Ziekmelden

​​Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u voor 8.30 uur te bellen, opdat we de leerkracht van uw kind meteen op de hoogte kunnen stellen en zo niet in de klas hoeven te storen. 
Wanneer uw kind om een andere reden niet op school kan zijn, bijvoorbeeld door een dokters - of tandartsbezoek en u weet dit van tevoren, wilt u dit dan schriftelijk melden aan de leerkracht van uw kind?​