Leerlab

Onze school ontvangt van de gemeente Amsterdam subsidie om voor een aantal groepen een "Leerlab" te organiseren.
Leerlab is een vorm van onderwijsverlenging en deze lessen zijn een aanvulling op het onderwijs op de Satelliet. Wij willen zo de leerlingen die voor het Leerlab in aanmerking komen extra ondersteuning bieden, meer zelfvertrouwen geven en succes ervaring laten opdoen. Het Leerlab wordt opgezet voor een aantal leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Het gaat plaatsvinden verdeeld over 2 periodes en in elke periode wordt aan een ander vak aandacht geschonken. 

Wat betekent dit?
* Een Leerlables is 2x per week op de dinsdag en de donderdag en duurt van 14.30 tot 15.30 uur.
* Tussen 14.15 en 14.30 uur mogen de leerlingen zelfstandig naar buiten, even een frisse neus halen, er is dan geen toezicht buiten. De leerlingen eten en drinken ook meteen iets.
* De lessen vinden plaats op school en gegeven door een leerkracht van onze school.
* De leerlingen die aan het leerlab mogen deelnemen worden geselecteerd door de leerkracht in samenspraak met de IB en n.a.v. de normen opgesteld door de gemeente Amsterdam. Dit betekent ondersteuning voor leerlingen op een "midden niveau" met groeimogelijkheid.

Wat wordt er van de leerling en u als ouder verwacht?
* De leerling is gemotiveerd en kan op alle data aanwezig zijn.
* U als ouder bent hiervan op de hoogte en zorgt daarvoor.
* U, als ouder wordt uitgenodigd voor de laatste les. 
De kinderen krijgen dan hun diploma en sluiten samen met hun ouders en de leerkracht hun Leerlab-periode feestelijk af.