Intern Begeleiders

​​​Alle leerlingen zijn uniek en verschillen in de behoefte om te spelen en te leren. Bijvoorbeeld er zijn  kinderen: die op een regelmatige, gemiddelde manier leren, moeilijk mee kunnen komen, maar ook kinderen die juist meer dan gemiddeld begaafd zijn. Op de Satelliet houden we hier rekening mee door handelingsgericht te werken.

De zorg voor leerlingen bestaat uit:
 • het signaleren, analyseren en diagnosticeren van het probleem
 • samen met de leerkracht opstellen van handelingsplannen
 • het aanbieden van een speltherapie/spelbegeleiding, training sociale competentie 
 • het evalueren, in overleg met de IB-er, van de resultaten van de uitgevoerde handelingsplannen
 • analyseren van toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem
 • Het stimuleren van de leerling om te reflecteren op eigen handelen door middel van kindgesprekken
 • het bijhouden van leerlingenvorderingen, de interne rapportage en dossiervorming zodat steeds de juiste beslissingen genomen kunnen worden
 • gesprekken over het kind met de ouder(s) of voogd
 • een zorgvuldige leerlingenoverdracht naar de volgende leerkracht en naar het voortgezet onderwijs.

Onze school heeft 2 Intern Begeleiders (IB):
 • Ellen van Voornveld voor de groepen 1-2- 3-4
 • Marijke Blijleven voor de groepen 5-6-7-8​
 • Hanneke Plaizier 5-6-7-8