Ouders

​​​​Samen werken we aan de opvoeding van de kinderen. Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen school en thuis. Dit is ook iets waar we de laatste jaren de nadruk op leggen. Wij stellen het op prijs als ook u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte stelt. We zijn voorstander van een open communicatie met ouders. Verder zijn we blij dat we op onze school vaak een beroep op ouders kunnen doen om ons te helpen.​