Groep 7

​​In groep 7 leren leerlingen heel veel nieuwe dingen erbij. Natuurlijk is dat elk jaar wel zo maar het tempo in groep 7 ligt behoorlijk hoog. Er wordt dus ook veel van de leerlingen verwacht op het gebied van werkhouding en doorzettingsvermogen.
Alle leerstof die in groep 6 is aangeboden, zal worden herhaald en verrijkt. Nieuwe dingen als breuken en procenten komen aan bod, evenals taalkundige zaken als de persoonsvorm, het gezegde, het bijvoeglijk naamwoord etc.

Groep 7 is ook héél leuk! Zo gaan we vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie elke week naar de schooltuinen. Daar leren we alles over planten, zaaien, zaden, insecten en houden we ons eigen tuintje bij. Dat betekent ook dat er regelmatig geoogst kan worden. Na de herfstvakantie zijn er nog 2 ‘binnenlessen’ en dan is het schooltuinenproject helaas voorbij.

IPC
U heeft er vast al wel eens iets over gehoord van uw kind; op school werken we nu met IPC. Dit betekent in de praktijk dat we aan de hand van een thema werken aan de doelen van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap en andere wereld oriënterende vakken. Door met IPC te gaan werken, hopen we onze leerlingen enthousiast te maken over de wereld om hen heen en de 21e -eeuwse vaardigheden aan te leren die zij in de toekomst nodig zullen hebben. In alle klaslokalen is een ‘IPC-muur’ waarop te zien is wat er allemaal rondom een thema is gemaakt en ontdekt. Komt u gerust eens langs om dat eens te bewonderen.

Chromebooks
Op de Satelliet werken de leerlingen in de groepen 7 en 8 op chromebooks. Hier maken zij de verwerkingsopdrachten van taal, rekenen, spelling en woordenschat op. Daarnaast gebruiken zij hun chromebook voor IPC-opdrachten, Nieuwsbegrip XL en de oefensoftware van onze lesmethodes. De leerlingen moeten natuurlijk ook nog wel kunnen schrijven en dat doen zij dan ook in het schrijfmethode schrift en ze schrijven verhalen en gedichten in een verhaaltjesschrift. De controledictees van de spellingmethode worden ook schriftelijk afgenomen.

Kamp
Dit jaar gaan we op ook weer gezellig met alle groep 7 leerlingen op kamp. Bestemming....Texel! We hebben er nu al zin in!

Voorlopige adviezen voortgezet onderwijs
Aan het einde van groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit voorlopige advies wordt door de leerkrachten en intern begeleiders van de school met zorg gevormd. Bij het vormen van een voorlopig advies wordt gelet op:

· De werkhouding van de leerling. Wil de leerling graag nieuwe dingen leren en proberen. Kan het kind doorzetten wanneer iets moeilijk is en niet in één keer lukt? Is het huiswerk af en geleerd?
· De ontwikkeling van de leerling op cognitief gebied: Hoe maakt de leerling de methodetoetsen en de LVS-citotoetsen? En kloppen die resultaten met het beeld dat de leerkrachten (en ouders) van de leerling hebben?

Het is een voorlopig advies! In groep 8 hebben de leerlingen nog even de tijd om zich verder te ontwikkelen voordat het definitieve advies gegeven wordt.