Voorschool & VVE  

​De gemeente bepaalt of een kind (tot 6 jaar) in aanmerking komt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is speciaal voor kinderen die het risico lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, waarbij die achterstand al is geconstateerd en voor de juist extra pientere kinderen. De pedagogisch medewerkers maken bij hun ontwikkelingsstimulering gebruik van aangepaste modules. De doelstelling van het gemeentelijke VVE-beleid in samenwerking met de kinderopvang, is om te voorkomen dat deze kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Door hen te stimuleren in hun ontwikkeling worden de kansen vergroot op een goede schoolloopbaan en een betere maatschappelijke aansluiting. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of contact opnemen met onze KlantWijzer.

Zie voor inschrijven : aanmelden Eigen&Wijzer