Groep 4

​​In groep 4 gaan we verder met het leren lezen van groep 3. Teksten met voornamelijk eenlettergrepige woorden (‘struik’) worden stapsgewijs uitgebreid naar teksten met meerlettergrepige woorden (‘rozenstruik’). We willen dat de kinderen steeds meer snelheid krijgen in het lezen. Veel oefenen blijft dus belangrijk. Lees thuis ook met uw kind of laat uw kind zelf lezen. 

Naast het technisch lezen, besteden we in groep 4 ook veel aandacht aan het begrijpend lezen en de woordenschat van de kinderen. We leren de kinderen niet alleen wat er in verschillende teksten staat en wat de woorden in deze teksten betekenen, maar ook welke strategieën zij kunnen gebruiken om hier zelf achter te komen. Op www.nieuwsbegripxl.nl kunt u thuis zelf met uw kind aan de slag. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de groepsleerkracht opvragen.
Om woorden, zinnen en verhalen foutloos te kunnen schrijven, leren de kinderen in groep 4 verschillende spellingregels. Een deel van deze regels is in groep 3 al eerder aan bod gekomen (‘-eer, -oor, -eur’) en een deel van de spellingregels is nieuw. Halverwege groep 4 worden bijvoorbeeld voor het spellen van woorden met gesloten lettergrepen de ‘letterzetter’ (‘botten’) en de ‘letterrover’ (‘boten’) geïntroduceerd. In groep 5 wordt hier verder op voortgebouwd.

 In groep 3 zijn alle schrijfletters aangeleerd. In groep 4 komen hier de hoofdletters bij. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen leesbaar (aan elkaar) leren schrijven.​
 Met rekenen gaan we al snel rekenen over het tiental. Bijvoorbeeld 6 + 7. Dat is voor veel kinderen moeilijk. We moeten leren om deze sommen te automatiseren. Ook leren we rekenen met tientallen, bijvoorbeeld. 20 + 50 Verder verkennen we de getallen tot 100 en gaan we bezig met de tafels. De tafels van 0 t/m 5 en 10 moeten de kinderen aan het eind van groep 4 uit hun hoofd kennen. We leren de kinderen strategieën aan om de tafels van 6, 7, 8 en 9 handig uit te rekenen. Deze tafels worden in groep 5 geautomatiseerd. Naast het vermenigvuldigen, besteden we ook aandacht aan verhaalsommen, klokkijken, meten en het rekenen met geld.
 Bovenstaande vakken worden afgewisseld met creatieve vakken zoals beeldende vorming (knutselen en tekenen), dramalessen (toneelspelen) en muziek. Daarnaast krijgen de kinderen ook wekelijks gym, natuuronderwijs, verkeer, levensbeschouwing en trainen we de sociale vaardigheden door middel van de lessen Vreedzame School. Voor meer informatie over de Vreedzame School en/of de Vreedzame Wijk: www.devreedzameschool.nl​