Day a week school

Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Leerlingen worden geselecteerd door de DWS in overleg met de IB van ons kindcentrum.