Kinderraad

De Kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8
Zij worden door hun klasgenoten verkozen tot klassenvertegenwoordiger.
Deze leerlingen komen elke eerste maandag van de maand om 14.15 bij elkaar in het lokaal van juf Wendy om te vergaderen over belangrijke dingen omtrent de school. 

Leerlingen kunnen ideeën aandragen bij de klassenvertegenwoordigers van bovengenoemde groepen, zij zullen deze dan in de eerstvolgende vergadering bespreken. 
De kinderraad gaat ook bij het MT langs om te vergaderen.