Groep 1-2B

Beste ouders,

In de groepen 1-2 werken we met de nieuwste versie van de kleutermethode  Schatkist. Alle aspecten van de kleuterontwikkeling komen daarbij aan bod zoals: spel en beweging. creativiteit, constructie, taal en rekenen. Naast de activiteiten met de leerkracht krijgen de kinderen  volop de gelegenheid om zelfstandig te expirimenteren en te spelen in de hoeken. De klassenpoppen Pompom en Loeloe spelen in deze methode een belangrijke rol.

Naast de methode  doen we de projecten: kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis , Pasen en projecten van de Kleuteruniversiteit.

We werken voor  Engels met de digibordmethode Groove.me. Op deze manier maken de kinderen spelenderwijs kennis met de Engelse taal.

We zijn een Kanjerschool. In de groepen 1-2 leren we bij de kanjertraining op  speelse wijze om prettig om te gaan met elkaar en hoe je op een goede manier  conflicten oplost.

Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen  werken ook de kinderen van groep 1-2 met een weektaak.

We vinden veel bewegen voor kinderen van deze leeftijd zeer belangrijk. De gymles wordt gegeven door de vakleerkracht.  De kinderen spelen elke dag twee keer buiten op ons grote schoolplein  met schommels, zandbak en volop steppen en (loop)fietsen.  In de tuin zaaien de kinderen in het voorjaar zaadjes voor bloemen en vinden kriebelbeestjes.

We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen bij ons en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.