Groep 4

​​​​​​​​​leerkracht: Jolanda van der Star

Rekenen

In groep 4 gaan we verder waar groep 3 gebleven is. Eerst wordt er veelal herhaald, wat ze in groep 3 geleerd hebben. Al vrij snel wordt het verkennen van de getalrij en het getalbegrip uitgebreid tot 100. Ze krijgen inzicht in het optellen en aftrekken tot 100. In de projecttaken besteden we veel aandacht aan meten, geld en klokkijken. In groep 4 worden de tafels aangeleerd, die in groep 5 geautomatiseerd moeten zijn.

 Taal

In groep 4 gaan de leerlingen werken met de methode Taal in beeld. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methode leent zich hier goed voor. Uiteraard wordt de spelling van de (werk)woorden niet verwaarloosd. Hiervoor krijgen de leerlingen vaste regels aangeleerd. Er wordt een begin gemaakt met stellen. (=het opschrijven van je gedachten in zinnen en een logische opbouw goede) waarbij de methode een goede leidraad is.

Begrijpend lezen 

Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele uitdaging. Dit willen we de leerlingen leren met het vak begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Dit komt vanaf groep 4, na de herfstvakantie, op het rooster. De leerlingen lezen elke week actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep besproken. Daarnaast staat elke week het voorspellen van een tekst en ook een andere strategie centraal. De kinderen werken ook iedere week op de computer met teksten over hetzelfde onderwerp.

 Schrijven

In groep 3 hebben de leerlingen verbonden leren schrijven. Dit wordt in groep 4 voortgezet, waarbij de hoofdletters centraal staan. Het uiteindelijke doel is een goed duidelijk leesbaar handschrift te krijgen, met voldoende snelheid. De kinderen schrijven vanaf eind januari met een vulpen.

 Engels

 Engelse les wordt vanaf groep 1 gegeven. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode Groove.me. Door middel van actuele liedjes worden nieuwe woorden aangeleerd en wordt gewerkt aan de spreekvaardigheid

Wereldoriëntatie 

De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We werken nu met losse methodes. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (de zaakvakken). Op deze manier hopen we dat ons onderwijs in de zaakvakken betekenisvoller wordt.

Verkeer 

Wij werken met de methode Wijzer in het verkeer. Ook is er voor de groepen 3 en 4 een verkeersspeurtocht. De school is in het bezit van een keurmerk: het verkeersveiligheidslabel van de Haarlemmermeer.

Creatieve vakken 

Naast de leervakken hebben handvaardigheid en tekenen onze aandacht. Deze vakken kunnen worden gegeven in het handenarbeidlokaal. Werkstukken worden vervaardigd van allerlei materialen en gaan meestal mee naar huis. Soms worden werkstukken ook tentoongesteld in de school. 

Uitjes en leskisten NME (Natuur- en Milieueducatie)

Van het NME worden uitjes georganiseerd. Zo gaat groep 4 o.a. naar het Heimanshof te hoofddorp voor het paddenstoelenpad. En naar de kinderboerderij in Badhoevedorp voor het project; Meneer de Pauw. Zo zijn in de loop van dit jaar nog andere leuke en leerzame uitje of leskisten.