Aanmelden

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het onder andere van belang dat een mens zijn eigen conflicten kan oplossen. Om onze leerlingen hierbij te helpen, hebben wij mediatoren aangesteld.  
Wat zijn mediatoren? 
Mediatoren zijn leerlingen die een speciale training hebben gevolgd, om andere leerlingen te helpen bij het oplossen van conflicten. Dit doen zij volgens een stappenplan. 

Wanneer kinderen een conflict hebben, kunnen zij terecht bij de mediatoren die die dag dienst hebben. Deze leerlingen zijn te herkennen aan een speciaal jasje. Bij de ingangen van de school hangen ook foto’s van hen.