Plusklas

Het onderwijsaanbod en pedagogische aanpak van de Satelliet zijn afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en leerbehoeften van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het maximale uit de leerling gehaald word. Het onderwijsaanbod in de groepen kan soms ontoereikend zijn voor de sterke leerlingen. Voor hen is er een extra voorziening: de plusklas. Het doel van de plusklas is tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van (meer)begaafde leerlingen. In de plusklas wordt elke leerling een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau geboden.