foto’s te bekijken en eventueel te bestellen. U heeft nog een paar dagen de tijd om van de gratis groepsfoto te profiteren!  

 

Ter herinnering:  

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de school gesloten i.v.m. de staking.  

 

Ter herinnering: Stichting Wijsneus 
Inschrijven voor de naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus gaat via deze link: https://sterrenmakers.nl/activiteiten/?_sf_s=satelliet 

Inschrijven kan t/m woensdag 29 januari. Als de cursus nog niet vol zit verlengen we de inschrijfdatum. 

LET OP:  Dit Blok 2 bestaat uit 15 lessen (exclusief studiedagen en vakantiedagen) en de bijdrage is €10,- (zonder stadspas). Stadspas is gratis. 

Let op: een inschrijving betekent niet dat uw kind geplaatst is voor deelname. De school maakt een selectie van alle inschrijvingen. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plekken, kan het dus zijn dat uw kind niet mee kan doen. Wij doen ons uiterste best om alle kinderen een plekje te geven, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Hopelijk heeft u hier begrip voor. 

 In de week van 24 februari starten de nieuwe naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u graag. 

Graag tot ziens bij een van onze cursussen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Doritha de Koning 

 


​Agenda, jarigen, basisschool De Satelliet krijgt nieuwe naam IKC Tuindorp, oproep ouderhulp fancyfair, niet vergeten schoolfoto's, ter herinnering: staking, cursussen Stichting Wijsneus. 

Foto's

Video's

Meer informatie