Ouder-en kindadviseur

Sinds januari 2015 werkt er op alle Amsterdamse basisscholen een ouder- en kindadviseur.

Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u altijd bij de ouder- en kind adviseur terecht voor overleg of advies. Het kan gaan over pesten, opkomen voor jezelf of ruzies thuis. Maar een ouder- en kind adviseur kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder-/kind adviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training.

De ouder- en kindadviseur werkt bij het ouder- en kind team Noord-West.
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt zij spreekuur op school en in de wijk. De adviseur is onafhankelijk van school en maakt geen deel uit van het schoolteam. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Een ouder- en kindadviseur is er om ouders en kinderen goed en snel te helpen.
Op onze school is de ouder- en kindadviseur Lamyae ​Akka .
Op di en do is zij aanwezig.
Verder kunt u Lamyae bereiken via
M: 06-13228759 of E: l.akka@oktamsterdam.nl 
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl