Schooltijden

Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij een continurooster.
De kinderen gaan alle dagen van 8.30 - 14:15 naar school, er wordt geluncht met de leerkracht.

De deuren gaan 's ochtends om 8:20 open en de lessen zullen om 8:30 starten. 

Hieronder wat voordelen op een rij:
  • De schooltijden zijn voor alle leerlingen hetzelfde 
  • Het ritme van de leerlingen is beter in balans en wordt minder onderbroken
  • Alle leerlingen eten in de klas met de leerkracht 
  • Leerlingen spelen onder professionele begeleiding buiten, de structuur van school blijft aanwezig tijdens de pauzes 
  • Ouders die hun kind(eren) 4 keer per dag brengen en halen doen dit nu 2 keer per dag 
  • De tijden voor Sportclubs sluiten beter aan, meer mogelijkheden voor een leuk aanbod van naschoolse activiteiten 
  • Het team heeft na schooltijd tijd voor o.a. het houden van pauze, voorbereiding van lessen, nakijken, verslaglegging, leerling administratie, organiseren van activiteiten, schooltaken, overleg met team en ouders, vergaderen en professionalisering.